sluit dit venster


Colofon

De Leunstoel verschijnt 20 keer per jaar en wordt uitgegeven door een vereniging:
Het Genootschap De Leunstoel.

Iedereen kan lid worden van het genootschap en wel door de minimumcontributie (voor 2012 vastgesteld op € 55,- per jaar), of meer, over te maken op rekeningnummer 524906742 t.n.v. Genootschap De Leunstoel in Den Haag.

Wie uit België geld wil overmaken moet niet vergeten de volgende gegevens te vermelden:
BIC = ABNANL2A
IBAN = NL65ABNA0524906742
Rekening: 524906742
t.n.v. Genootschap de Leunstoel
p/a Vondelstraat 164
2513 EZ Den Haag

Het bestuur van het genootschap bestaat uit: Katharina Kouwenhoven, Dik Kruithof en Ruud Klein. De redactie van De Leunstoel wordt gevoerd door Frits Hoorweg en Henk Klaren.

De website is gemaakt door Peppered te Delft, en wordt nu onderhouden door CJ2 Hosting BV te Groningen.

Wilt u schrijven of tekenen voor De Leunstoel? Neem contact met ons op of stuur meteen een proeve van uw kunnen.

Contact:
Naam
E-mail
Bericht