archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Galerie delen printen terug
Doorleefd materiaal Dik Kruithof

2013BZ Bauke Terpstra
We waren op kunstroute in Noord Friesland en we begonnen met de Foudgumse Kunstacademie.  In 2020 schreef ik over de academie toen ze een jubileumtentoonstelling hadden in het museum van Dokkum, nu gingen we kijken naar de school zelf, dus eigenlijk naar het atelier van Peter B. van Houten die in zijn werkplaats een van zijn laatste afgestudeerde leerlingen, Jaap Veenhouwer, ook liet exposeren. Van Houten leert de mensen schilderen naar de werkelijkheid, realistisch en het resultaat is een expressieve portretkunst misschien geïnspireerd door, zo bedacht ik achteraf, Rubens. 

Op de terugweg kwamen we over Holwerd en daar bezocht ik de werkplaats van Bauke Terpstra waar voor de gelegenheid ook werk te zien was van Tanja van Abbema uit Harlingen. Beiden maken kunst van oud materiaal, verweerd en versleten maar dan op een nieuwe manier weer tot leven gewekt. Bauke heeft meer met ijzer en met beelden en Tanja meer met oud, eventueel beschilderd hout en aan de muur ophangen. Maar beiden hebben ze ook wel werk dat overlapt. 

Gemengde techniek

Ik vroeg mij af hoe je dit nu eigenlijk noemt. Het internet biedt dan natuurlijk uitkomst en ik kwam op ‘gemengde techniek’, als vertaling van het Engelse Mixed Media Art, wat weer onderverdeeld wordt in Collages, Assemblages, Sculpture, Installations en nog twee wat onduidelijke vormen met aangepaste boeken en combinaties van verf en materiaal: Altered Book Art en Wet and Dry Media Art. Dat, om het weer te onderscheiden van multi media art in de zin van kunst met licht en geluid. Die mixed media art is begonnen toen Pablo Picasso in 1912 een schilderij afwerkte met krantenpapier, textiel en touw om een driedimensionaal effect te krijgen.

Bauke Terpstra

Terpstra2013BZ Tanja Adema maakt prachtige installaties van oud hout en metaal en ruwe schilderijen met levende kleurvlakken die ontstaan door een ongelijke ondergrond en het bewerkelijk aanbrengen van de verf, niet met een gladde kwaststreek maar vaak met een kras en een verweerd oppervlak als resultaat.
Bauke Terpstra over zijn eigen werk: ‘Vanuit mijn werkplaats aan de waddenkust creëer ik beeldobjecten en schilderijen. Vormen met een duidelijk contrast en directheid. Materiaal doorleefd met een kras of een rafelrandje getekend door de elementen heeft mijn voorkeur. Vaak getoond met weinig woorden, de bezielde objecten en schilderijen mogen uit zichzelf spreken. Observeren en aanwezig zijn in het noordelijke landschap om de wisselende natuurkrachten te ervaren zijn belangrijke factoren in het creatieproces.‘

Tanja van Abbema

Tanja van Abbema laat vaker de gevonden kleuren spreken, wat er uitziet als een schilderij blijkt vaak een compositie van kleuren die het oude hout al had en die knap bij elkaar zijn gebracht. Ook haar collages zijn meer gebaseerd op het bij elkaar brengen van onderdelen die bij elkaar passen, met vaak heel mooie combinaties.
Tanja van Abbema op haar website: ‘Wonend en werkend in de mooie Friese havenstad Harlingen raak ik volop geïnspireerd door de sfeer rondom de kust. Hier maak ik beelden; objecten en wandsculpturen van 'afgedankt' materiaal, dat ik vind in mijn nabije omgeving. Materialen waaruit ik een heel leven kan aflezen, deze materialen krijgen in mijn werk een nieuwe betekenis, ik haal ze als het ware uit hun schaduw en zet ze weer in het licht. Als dragers van een boodschap die buiten het tastbare ligt.’

----------

Fryslân boppe!


© 2023 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Galerie" -
Bezigheden > Galerie
Doorleefd materiaal Dik Kruithof
2013BZ Bauke Terpstra
We waren op kunstroute in Noord Friesland en we begonnen met de Foudgumse Kunstacademie.  In 2020 schreef ik over de academie toen ze een jubileumtentoonstelling hadden in het museum van Dokkum, nu gingen we kijken naar de school zelf, dus eigenlijk naar het atelier van Peter B. van Houten die in zijn werkplaats een van zijn laatste afgestudeerde leerlingen, Jaap Veenhouwer, ook liet exposeren. Van Houten leert de mensen schilderen naar de werkelijkheid, realistisch en het resultaat is een expressieve portretkunst misschien geïnspireerd door, zo bedacht ik achteraf, Rubens. 

Op de terugweg kwamen we over Holwerd en daar bezocht ik de werkplaats van Bauke Terpstra waar voor de gelegenheid ook werk te zien was van Tanja van Abbema uit Harlingen. Beiden maken kunst van oud materiaal, verweerd en versleten maar dan op een nieuwe manier weer tot leven gewekt. Bauke heeft meer met ijzer en met beelden en Tanja meer met oud, eventueel beschilderd hout en aan de muur ophangen. Maar beiden hebben ze ook wel werk dat overlapt. 

Gemengde techniek

Ik vroeg mij af hoe je dit nu eigenlijk noemt. Het internet biedt dan natuurlijk uitkomst en ik kwam op ‘gemengde techniek’, als vertaling van het Engelse Mixed Media Art, wat weer onderverdeeld wordt in Collages, Assemblages, Sculpture, Installations en nog twee wat onduidelijke vormen met aangepaste boeken en combinaties van verf en materiaal: Altered Book Art en Wet and Dry Media Art. Dat, om het weer te onderscheiden van multi media art in de zin van kunst met licht en geluid. Die mixed media art is begonnen toen Pablo Picasso in 1912 een schilderij afwerkte met krantenpapier, textiel en touw om een driedimensionaal effect te krijgen.

Bauke Terpstra

Terpstra2013BZ Tanja Adema maakt prachtige installaties van oud hout en metaal en ruwe schilderijen met levende kleurvlakken die ontstaan door een ongelijke ondergrond en het bewerkelijk aanbrengen van de verf, niet met een gladde kwaststreek maar vaak met een kras en een verweerd oppervlak als resultaat.
Bauke Terpstra over zijn eigen werk: ‘Vanuit mijn werkplaats aan de waddenkust creëer ik beeldobjecten en schilderijen. Vormen met een duidelijk contrast en directheid. Materiaal doorleefd met een kras of een rafelrandje getekend door de elementen heeft mijn voorkeur. Vaak getoond met weinig woorden, de bezielde objecten en schilderijen mogen uit zichzelf spreken. Observeren en aanwezig zijn in het noordelijke landschap om de wisselende natuurkrachten te ervaren zijn belangrijke factoren in het creatieproces.‘

Tanja van Abbema

Tanja van Abbema laat vaker de gevonden kleuren spreken, wat er uitziet als een schilderij blijkt vaak een compositie van kleuren die het oude hout al had en die knap bij elkaar zijn gebracht. Ook haar collages zijn meer gebaseerd op het bij elkaar brengen van onderdelen die bij elkaar passen, met vaak heel mooie combinaties.
Tanja van Abbema op haar website: ‘Wonend en werkend in de mooie Friese havenstad Harlingen raak ik volop geïnspireerd door de sfeer rondom de kust. Hier maak ik beelden; objecten en wandsculpturen van 'afgedankt' materiaal, dat ik vind in mijn nabije omgeving. Materialen waaruit ik een heel leven kan aflezen, deze materialen krijgen in mijn werk een nieuwe betekenis, ik haal ze als het ware uit hun schaduw en zet ze weer in het licht. Als dragers van een boodschap die buiten het tastbare ligt.’

----------

Fryslân boppe!
© 2023 Dik Kruithof
powered by CJ2