archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Gaan we het PvdA-congres missen? Dik Kruithof

1309BZ PVDADe PvdA had op 13 februari in Amersfoort een congres en als je de grote kranten volgde ging het over Samsom en een kamerlid dat zijn rancune tegen Samsom, of de partij, even kwijt moest. Inhoudelijk werd er niets over gemeld, terwijl er toch wel iets belangrijks gebeurde; als je de PvdA tenminste nog altijd beschouwt als een van de belangrijke partijen in ons land.

Het congres zoals dat tientallen jaren bestaan heeft, uit afgevaardigden van de gemeentelijke afdelingen, heeft zichzelf vervangen door een internetdemocratie.

Er werd op dit congres nog op drie manieren gestemd:
1. Op de traditionele manier, met wapperende briefjes.
2. Op de technologische manier, met digitale 'stemkastjes'.
3. Op hoogtechnologische manier, met smartphones & tablets.

De eerste twee methoden zijn bijgezet in het partijmuseum. Ze werden dus voor het laatst gebruikt.
De derde methode is, door een aantal wijzigingen in de statuten, vanaf dit congres de toekomst. Daarmee schaft de PvdA het stelsel van afvaardiging af. Daarvoor in de plaats komt een one man, one vote systeem, waarin alle leden mee kunnen beslissen.

In het oude stelsel wees iedere (gemeentelijke) afdeling iemand aan, die namens die afdeling meestemde over moties en amendementen op het congres en de gewestelijke vergadering. Door Internet en moderne communicatiemiddelen kunnen alle leden nu meedoen. Iedereen die aansluiting had op het Internet, met smartphone, tablet of pc, kon meedoen in de besluitvorming.

Op het congres werd geoefend met veertien moties, die door 'gewone' leden ingediend waren. Als gewoon lid kun je, met een individuele code, op een website komen en stemmen, of je nu op het congres bent of niet. De nieuwe manier van stemmen ging goed.

Misschien zal de oude manier van voorbereiden op een congres per afdeling of gewest blijven bestaan. Het kan ook zijn dat de voorbereiding overgenomen wordt door groepen leden die op Internet contact onderhouden. Eén zo’n groep is er al, die noemt zich Linksom.

Ik kon zelf niet op het congres zijn en heb daarom  gebruik gemaakt van een verslag van twee (ex) afgevaardigden voor het kaderblad van Gewest Fryslan. Waarvoor dank!

-----------------
Bestel uw boeken en wat al niet
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!


© 2016 Dik Kruithof meer Dik Kruithof - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Gaan we het PvdA-congres missen? Dik Kruithof
1309BZ PVDADe PvdA had op 13 februari in Amersfoort een congres en als je de grote kranten volgde ging het over Samsom en een kamerlid dat zijn rancune tegen Samsom, of de partij, even kwijt moest. Inhoudelijk werd er niets over gemeld, terwijl er toch wel iets belangrijks gebeurde; als je de PvdA tenminste nog altijd beschouwt als een van de belangrijke partijen in ons land.

Het congres zoals dat tientallen jaren bestaan heeft, uit afgevaardigden van de gemeentelijke afdelingen, heeft zichzelf vervangen door een internetdemocratie.

Er werd op dit congres nog op drie manieren gestemd:
1. Op de traditionele manier, met wapperende briefjes.
2. Op de technologische manier, met digitale 'stemkastjes'.
3. Op hoogtechnologische manier, met smartphones & tablets.

De eerste twee methoden zijn bijgezet in het partijmuseum. Ze werden dus voor het laatst gebruikt.
De derde methode is, door een aantal wijzigingen in de statuten, vanaf dit congres de toekomst. Daarmee schaft de PvdA het stelsel van afvaardiging af. Daarvoor in de plaats komt een one man, one vote systeem, waarin alle leden mee kunnen beslissen.

In het oude stelsel wees iedere (gemeentelijke) afdeling iemand aan, die namens die afdeling meestemde over moties en amendementen op het congres en de gewestelijke vergadering. Door Internet en moderne communicatiemiddelen kunnen alle leden nu meedoen. Iedereen die aansluiting had op het Internet, met smartphone, tablet of pc, kon meedoen in de besluitvorming.

Op het congres werd geoefend met veertien moties, die door 'gewone' leden ingediend waren. Als gewoon lid kun je, met een individuele code, op een website komen en stemmen, of je nu op het congres bent of niet. De nieuwe manier van stemmen ging goed.

Misschien zal de oude manier van voorbereiden op een congres per afdeling of gewest blijven bestaan. Het kan ook zijn dat de voorbereiding overgenomen wordt door groepen leden die op Internet contact onderhouden. Eén zo’n groep is er al, die noemt zich Linksom.

Ik kon zelf niet op het congres zijn en heb daarom  gebruik gemaakt van een verslag van twee (ex) afgevaardigden voor het kaderblad van Gewest Fryslan. Waarvoor dank!

-----------------
Bestel uw boeken en wat al niet
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
© 2016 Dik Kruithof
powered by CJ2