archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Nutteloze Zaken?? Dik Kruithof

000 henk2Jaap van Lakerveld betoont aangrijpend zijn medegevoel met de getroffenen van de aardbeving en Marcia Meerum Terwogt tekende er even gevoelig bij. Arie de Jong ziet parallellen tussen Hugo en Camiel: meer willen dan mogelijk is en Han Busstra maakte een passend kasteel voor Hugo. Paul Bordewijk signaleert een nieuw onheil vanuit Europa en Linda Hulshof leverde de boze kabouter. Rob van Olphen is getroffen door zijn herinneringen en voorgevoelens en Marcia Meerum Terwogt brengt ze in beeld. Arie de Jong bespreekt het jaarverslag van de vereniging voor kritiek op de Leunstoel en Katharina Kouwenhoven maakt een mooie tekening van onze jaarvergadering. Julius Pasgeld doet de lezers een aanbod inzake de recente historie en Linda Hulshof laat hem zien. Alex Verduijn de Boer nam voor de cartoon ons taalgebruik onder de loep.

Maeve van der Steen maakt een heerlijk hapje van een restje risotto na een mooie inleiding over de film Rijst die door een oud affiche tot leven wordt gewekt. Bram Schilperoord vertelt over zijn vriend die een hele straathoek in Amsterdam heeft omgebouwd tot stadstuin. Claude Aendenboom woont klein en Linda Hulshof geeft het mooi weer. Claude heeft ook last van voorspellingen die Coc van Duijn in beeld brengt. Dik Kruithof ziet nu overal bakstenen: bij een opgraving in Leeuwarden komen ze ook tevoorschijn.

Jaap van Lakerveld trekt zich het lot aan van de dieren die in ons land beschermd worden tegen lelijkheid. Coc van Duijn maakte er een prachtig gekleurd beest bij. Dik Kruithof zag in Leeuwarden hoe kunst ontstaat en Katharina Kouwenhoven geeft uitleg bij het verschijnsel Hazes en tekende zelf de hazen erbij. Henk Klaren draait zijn oude muziek en gaat nu op zoek naar de rafelrandjes die hij heeft laten liggen: picking up the pieces. Han Busstra laat Henk zien voor zijn muziekkast.

----------------------------------------------------------------------------------

De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.

Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft en Ton Schimmelpennink.
Wordt ook lid: www.deleunstoel.nl/colofon.php

_______________________________________________________© 2023 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Nutteloze Zaken?? Dik Kruithof
000 henk2Jaap van Lakerveld betoont aangrijpend zijn medegevoel met de getroffenen van de aardbeving en Marcia Meerum Terwogt tekende er even gevoelig bij. Arie de Jong ziet parallellen tussen Hugo en Camiel: meer willen dan mogelijk is en Han Busstra maakte een passend kasteel voor Hugo. Paul Bordewijk signaleert een nieuw onheil vanuit Europa en Linda Hulshof leverde de boze kabouter. Rob van Olphen is getroffen door zijn herinneringen en voorgevoelens en Marcia Meerum Terwogt brengt ze in beeld. Arie de Jong bespreekt het jaarverslag van de vereniging voor kritiek op de Leunstoel en Katharina Kouwenhoven maakt een mooie tekening van onze jaarvergadering. Julius Pasgeld doet de lezers een aanbod inzake de recente historie en Linda Hulshof laat hem zien. Alex Verduijn de Boer nam voor de cartoon ons taalgebruik onder de loep.

Maeve van der Steen maakt een heerlijk hapje van een restje risotto na een mooie inleiding over de film Rijst die door een oud affiche tot leven wordt gewekt. Bram Schilperoord vertelt over zijn vriend die een hele straathoek in Amsterdam heeft omgebouwd tot stadstuin. Claude Aendenboom woont klein en Linda Hulshof geeft het mooi weer. Claude heeft ook last van voorspellingen die Coc van Duijn in beeld brengt. Dik Kruithof ziet nu overal bakstenen: bij een opgraving in Leeuwarden komen ze ook tevoorschijn.

Jaap van Lakerveld trekt zich het lot aan van de dieren die in ons land beschermd worden tegen lelijkheid. Coc van Duijn maakte er een prachtig gekleurd beest bij. Dik Kruithof zag in Leeuwarden hoe kunst ontstaat en Katharina Kouwenhoven geeft uitleg bij het verschijnsel Hazes en tekende zelf de hazen erbij. Henk Klaren draait zijn oude muziek en gaat nu op zoek naar de rafelrandjes die hij heeft laten liggen: picking up the pieces. Han Busstra laat Henk zien voor zijn muziekkast.

----------------------------------------------------------------------------------

De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.

Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft en Ton Schimmelpennink.
Wordt ook lid: www.deleunstoel.nl/colofon.php

_______________________________________________________

© 2023 Dik Kruithof
powered by CJ2