archiefvorig nr.lopend nr.

 
adverteren - colofon - donateur worden


terug

Dik Kruithof
dkruithof@xs4all.nl
Schrijft vanaf 2010 over museumbezoek in De Leunstoel omdat hij vaak naar musea ging en omdat de hoofdredacteur dat miste in zijn blad. Hij studeerde in Wageningen en werkte in de publiciteit, de sport, de ict en de politiek. Daarnaast was hij lange tijd actief in de schaakwereld, als schaker en bestuurder. Ook zat hij zes jaar in zijn woonplaats Leeuwarden in de gemeenteraad voor de PvdA.

artikel rubriek
Markelo Beschouwingen > Bij ons in de straat
Natuurmuseum Friesland Vermaak en Genot > Een omweg waard
Baksteenfeuilleton 18. Hele oude baksteen. Bezigheden > Feuilleton
Porseleinkoorts Vermaak en Genot > Een omweg waard
Friends van The Beach Boys* Vermaak en Genot > Luister!
De muntschat van Filsum Bezigheden > Op de centen letten
Gevierde Friezen Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Baksteen 17, magazine Bezigheden > Feuilleton
Luna, H47 en De Utrecht Vermaak en Genot > Een omweg waard
Dingen die niet bij ons passen. Beschouwingen > Van de redactie
In de tuin* Bezigheden > In de tuin
Arjen Lubach leest De Leunstoel niet Bezigheden > Ergernissen
Baksteen 16, Sneek Bezigheden > Feuilleton
Maartje Roos Vermaak en Genot > Een omweg waard
Een voorspoedig 2024 Beschouwingen > Van de redactie
Hochwasser in Niedersachsen Bezigheden > Ergernissen
Hete vuren in Harlingen Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Willem Dreeslezing* Beschouwingen > In de polder
Baksteen 15 - Harderwykenburg Bezigheden > Feuilleton
Hoge verwachtingen Beschouwingen > Van de redactie
Mia Westerhof Bezigheden > Galerie
Coda Paper Art Vermaak en Genot > Een omweg waard
Sport* , en meer Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen en sport* Bezigheden > Feuilleton
Kiefer in 3D Vermaak en Genot > Naar de film
X Hij ziet er meer in Beschouwingen > Van de redactie
Von Richthofenkolleksje - onderzocht Bezigheden > Galerie
Charitatief grootgrondbezit in Friesland Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Terugblik, oorlog en veel meer Beschouwingen > Van de redactie
De Van Rossems over baksteen. Bezigheden > Feuilleton
Belvédère Vermaak en Genot > Een omweg waard
Een en twintig Beschouwingen > Van de redactie
Absurdicat* Beschouwingen > Bij ons in de straat
Gram Vermaak en Genot > Luister!
Baksteententoonstelling Bezigheden > Feuilleton
Veen- en Scheepvaartmuseum in Rhauderfehn Vermaak en Genot > Een omweg waard
Na de zomer Beschouwingen > Van de redactie
Backstein in Lübeck Bezigheden > Feuilleton
Lübeck Vermaak en Genot > Een omweg waard
Pauze* Beschouwingen > Van de redactie
Schwimmendes moor Vermaak en Genot > Een omweg waard
Scheepsmuseum Brake Vermaak en Genot > Een omweg waard
Tegenstellingen Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 10: Venetië Bezigheden > Feuilleton
Toer de Boer Vermaak en Genot > Een omweg waard
Vergeten woorden Beschouwingen > Van de redactie
Stadsmuseum Harderwijk Vermaak en Genot > Een omweg waard
Museum aan de A Vermaak en Genot > Een omweg waard
Gewoon Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 9* Bezigheden > Feuilleton
Fries Museum Vermaak en Genot > Een omweg waard
Dringende zaken Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 8: Steinhaus Bunderhee Bezigheden > Feuilleton
Vuurtorens Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Wij feliciteren Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 7: Hantumhuizen Bezigheden > Feuilleton
Doorleefd materiaal Bezigheden > Galerie
Het voorjaar zit in de lucht Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 6 Bezigheden > Feuilleton
Maitiid* Vermaak en Genot > Poëtisch
De Leunstoel is Erfgoed! Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 5 Bezigheden > Feuilleton
Nieuwe kunst Bezigheden > Galerie
Nutteloze Zaken?? Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 4 Bezigheden > Galerie
Hoe kunst ontstaat Vermaak en Genot > Een omweg waard
Twee vogeltjes Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 3 Bezigheden > Galerie
Brave new World Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het vogeltje Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen 2: Backsteingotik Bezigheden > Galerie
Ostsee-krimi Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Een nieuw jaar Beschouwingen > Van de redactie
Baksteen Bezigheden > Galerie
Princessehof Vermaak en Genot > Een omweg waard
Von Richthofenkolleksje Bezigheden > Galerie
Wierdenlanschap Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Mario Sergio Alvarez* Bezigheden > Galerie
Het schaakbord* Vermaak en Genot > Doe toch een spelletje mee
Café Disorient Bezigheden > Galerie
Kibboets op de klei Vermaak en Genot > Een omweg waard
Vrouwenpalet Vermaak en Genot > Een omweg waard
Klassiek Vermaak en Genot > Luister!
Cow - Koe (2) Vermaak en Genot > Naar de film
Ararat Vermaak en Genot > Een omweg waard
Next Level Animals op de slimste boerderij Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden
Oorlog Vermaak en Genot > Een omweg waard
Paula Modersohn Museum Bezigheden > Galerie
Wilhelm Wagenfeld Vermaak en Genot > Een omweg waard
Fries zijn of Twent* Bezigheden > Wereldburger
Fryske Akademy Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Wismar Beschouwingen > Brief uit ...
Arcadia 4 Vermaak en Genot > Een omweg waard
Veehandel en veemarkten Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Arcadia 3 Vermaak en Genot > Een omweg waard
Onderwaterwereld Bezigheden > Galerie
Arcadia (2) Vermaak en Genot > Een omweg waard
Mooie illustraties Beschouwingen > Van de redactie
Petrit Halilaj Bezigheden > Galerie
Arcadia Vermaak en Genot > Een omweg waard
Malheur, wantrouwen en weemoed Beschouwingen > Van de redactie
Emden Bezigheden > Galerie
Krummhorn Vermaak en Genot > Een omweg waard
Frida Kahloo Bezigheden > Galerie
Art Nouveau in Leeuwarden Vermaak en Genot > Een omweg waard
Een mythisch gedicht Bezigheden > Galerie
Polizei, politie Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Jopie Huisman Museum Bezigheden > Galerie
De Utrecht Vermaak en Genot > Een omweg waard
Dan zoeken wij de wielewaal Bezigheden > Galerie
Doggerland Vermaak en Genot > Een omweg waard
Maartje Roos Bezigheden > Galerie
Schierstins Vermaak en Genot > Een omweg waard
Die Friesen - Menschen am Meer Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Observeum Vermaak en Genot > Een omweg waard
Jovana en Elma Bezigheden > Galerie
Woudboerderijtjes Vermaak en Genot > Een omweg waard
Ids Wiersma Bezigheden > Galerie
De Grens Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv?
De Molkwei Bezigheden > Galerie
De Weizsäckers Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Korea in Princessehof Vermaak en Genot > Een omweg waard
Beuys in Ferwert Vermaak en Genot > Een omweg waard
Grafiek Bezigheden > Galerie
Gulden Halsband Vermaak en Genot > Een omweg waard
Hermans Dijkstra Vermaak en Genot > Een omweg waard
Twee borgen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Jentsje Popma 100 Bezigheden > Galerie
Een leven met eieren Vermaak en Genot > Een omweg waard
Iconen Bezigheden > Galerie
Fries landbouwmuseum Vermaak en Genot > Een omweg waard
Bockhorn, Varel en Dangast Vermaak en Genot > Een omweg waard
Vakantie in Friesland Vermaak en Genot > Een omweg waard
Coda Paper Art Bezigheden > Galerie
Eendenkooi op Terschelling Vermaak en Genot > Een omweg waard
't Andere Museum Bezigheden > Galerie
Belvédère is een beeldentuin geworden Vermaak en Genot > Een omweg waard
Haute Bordure Bezigheden > Galerie
De zolder kan wat hoger Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het kerkje van Raard Bezigheden > Galerie
Kleine Friese dorpen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Ferdban Bezigheden > Recht en onrecht
Pieter Aspe overleden Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Van schets tot schilderij Bezigheden > Galerie
De Kosmische Komedie Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Op zwevende grond Bezigheden > Lopen
De ouders van Jan Brokken Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Vroeger folderden wij, samen * Beschouwingen > In de polder
Jongema State in Rauwerd Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Peking terug in Hamburg Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv?
De eendenkooi in Ternaard Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het 'kleinste Sprachinsel Europas' Beschouwingen > Brief uit ...
Eendenkooien Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Wel zoden, maar nog geen dijk Bezigheden > Galerie
'Tee' zonder 'h' Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het landschap en de mensen Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Wachten op hoog water Vermaak en Genot > Een omweg waard
Hoog water, Land unter Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv?
Oude schaakstukken Vermaak en Genot > Doe toch een spelletje mee
Hildo Krop Museum Bezigheden > Galerie
Nordfriesland aan de Waddenzee Vermaak en Genot > Een omweg waard
Hoezo stoffig? Bezigheden > Galerie
Van wie en waar? Vermaak en Genot > Doe toch een spelletje mee
Met de bus naar Zadar * Vermaak en Genot > Een omweg waard
Mini-exposities In Heerenveen Bezigheden > Galerie
Emslandlager Vermaak en Genot > Een omweg waard
Alleen in het museum * Bezigheden > Galerie
De erfgenamen van Störtebeker Vermaak en Genot > Misdaadboeken
In watersportstad Sneek Bezigheden > Galerie
Peazemerlannen Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Foudgumse School Bezigheden > Galerie
Op zoek naar de Punt van Reide Vermaak en Genot > Een omweg waard
Koele Wateren in het Hannemahuis Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Hannemahuis in Harlingen Bezigheden > Galerie
Sjoerd Huizinga Vermaak en Genot > Een omweg waard
Erik Mol, niet alleen graficus Bezigheden > Galerie
Het Fries Museum Vermaak en Genot > Een omweg waard
Franz Marc Bezigheden > Galerie
Der letzte Prozess Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Joan Miró, niet werkelijk surrealist Bezigheden > Galerie
Eilandkrimi's Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Brokken heeft een nieuwe: Stedevaart Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Marino Marini Vermaak en Genot > Een omweg waard
... in gedachten: Paul Klee Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Veenkoloniën Vermaak en Genot > Een omweg waard
Onder water Vermaak en Genot > Een omweg waard
In Leer en even naar Bremen Vermaak en Genot > Een omweg waard
... het Noorden, over wit goud Beschouwingen > Brief uit ...
Duitsers in Museum de Fundatie Vermaak en Genot > Een omweg waard
Drents Landschap Vermaak en Genot > Een omweg waard
... mediterraan Leeuwarden Beschouwingen > Brief uit ...
Francis Alys in Eye Vermaak en Genot > Een omweg waard
... Friesland, over Domela Beschouwingen > Brief uit ...
Gezonken schatten in Leeuwarden Vermaak en Genot > Een omweg waard
.. door de Vikingen bezet gebied Beschouwingen > Brief uit ...
Tentoonstelling leidt tot documentaire Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv?
Nordstory * Vermaak en Genot > Was er nog wat op de tv?
... het Noorden, over Redbad Beschouwingen > Brief uit ...
Auke de Vries in het Fries Museum Vermaak en Genot > Een omweg waard
... Tresoar; de 'Sound Toll' registers * Beschouwingen > Brief uit ...
Het land van wierden en borgen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Bauhaus in Duitsland Beschouwingen > Brief uit ...
Licht, kleur en klank in Groningen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Gras en vlas Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Reddingmuseum in Den Helder Beschouwingen > Brief uit ...
Paper Art in Coda Apeldoorn Vermaak en Genot > Een omweg waard
Museumvierdaagse (2) Vermaak en Genot > Een omweg waard
Nog even over Doug Sahm ... Vermaak en Genot > Luister!
Uitgeversrestanten in Gorredijk? Beschouwingen > Brief uit ...
Museumvierdaagse Vermaak en Genot > Een omweg waard
Bijna te laat voor Bauhaus Vermaak en Genot > Een omweg waard
Groningen viert vrouwenkiesrecht Beschouwingen > Brief uit ...
Verzameld Werk in het Fries Museum Vermaak en Genot > Een omweg waard
In het lintdorp Fochteloo Bezigheden > Galerie
De musea van Lissabon (2) Vermaak en Genot > Een omweg waard
Lissabon: Pessoa en trammetjes Beschouwingen > Brief uit ...
De musea van Lissabon Vermaak en Genot > Een omweg waard
Opgelucht over de afrekening Beschouwingen > Brief uit ...
Daar staat mijn Dinky Toy! Vermaak en Genot > Een omweg waard
Papenburg aan de Eems Beschouwingen > Brief uit ...
Vrijheid in Zwolle Vermaak en Genot > Een omweg waard
... het migrerende Noorden * Beschouwingen > Brief uit ...
Het Red Star Line Museum * Vermaak en Genot > Een omweg waard
... wat de Culturele Hoofdstad was Beschouwingen > Brief uit ...
Machineblok in het Fries Museum Vermaak en Genot > Een omweg waard
Wageningen en de wereld Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Landbouwmuseum Friesland Vermaak en Genot > Een omweg waard
Saskia en Rembrandt Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het gebied onder de waddendijk Beschouwingen > Brief uit ...
Het Hannemahuis in Harlingen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Op zoek naar handen en voeten Vermaak en Genot > Een omweg waard
Jan Zwartendijk: een rechtvaardige Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Giacometti en Chadwick in Zwolle Vermaak en Genot > Een omweg waard
Ottendorf in Landkreis Cuxhaven Beschouwingen > Brief uit ...
Het Deichmuseum in Dorum Vermaak en Genot > Een omweg waard
De betekenis van landschapspijn Beschouwingen > Brief uit ...
Dirk van Erp uit San Francisco Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Stormruiter Beschouwingen > Brief uit ...
De Ploeg Vermaak en Genot > Een omweg waard
Plaatsen van hoop Beschouwingen > In de polder
Het Dollartmuseum in Bunde Vermaak en Genot > Een omweg waard
De reuzen rukken op naar het Noorden Beschouwingen > Bij ons in de straat
Even afgezien van de gevechtsscènes Vermaak en Genot > Naar de film
Martin Walinga wereldkampioen! Vermaak en Genot > Doe toch een spelletje mee
Made in Holland, nu in Leeuwarden Beschouwingen > Brief uit ...
Toch niet voor niks naar Bunde Vermaak en Genot > Een omweg waard
Famillement Beschouwingen > Brief uit ...
De politierechter in actie Bezigheden > Recht en onrecht
Wereldburgers van de Voorstreek Beschouwingen > Brief uit ...
Kletterdei Vermaak en Genot > Een omweg waard
Nog meer waddenkrimi's Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Zijn het weilanden ... ? Vermaak en Genot > Een omweg waard
Philip Kerr schreef ook voetbalthrillers Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Phantom Limb wordt Fantoompijn Vermaak en Genot > Een omweg waard
Windjammers in Delfzijl Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Morandi in het echt Vermaak en Genot > Een omweg waard
Een ander taalgebied Beschouwingen > Brief uit ...
Daar zou ik wel heen willen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Nogmaals: de Culturele Hoofdstad Beschouwingen > Brief uit ...
Daar ga ik zeker nog heen! Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Culturele Hoofdstad Beschouwingen > Brief uit ...
De 13e Asega Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Daar zou ik zeker heen gaan! Vermaak en Genot > Een omweg waard
Verhalen uit het Noorden: Opening gemist Beschouwingen > Brief uit ...
Der neue Malerfürst in Zwolle Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Frijtinker van IJlst Bezigheden > Lopen
De Amerikaanse Droom in Assen en Emden Vermaak en Genot > Een omweg waard
Noordelijke Romantiek in Groningen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Realisme in Utrecht: Pyke Koch Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Biënnale in Venetië Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Roos van Dekama * Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Mata Hari Vermaak en Genot > Een omweg waard
Groningse borgen en stadspaleizen Beschouwingen > Brief uit ...
Drie keer raak Vermaak en Genot > Een omweg waard
Leeuwarden wordt Culturele Hoofdstad Beschouwingen > Brief uit ...
Aarhus is nu al Culturele Hoofdstad Vermaak en Genot > Een omweg waard
Ostfriesen Tod Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Kunsten in Aalborg Vermaak en Genot > Een omweg waard
Verhalen uit het Noorden: Bauck Beschouwingen > Brief uit ...
The Great Liao Vermaak en Genot > Een omweg waard
Voortaan alleen nog in de sportschool Bezigheden > Lopen
De Stijl in Nederland Vermaak en Genot > Een omweg waard
Koude eiken Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Documenta Vermaak en Genot > Een omweg waard
What's in a name? * Bezigheden > Galerie
Zout Vermaak en Genot > Een omweg waard
Sits, machines en een boerenoorlog Vermaak en Genot > Een omweg waard
Van alles in Amsterdam Vermaak en Genot > Een omweg waard
Maritiem Museum Rotterdam Vermaak en Genot > Een omweg waard
Surrealisten in Boijmans Vermaak en Genot > Een omweg waard
Alicante is heel wat anders Vermaak en Genot > Een omweg waard
Bezield landschap in Kleef Vermaak en Genot > Een omweg waard
Kiefer in Leeuwarden, Beladen Landschap Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het eindpunt van de trein * Vermaak en Genot > Een omweg waard
Ook boven Groningen is het mooi * Vermaak en Genot > Een omweg waard
Bela Tarr in Eye Vermaak en Genot > Een omweg waard
Triootje over De Kloof Beschouwingen > In de polder
Kiefer bij White Cube in Londen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Leander op Helgoland Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Revolutie in het Victoria & Albert Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Noorden Beschouwingen > Brief uit ...
Rondtrekkende kunstenaars in Assen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Haarlemse musea, nieuw voor mij Vermaak en Genot > Een omweg waard
Schaken om de wereldtitel, toen en nu Vermaak en Genot > Doe toch een spelletje mee
Stavoren en Bolsward deden ook mee! * Bezigheden > Uit de wereldhandel
Het Hanzemuseum in Lübeck * Vermaak en Genot > Een omweg waard
De grote Alma Tadema tentoonstelling Vermaak en Genot > Een omweg waard
De slag bij Warns Beschouwingen > Brief uit ...
Meeleven met de Vikingen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Kunst in Denemarken Vermaak en Genot > Een omweg waard
De erfenissen van presidenten in Parijs Vermaak en Genot > Een omweg waard
Een feest van ideeën in Parijs Vermaak en Genot > Een omweg waard
Constant in Den Haag Vermaak en Genot > Een omweg waard
Hèt huiskamermuseum in Den Haag * Vermaak en Genot > Een omweg waard
Een leuk doolhofmuseum Vermaak en Genot > Een omweg waard
Nieuwe wilden in Groningen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Wilden in Zwolle Vermaak en Genot > Een omweg waard
Vilt en Koeien Vermaak en Genot > Een omweg waard
Jeroen Bosch en Karel Appel Vermaak en Genot > Een omweg waard
DWDD Pop-Up 2 Vermaak en Genot > Een omweg waard
Gaan we het PvdA-congres missen? Beschouwingen > In de polder
Bijeen onder de Upstalboom Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Terug naar de natuur Vermaak en Genot > Een omweg waard
Over alles, en breien Vermaak en Genot > Een omweg waard
.... een andere klimaatzone Beschouwingen > Brief uit ...
Bowie, Laarmans en Schoonhoven Vermaak en Genot > Een omweg waard
... een Duits dorpje Beschouwingen > Brief uit ...
Drie A's Vermaak en Genot > Een omweg waard
Waar is het geloof toch gebleven? Vermaak en Genot > Een omweg waard
Als er geen geloof meer is .... Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Armenië, het winnende landenpaviljoen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Venetië, landenpaviljoens in de Giardini Vermaak en Genot > Een omweg waard
Bonne Louise en JH Knoop Vermaak en Genot > Een omweg waard
Turner èn een verrassing Vermaak en Genot > Een omweg waard
Trapholt Design Museum in Kolding Vermaak en Genot > Een omweg waard
Op de voorlaatste dag naar het Stedelijk Vermaak en Genot > Een omweg waard
Stortebekers laatste haven Vermaak en Genot > Misdaadboeken
Via Groningen naar Jan Cremer in Zwolle Vermaak en Genot > Een omweg waard
Meer musea in Denemarken Vermaak en Genot > Een omweg waard
Aros in Aarhus Vermaak en Genot > Een omweg waard
Animaties in Amersfoort Vermaak en Genot > Een omweg waard
Werkman in Drachten Vermaak en Genot > Een omweg waard
Een blockbuster in het Rijksmuseum Vermaak en Genot > Een omweg waard
De leermeester van Rietveld Vermaak en Genot > Een omweg waard
Mensbeelden in Zwolle Vermaak en Genot > Een omweg waard
Ron van der Ende, Kunsthal (en Boymans) Vermaak en Genot > Een omweg waard
Stilte in Coda Apeldoorn Vermaak en Genot > Een omweg waard
Malevich in Assen: subliem Vermaak en Genot > Een omweg waard
Twee keer Brenner in Friesland Vermaak en Genot > Een omweg waard
Aardolie en aardgas Vermaak en Genot > Een omweg waard
Hindeloopen mag zich stad noemen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Ook vaak Belgen in Amersfoort Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Zwart Vierkant was hier wel! Vermaak en Genot > Een omweg waard
Zandvliet in Tilburg Vermaak en Genot > Een omweg waard
Twee maal Enschede en één maal Zwolle Vermaak en Genot > Een omweg waard
Overal zijn musea Vermaak en Genot > Een omweg waard
Vendsyssel(DK) is eigenlijk een eiland Vermaak en Genot > Een omweg waard
Money, money, money Vermaak en Genot > Een omweg waard
Verdwalen in het Rijksmuseum Vermaak en Genot > Een omweg waard
Vergeten tuinen Vlaskamp (in Fries museum) Bezigheden > In de tuin
Hedendaagse Aboriginal kunst in Utrecht Vermaak en Genot > Een omweg waard
Mondriaan in Den Haag, waar hij hoort Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het goud van de Krim Vermaak en Genot > Een omweg waard
Design in Groningen en Amsterdam Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het oude Franciscaner klooster Drachten Vermaak en Genot > Een omweg waard
Singer Museum Laren Vermaak en Genot > Een omweg waard
Onze kat zoekt bijzondere plekjes uit Bezigheden > Galerie
Centraal Museum Utrecht Vermaak en Genot > Een omweg waard
Musée Fin-de-Siècle in Brussel Vermaak en Genot > Een omweg waard
Utopie in Leiden, Trier en op tv Vermaak en Genot > Een omweg waard
Franz Marc in de Kunsthalle Emden Vermaak en Genot > Een omweg waard
Chambres des Canaux, gewoon in A'dam Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Biënnale (2) Vermaak en Genot > Een omweg waard
Wederom bij de Biënnale in Venetië Vermaak en Genot > Een omweg waard
Nieuw Fries Museum op Zaailand Vermaak en Genot > Een omweg waard
Foto's in de Ardennen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Nogmaals Russen, nu in Maastricht Vermaak en Genot > Een omweg waard
Open na verbouwing Vermaak en Genot > Een omweg waard
En ook nog Russen in Amersfoort! Vermaak en Genot > Een omweg waard
Russen aan zee Vermaak en Genot > Een omweg waard
Aernout Mik onder de badkuip Vermaak en Genot > Een omweg waard
1 Mei in Franeker en Kopenhagen Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Gouden Eeuw in Alkmaar en Amsterdam Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Russen zijn overal, zelfs in Eindhoven Vermaak en Genot > Een omweg waard
Russen van na de Perestroika Vermaak en Genot > Een omweg waard
Deense kunst, opgezocht in Kopenhagen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Fischer-herdenkingsdag bij De Raadsheer Vermaak en Genot > Doe toch een spelletje mee
Nog een keer: Russen in Assen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Indianen in Amsterdam en Leiden Vermaak en Genot > Een omweg waard
Roodbaards rijkdom in Leeuwarden Vermaak en Genot > Een omweg waard
Vier musea in Oldenburg, Nedersaksen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Marc Bijl in Groningen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Tilburg, moderne kunst en oude wol Vermaak en Genot > Een omweg waard
Kiefer verstild; open atelierdagen in Leeuwarden Vermaak en Genot > Een omweg waard
Via Museum Speelklok naar Anton Constandse Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Burcht Sevenaer Vermaak en Genot > Een omweg waard
Op zoek naar het Museum van Europa Vermaak en Genot > Een omweg waard
Bielefeld en Hannover Vermaak en Genot > Een omweg waard
Documenta Vermaak en Genot > Een omweg waard
Scheepvaartmusea Vermaak en Genot > Een omweg waard
Jaap Coerse en de invloed van Berlage Vermaak en Genot > Een omweg waard
In Zwitserland deden ze het anders Vermaak en Genot > Een omweg waard
De hele wereld in Zürich Vermaak en Genot > Een omweg waard
Schaken in Zürich, en meer Vermaak en Genot > Doe toch een spelletje mee
De ramp van Moddergat Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Heimatmuseum in Leer Vermaak en Genot > Een omweg waard
Bennink, beats, Belvédère Vermaak en Genot > Een omweg waard
Princessehof Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Hannemahuis in Harlingen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Heropening Drents museum Vermaak en Genot > Een omweg waard
Een feniks, thuis in Twenthe Vermaak en Genot > Een omweg waard
Van Nul, via Eisinga, naar coöperatie Vermaak en Genot > Een omweg waard
De hoed van Marijke van Warmerdam Vermaak en Genot > Een omweg waard
Wat is dualisme? Beschouwingen > In de polder
Schone kunsten in Noord-Frankrijk Vermaak en Genot > Een omweg waard
Van Leeuwarden naar Lewarde Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het IMMA in Dublin Bezigheden > Galerie
Arnhems museum voor moderne kunst Vermaak en Genot > Een omweg waard
Rusland in Venetië Vermaak en Genot > Een omweg waard
De Biënnale in Venetië Vermaak en Genot > Een omweg waard
Kiefer, Rembrandt en Vincent Vermaak en Genot > Een omweg waard
Op de maan Vermaak en Genot > Een omweg waard
Wonderschone vlechtwerkjes Vermaak en Genot > Een omweg waard
Brussel, Bozar en Beaux Arts Vermaak en Genot > Een omweg waard
Dada in Drachten Vermaak en Genot > Een omweg waard
Yne Zijlstra: jurylid Special Olympics Beschouwingen > Een rustig mens
Arbitrage in de schaakwereld Vermaak en Genot > Doe toch een spelletje mee
Uit het museum gezet Vermaak en Genot > Een omweg waard
Papier in Franeker Vermaak en Genot > Een omweg waard
Grutte Pier op de kaart gezet Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Stedelijk Museum Alkmaar Vermaak en Genot > Een omweg waard
Kiefer nu ook in Groningen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Kiefer in Antwerpen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Der neue Malerfürst in Leipzig Vermaak en Genot > Een omweg waard
Moderne kunst in Rome? Vermaak en Genot > Een omweg waard
Folkwang in Essen Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Museumeiland in Berlijn Vermaak en Genot > Een omweg waard
Het Pompidou Metz Vermaak en Genot > Een omweg waard
Baksteen 19 - De Brug Bezigheden > Feuilleton
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis Vermaak en Genot > Een omweg waard


Alles van auteur:

Alles van rubriek:

naar algemene archief

powered by CJ2