archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 9
Jaargang 21
8 februari 2024
Nummer 11 verschijnt op
7 maart 2024
Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Word lid Arie de Jong

00 00 00 word lidBeste lezers van De Leunstoel,

 

Graag wil ik u allen wat laten weten over de vereniging achter De Leunstoel en een vraag voorleggen.

 

De Leunstoel bestaat nu meer dan 20 jaar. Een ‘internetmagazine voor rustige mensen’. Vanaf de start was het de bedoeling een breed publiek te bereiken met een tweewekelijks magazine via internet. Gratis voor de lezers. We hopen dat nog lang vol te houden.

 

De Leunstoel wordt uitgegeven door een vereniging, het Genootschap De Leunstoel. De leden betalen contributie en maken zo het uitgeven mogelijk. Met dat geld wordt ook een kleine vergoeding gegeven aan sommige illustratoren. De reserves zijn gering, zodat we met enige huiver vooruitkijken naar het moment dat onvermijdelijk de techniek het laat afweten. Dat moeten we voor zijn: op enig moment is een vernieuwde website nodig. Een reden te meer voor deze brief.

 

Graag willen we een beroep op u doen. Let op: verplicht is het niet hieraan gehoor te geven, de toezending van De Leunstoel hangt er niet van af, maar neem het in overweging.

U kunt ons op drie manieren steunen:

1.   Lid worden. U heeft dan een streepje voor op andere lezers. U mag meebeslissen over het te voeren beleid en kan deelnemen aan de jaarlijkse toogdag. Op die dag houden we een korte jaarvergadering, lunchen en doen nog iets leuks. Kortom: het nuttige en het aangename worden verenigd. Lid zijn kost € 55 per jaar.

2.   U kunt ook kiezen voor een steunabonnement. U helpt daarmee aan het voortbestaan van De Leunstoel. Dit steunabonnement is € 25 per jaar.

3.   U kunt ook een eenmalige of periodieke gift doen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf.

 

Wat u ook kiest, dat bedrag moet naar Genootschap De Leunstoel, rekening NL65ABNA0524906742. Als uw naam niet valt op te maken uit de overschrijving, dan gaarne uw naam vermelden bij de betaling. Indien u kiest voor het lidmaatschap of een steunabonnement, dan beschouwen we een betaling nu als contributie voor 2023/2024.

 

Met vriendelijke groet,

 

Arie de Jong, voorzitter van het Genootschap De Leunstoel

© 2023 Arie de Jong meer Arie de Jong - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Word lid Arie de Jong
00 00 00 word lidBeste lezers van De Leunstoel,

 

Graag wil ik u allen wat laten weten over de vereniging achter De Leunstoel en een vraag voorleggen.

 

De Leunstoel bestaat nu meer dan 20 jaar. Een ‘internetmagazine voor rustige mensen’. Vanaf de start was het de bedoeling een breed publiek te bereiken met een tweewekelijks magazine via internet. Gratis voor de lezers. We hopen dat nog lang vol te houden.

 

De Leunstoel wordt uitgegeven door een vereniging, het Genootschap De Leunstoel. De leden betalen contributie en maken zo het uitgeven mogelijk. Met dat geld wordt ook een kleine vergoeding gegeven aan sommige illustratoren. De reserves zijn gering, zodat we met enige huiver vooruitkijken naar het moment dat onvermijdelijk de techniek het laat afweten. Dat moeten we voor zijn: op enig moment is een vernieuwde website nodig. Een reden te meer voor deze brief.

 

Graag willen we een beroep op u doen. Let op: verplicht is het niet hieraan gehoor te geven, de toezending van De Leunstoel hangt er niet van af, maar neem het in overweging.

U kunt ons op drie manieren steunen:

1.   Lid worden. U heeft dan een streepje voor op andere lezers. U mag meebeslissen over het te voeren beleid en kan deelnemen aan de jaarlijkse toogdag. Op die dag houden we een korte jaarvergadering, lunchen en doen nog iets leuks. Kortom: het nuttige en het aangename worden verenigd. Lid zijn kost € 55 per jaar.

2.   U kunt ook kiezen voor een steunabonnement. U helpt daarmee aan het voortbestaan van De Leunstoel. Dit steunabonnement is € 25 per jaar.

3.   U kunt ook een eenmalige of periodieke gift doen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf.

 

Wat u ook kiest, dat bedrag moet naar Genootschap De Leunstoel, rekening NL65ABNA0524906742. Als uw naam niet valt op te maken uit de overschrijving, dan gaarne uw naam vermelden bij de betaling. Indien u kiest voor het lidmaatschap of een steunabonnement, dan beschouwen we een betaling nu als contributie voor 2023/2024.

 

Met vriendelijke groet,

 

Arie de Jong, voorzitter van het Genootschap De Leunstoel
© 2023 Arie de Jong
powered by CJ2