archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Galerie delen printen terug
De Foudgumse School Dik Kruithof

1719BZ Dokkum1De noordelijkste stad van Friesland was rond 1925 met Amsterdam de dichtst bevolkte stad van Nederland: dat betekent dat er meer mensen woonden binnen de omwalling dan waar ook in Nederland. Het waren er 4500, terwijl er in 1800 2500 mensen woonden. In 1925 werd het grondgebied van de stad uitgebreid ten koste van de omliggende gemeenten. Dokkum is met Stavoren de oudste van de elf Friese steden, het kreeg omstreeks 1300 stadsrecht nadat het rond 750 begon als terpdorpje aan weerszijden van een zeearm op de grens van klei en veen. In 754 werd Bonifatius er omgebracht en dat leverde het dorpje bekendheid, een schooltje en een kerk op. Economische groei kwam door de zeevaart, eind 1040 werden er voor het eerst munten geslagen die rond de hele Oostzee teruggevonden zijn. In 1597 werd Dokkum nog de zetel van de Fries-Groningse Admiraliteit, de Noordelijke bijdrage aan de marine van de Zeven Provinciën. Maar dat duurde niet zo lang, want de Dokkumer verbinding met de zee verzandde en de Admiraliteit verhuisde een halve eeuw later naar Harlingen. Verbeterde landwegen met Leeuwarden en Groningen zorgden ervoor dat Dokkum een handelsknooppunt bleef, maar dan voor Noord-Oost Friesland.

In het oude Admiraliteitsgebouw is nu het Museum gehuisvest, dat een mooi Bonifatius-gebouw ernaast heeft gekregen, waar in een lichtspel zijn lot wordt nagespeeld. De bovenverdiepingen geven een beeld van de Dokkumer geschiedenis en de benedenverdieping is voor wisselende tentoonstellingen. Afgelopen maanden was dat een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Foudgumse School, waarschijnlijk de kleinste kunstacademie van Nederland. Het is een school voor de nieuwe schilderkunst wat inhoudt dat er naar de werkelijkheid wordt geschilderd, terwijl er ook genoeg ruimte is voor een persoonlijke benadering. De tentoonstelling geeft de indruk dat de docenten er uitstekend in slagen om de leerlingen vakmanschap bij te brengen en ieder een eigen visie op de werkelijkheid1719BZ Dokkum2 en een eigen kleur en vormtaal te laten vinden. Het  overzicht van werk van afgestudeerden was wisselend van onderwerpen, kleuren en manier van weergave.

Het voorwoord van het jubileumboek heb ik verkort om de uitgangspunten van de school en de oprichter aan te geven: De Foudgumse school wil een kunstenaarsopleiding zijn die wortelt in de ambachtelijke kennis, maar vanuit het perspectief dat de schilderkunst zich, ook in de 21e eeuw, opnieuw moet uitvinden. Een opleiding die naast een uitgebreid technisch curriculum, de student ook uitnodigt om over het eigen werk na te denken. Filosofie behoort dan ook tot de lesvakken. De school staat onder leiding van Peter B. van Houten, opgeleid aan de Rijksacademie in de 60’er jaren. Hij heeft de grenzen van de schilderkunst intensief verkend: van conceptuele kunst tot een zoekende portrettist die breekbaar werk maakt ... en Peter blijft zich vernieuwen, getuige de serie ‘Heiligen in Beweging’ die in het laatste jaar ontstond. Die combinatie van eigenschappen: de breedheid van zijn oeuvre, zijn vakkennis, zijn zoekende houding en bereidheid zijn eigen werk te bevragen maakt hem tot een goede mentor voor studenten die bereid zijn onder zijn leiding de weg naar het kunstenaarschap te betreden.
Van Van Houten hebben wij al heel lang werk in huis dat mooi laat zien dat hij heel breed georiënteerd is. Het is een ijl geschilderd kop en schoteltje. Zo’n vijftien jaar geleden waren we bij hem op atelierbezoek en toen probeerde hij het uitzicht uit een rijdende trein weer te geven, inclusief de beweging. Nu hangen er op de expositie indringende en felgekleurde portretten. Er zit altijd beweging en verandering in zijn werk. En hij blijft zoeken. Het is goed dat hij dat overdraagt op jongere kunstenaars.  

Foudgum is een dorpje met 80 inwoners op 5 kilometer van Dokkum. Dokkum is nu de hoofdplaats van de gemeente Noard-East Fryslân.

-------
De plaatjes zijn van de schrijver


© 2020 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Galerie" -
Bezigheden > Galerie
De Foudgumse School Dik Kruithof
1719BZ Dokkum1De noordelijkste stad van Friesland was rond 1925 met Amsterdam de dichtst bevolkte stad van Nederland: dat betekent dat er meer mensen woonden binnen de omwalling dan waar ook in Nederland. Het waren er 4500, terwijl er in 1800 2500 mensen woonden. In 1925 werd het grondgebied van de stad uitgebreid ten koste van de omliggende gemeenten. Dokkum is met Stavoren de oudste van de elf Friese steden, het kreeg omstreeks 1300 stadsrecht nadat het rond 750 begon als terpdorpje aan weerszijden van een zeearm op de grens van klei en veen. In 754 werd Bonifatius er omgebracht en dat leverde het dorpje bekendheid, een schooltje en een kerk op. Economische groei kwam door de zeevaart, eind 1040 werden er voor het eerst munten geslagen die rond de hele Oostzee teruggevonden zijn. In 1597 werd Dokkum nog de zetel van de Fries-Groningse Admiraliteit, de Noordelijke bijdrage aan de marine van de Zeven Provinciën. Maar dat duurde niet zo lang, want de Dokkumer verbinding met de zee verzandde en de Admiraliteit verhuisde een halve eeuw later naar Harlingen. Verbeterde landwegen met Leeuwarden en Groningen zorgden ervoor dat Dokkum een handelsknooppunt bleef, maar dan voor Noord-Oost Friesland.

In het oude Admiraliteitsgebouw is nu het Museum gehuisvest, dat een mooi Bonifatius-gebouw ernaast heeft gekregen, waar in een lichtspel zijn lot wordt nagespeeld. De bovenverdiepingen geven een beeld van de Dokkumer geschiedenis en de benedenverdieping is voor wisselende tentoonstellingen. Afgelopen maanden was dat een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Foudgumse School, waarschijnlijk de kleinste kunstacademie van Nederland. Het is een school voor de nieuwe schilderkunst wat inhoudt dat er naar de werkelijkheid wordt geschilderd, terwijl er ook genoeg ruimte is voor een persoonlijke benadering. De tentoonstelling geeft de indruk dat de docenten er uitstekend in slagen om de leerlingen vakmanschap bij te brengen en ieder een eigen visie op de werkelijkheid1719BZ Dokkum2 en een eigen kleur en vormtaal te laten vinden. Het  overzicht van werk van afgestudeerden was wisselend van onderwerpen, kleuren en manier van weergave.

Het voorwoord van het jubileumboek heb ik verkort om de uitgangspunten van de school en de oprichter aan te geven: De Foudgumse school wil een kunstenaarsopleiding zijn die wortelt in de ambachtelijke kennis, maar vanuit het perspectief dat de schilderkunst zich, ook in de 21e eeuw, opnieuw moet uitvinden. Een opleiding die naast een uitgebreid technisch curriculum, de student ook uitnodigt om over het eigen werk na te denken. Filosofie behoort dan ook tot de lesvakken. De school staat onder leiding van Peter B. van Houten, opgeleid aan de Rijksacademie in de 60’er jaren. Hij heeft de grenzen van de schilderkunst intensief verkend: van conceptuele kunst tot een zoekende portrettist die breekbaar werk maakt ... en Peter blijft zich vernieuwen, getuige de serie ‘Heiligen in Beweging’ die in het laatste jaar ontstond. Die combinatie van eigenschappen: de breedheid van zijn oeuvre, zijn vakkennis, zijn zoekende houding en bereidheid zijn eigen werk te bevragen maakt hem tot een goede mentor voor studenten die bereid zijn onder zijn leiding de weg naar het kunstenaarschap te betreden.
Van Van Houten hebben wij al heel lang werk in huis dat mooi laat zien dat hij heel breed georiënteerd is. Het is een ijl geschilderd kop en schoteltje. Zo’n vijftien jaar geleden waren we bij hem op atelierbezoek en toen probeerde hij het uitzicht uit een rijdende trein weer te geven, inclusief de beweging. Nu hangen er op de expositie indringende en felgekleurde portretten. Er zit altijd beweging en verandering in zijn werk. En hij blijft zoeken. Het is goed dat hij dat overdraagt op jongere kunstenaars.  

Foudgum is een dorpje met 80 inwoners op 5 kilometer van Dokkum. Dokkum is nu de hoofdplaats van de gemeente Noard-East Fryslân.

-------
De plaatjes zijn van de schrijver
© 2020 Dik Kruithof
powered by CJ2