archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
De Willem Dreeslezing* Dik Kruithof

2106BS Drees groot
‘De Stichting Willem Drees-lezing bestaat sinds mei 1989. Het doel van de stichting is de naam dr. Willem Drees in ere te houden en hem en zijn betekenisvolle rol in de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat te memoreren met een jaarlijkse publieke lezing.’ (Parlementaire monitor)

Verder was het moeizaam zoeken op internet want helaas, helaas, er was grote concurrentie van een lezing door Willem B. Drees, waarover ik het volgende verhaal vond: ‘De opname van De Vrijzinnige Lezing 2023 met Willem B. Drees is nu terug te kijken. In zijn lezing verdiepte Drees zich in de vraag wat geloven is en bekeek hij welke spanningen er bestaan met rationeel denken. De lezing vond plaats op 24 maart 2023 in de Geertekerk Utrecht. De titel van de lezing was ‘Agnostisch én religieus. Vrijzinnig geloof in het licht van de godsdienst-wijsbegeerte’. Deze concurrerende 'Willem Drees' blijkt de kleinzoon van 'Vadertje Drees' te zijn. Hij is ook lid van het stichtingsbestuur. De stichting zelf heeft echter geen website en dat vind ik wel een gemis.  

Het tij keren: samen voor een hoopvolle toekomst.

Wat wel goed te vinden was dat de Willem Drees-lezing gehouden zou worden en waarover die zou gaan. Kort gezegd komt het erop neer dat de beide directeuren van de wetenschappelijke bureaus van de PvdA en GroenLinks gewerkt hebben aan een nota voor de gezamenlijke toekomst die zo goed was dat ze ook samen voorzitter mochten zijn van de programmacommissie die het verkiezingsprogramma van beide partijen heeft opgesteld.

Hierover nog een citaat: ‘In de Drees-lezing zullen zij ons meenemen in hun visie op het concept bestaans(on)zekerheid: wat betekent dat in het nu en in de toekomst? Zij zullen stilstaan bij wat er nodig is om voor iedereen een vrij, zeker en waardig bestaan te borgen. En hoe we kunnen toegroeien naar een samenleving en economie waarin de grenzen van het menselijke welzijn en dat van de planeet gerespecteerd worden. Een urgent verhaal over optimisme.’

Wedstrijd voor studenten

In het kader van de Willem Drees-lezing konden studenten van de Haagse Hogeschool, afdeling Bestuurskunde, meedoen aan een essaywedstrijd over het thema Bestaanszekerheid. De winnaar mocht zijn of haar verhaal voorlezen op de grote dag. Ik mocht zes  inzendingen lezen en wat mij vooral opviel was dat de urgentie bij deze zes aanmerkelijk directer en nijpender was dan bij PvdA GroenLinks, althans voorzover ik het heb meegekregen uit het nieuws rond de verkiezingen. Ik las een aangrijpend verhaal over een bestaan bedreigd door wachtlijsten voor de behandeling van een direct en ernstig probleem. Ik las daar nog een verhaal over directe geldzorgen. En ik hoorde bij een tv gesprek dat het opvallende van de PvdA GroenLinks was dat er voor de komende vier jaar geen oplossingen werden aangereikt.

Een van de jongeren bracht het klimaatprobleem in de vorm van de invloed van de stijgende zeespiegel en daardoor veroorzaakte verzilting van ons grond- en drinkwater veel dichterbij dan de klimaatconferentie in Dubai dat deed. Ook was er een mooi verhaal over wat de bestaanszekerheid uit artikel 20 van de grondwet nu oplevert voor jongeren die voor hun ouders moeten zorgen zodat ze zelf niet verder kunnen studeren.
De jongeren waren de partijen duidelijk een stap voor. En dat geeft op zich toch weer een beetje bestaanszekerheid. 

© 2023 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
De Willem Dreeslezing* Dik Kruithof
2106BS Drees groot
‘De Stichting Willem Drees-lezing bestaat sinds mei 1989. Het doel van de stichting is de naam dr. Willem Drees in ere te houden en hem en zijn betekenisvolle rol in de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat te memoreren met een jaarlijkse publieke lezing.’ (Parlementaire monitor)

Verder was het moeizaam zoeken op internet want helaas, helaas, er was grote concurrentie van een lezing door Willem B. Drees, waarover ik het volgende verhaal vond: ‘De opname van De Vrijzinnige Lezing 2023 met Willem B. Drees is nu terug te kijken. In zijn lezing verdiepte Drees zich in de vraag wat geloven is en bekeek hij welke spanningen er bestaan met rationeel denken. De lezing vond plaats op 24 maart 2023 in de Geertekerk Utrecht. De titel van de lezing was ‘Agnostisch én religieus. Vrijzinnig geloof in het licht van de godsdienst-wijsbegeerte’. Deze concurrerende 'Willem Drees' blijkt de kleinzoon van 'Vadertje Drees' te zijn. Hij is ook lid van het stichtingsbestuur. De stichting zelf heeft echter geen website en dat vind ik wel een gemis.  

Het tij keren: samen voor een hoopvolle toekomst.

Wat wel goed te vinden was dat de Willem Drees-lezing gehouden zou worden en waarover die zou gaan. Kort gezegd komt het erop neer dat de beide directeuren van de wetenschappelijke bureaus van de PvdA en GroenLinks gewerkt hebben aan een nota voor de gezamenlijke toekomst die zo goed was dat ze ook samen voorzitter mochten zijn van de programmacommissie die het verkiezingsprogramma van beide partijen heeft opgesteld.

Hierover nog een citaat: ‘In de Drees-lezing zullen zij ons meenemen in hun visie op het concept bestaans(on)zekerheid: wat betekent dat in het nu en in de toekomst? Zij zullen stilstaan bij wat er nodig is om voor iedereen een vrij, zeker en waardig bestaan te borgen. En hoe we kunnen toegroeien naar een samenleving en economie waarin de grenzen van het menselijke welzijn en dat van de planeet gerespecteerd worden. Een urgent verhaal over optimisme.’

Wedstrijd voor studenten

In het kader van de Willem Drees-lezing konden studenten van de Haagse Hogeschool, afdeling Bestuurskunde, meedoen aan een essaywedstrijd over het thema Bestaanszekerheid. De winnaar mocht zijn of haar verhaal voorlezen op de grote dag. Ik mocht zes  inzendingen lezen en wat mij vooral opviel was dat de urgentie bij deze zes aanmerkelijk directer en nijpender was dan bij PvdA GroenLinks, althans voorzover ik het heb meegekregen uit het nieuws rond de verkiezingen. Ik las een aangrijpend verhaal over een bestaan bedreigd door wachtlijsten voor de behandeling van een direct en ernstig probleem. Ik las daar nog een verhaal over directe geldzorgen. En ik hoorde bij een tv gesprek dat het opvallende van de PvdA GroenLinks was dat er voor de komende vier jaar geen oplossingen werden aangereikt.

Een van de jongeren bracht het klimaatprobleem in de vorm van de invloed van de stijgende zeespiegel en daardoor veroorzaakte verzilting van ons grond- en drinkwater veel dichterbij dan de klimaatconferentie in Dubai dat deed. Ook was er een mooi verhaal over wat de bestaanszekerheid uit artikel 20 van de grondwet nu oplevert voor jongeren die voor hun ouders moeten zorgen zodat ze zelf niet verder kunnen studeren.
De jongeren waren de partijen duidelijk een stap voor. En dat geeft op zich toch weer een beetje bestaanszekerheid. © 2023 Dik Kruithof
powered by CJ2