archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 9
Jaargang 21
8 februari 2024
Nummer 11 verschijnt op
7 maart 2024
Beschouwingen > De poëtische wereld delen printen terug
Omgekeerde kaasschaaf Jaap van Lakerveld

2103BS KaasschaafProgramma’s beloven een beleid
Dat kiezers optimaal behaagt
Bij alles wat hun aandacht vraagt:
Vooral hun bestaanszekerheid.
De kiezers worden uitgedaagd
Hun eigen verantwoordelijkheid
Te nemen, opdat mettertijd
Welvaart en ook welzijn daagt

Intussen raakt de ruimte op
Gas en elektra worden schaars
Je ziet allengs meer bedelaars
Het hele land gaat op de schop
Elk dorp een straatje uitgebreid

PFAS en ook Stikstof, ten spijt
Waartoe is vooralsnog de vraag

Waar moet het met ons land naar toe
Wat is bespreekbaar, juist taboe
Wat wil de top, de onderlaag?
Laten we de oren hangen
Naar behoud van de natuur?
Naar tradities en cultuur
Of louter naar bedrijfsbelangen?

Ideeën rond de leefomgeving
Zijn in rapporten uitgewerkt
Maar elk scenario beperkt
De toekomst, zo is mijn beleving

Elk dorp een straatje uitgebreid
Is omgekeerd kaasschaafbeleid.

---------

De tekening is van Petra Busstra.
Meer informatie: www.petrabusstra.com
© 2023 Jaap van Lakerveld meer Jaap van Lakerveld - meer "De poëtische wereld" -
Beschouwingen > De poëtische wereld
Omgekeerde kaasschaaf Jaap van Lakerveld
2103BS KaasschaafProgramma’s beloven een beleid
Dat kiezers optimaal behaagt
Bij alles wat hun aandacht vraagt:
Vooral hun bestaanszekerheid.
De kiezers worden uitgedaagd
Hun eigen verantwoordelijkheid
Te nemen, opdat mettertijd
Welvaart en ook welzijn daagt

Intussen raakt de ruimte op
Gas en elektra worden schaars
Je ziet allengs meer bedelaars
Het hele land gaat op de schop
Elk dorp een straatje uitgebreid

PFAS en ook Stikstof, ten spijt
Waartoe is vooralsnog de vraag

Waar moet het met ons land naar toe
Wat is bespreekbaar, juist taboe
Wat wil de top, de onderlaag?
Laten we de oren hangen
Naar behoud van de natuur?
Naar tradities en cultuur
Of louter naar bedrijfsbelangen?

Ideeën rond de leefomgeving
Zijn in rapporten uitgewerkt
Maar elk scenario beperkt
De toekomst, zo is mijn beleving

Elk dorp een straatje uitgebreid
Is omgekeerd kaasschaafbeleid.

---------

De tekening is van Petra Busstra.
Meer informatie: www.petrabusstra.com


© 2023 Jaap van Lakerveld
powered by CJ2