archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Het zijn maar woorden delen printen terug
Opvolgmelk Katharina Kouwenhoven

1318BS OpvolgmelkElk jaar kijk ik reikhalzend uit naar het overzicht van nieuwe woorden waarmee onze taal is verrijkt, al of niet officieel gemaakt door opname in Van Dale. De meeste nieuwe woorden zijn eigenlijk geen nieuwe woorden, maar nieuwe samenstellingen van bestaande woorden, zoals bijv. ‘Apenstaartgeneratie’. Een heel goed woord, vooral omdat ik er zelf toe behoor. Ik vond het jammer dat je, als je voor vol wilde worden aangezien, het woord apenstaartje niet meer mocht gebruiken.

Een mooi woord vind ik ook ‘Vectorziekte’, vooral omdat ik niet weet wat het betekent. Een vector is toch iets uit de wiskunde? Nee, een vector blijkt ook een onschuldig insect te kunnen zijn, dat ziektes verspreidt. ‘Datazondvloed’ is ook weer een modern fenomeen, waar ik niet veel van begrijp. Wat willen mensen toch met al die onbewerkte data, waar je niets mee kan als je er geen patronen in kunt herkennen? Waarom alles maar opslaan en bewaren. Is dat een elektronische vorm van 'hoarding', een ziekelijke afwijking van mensen die niets weg kunnen gooien en hun hele huis hebben volgestouwd met oude kranten, folders, lege blikjes en flessen, spijkers en schroeven en alles wat je maar op straat kan vinden, zodat ze geen plaats meer hebben voor een bed om in te slapen.

Een prachtig woord voor een bizar fenomeen is natuurlijk ook ‘Zee-egelschuim’. Dat zou je toch niet moeten willen op je bord. Nieuw schijnt ook het woord ‘Keukentafelgesprek’ te zijn. Dat lijkt me onzin. Net als het woord ‘Seniorenmoment’, dat al een tijdje in omloop is.

Een nieuw woord, dat niet in enigerlei lijst is opgenomen, maar wel regelmatig onze huiskamer aandoet, is het woord ‘Opvolgmelk’. Dat is terecht, want het is een door reclamemakers bedacht onzinwoord. De combinatie van melk en opvolgen is onmogelijk. Een troonpretendent volgt de koning op, de vicevoorzitter de voorzitter, de partijvoorzitter de lijsttrekker, de wethouder de burgemeester. Dat kan omdat opvolgen een handeling beschrijft en een handeling kan alleen uitgevoerd worden door mensen en eventueel andere levende wezens. Wat ook de kwaliteiten van melk zijn, het is geen handelende persoon en kan dus niemand opvolgen.

Dit misverstand kwam ik in verslagen van studenten ook vaak tegen, als ze bijv. schreven ‘het onderzoek toonde aan, dat….’. Onderzoeken tonen niks aan, want dat kunnen ze niet. Onderzoekers kunnen iets aantonen. De juiste formulering zou dus moeten zijn: ‘in onderzoek werd aangetoond, dat….’.

Wat mij verbaasde was dat niemand, als hij zo iets raars uit de pen liet vloeien, nattigheid voelde. Met het taalgevoel is het dus niet best gesteld.
Maar nieuwe woorden worden permanent gecreëerd. Dat geeft de burger moed. Soms is er zelfs al een woord voor een fenomeen dat zich nog in een prenataal stadium bevindt: ‘Kleurenpiet’.

-------------------------
Het plaatje is ook van Katharina Kouwenhoven


© 2016 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "Het zijn maar woorden" -
Beschouwingen > Het zijn maar woorden
Opvolgmelk Katharina Kouwenhoven
1318BS OpvolgmelkElk jaar kijk ik reikhalzend uit naar het overzicht van nieuwe woorden waarmee onze taal is verrijkt, al of niet officieel gemaakt door opname in Van Dale. De meeste nieuwe woorden zijn eigenlijk geen nieuwe woorden, maar nieuwe samenstellingen van bestaande woorden, zoals bijv. ‘Apenstaartgeneratie’. Een heel goed woord, vooral omdat ik er zelf toe behoor. Ik vond het jammer dat je, als je voor vol wilde worden aangezien, het woord apenstaartje niet meer mocht gebruiken.

Een mooi woord vind ik ook ‘Vectorziekte’, vooral omdat ik niet weet wat het betekent. Een vector is toch iets uit de wiskunde? Nee, een vector blijkt ook een onschuldig insect te kunnen zijn, dat ziektes verspreidt. ‘Datazondvloed’ is ook weer een modern fenomeen, waar ik niet veel van begrijp. Wat willen mensen toch met al die onbewerkte data, waar je niets mee kan als je er geen patronen in kunt herkennen? Waarom alles maar opslaan en bewaren. Is dat een elektronische vorm van 'hoarding', een ziekelijke afwijking van mensen die niets weg kunnen gooien en hun hele huis hebben volgestouwd met oude kranten, folders, lege blikjes en flessen, spijkers en schroeven en alles wat je maar op straat kan vinden, zodat ze geen plaats meer hebben voor een bed om in te slapen.

Een prachtig woord voor een bizar fenomeen is natuurlijk ook ‘Zee-egelschuim’. Dat zou je toch niet moeten willen op je bord. Nieuw schijnt ook het woord ‘Keukentafelgesprek’ te zijn. Dat lijkt me onzin. Net als het woord ‘Seniorenmoment’, dat al een tijdje in omloop is.

Een nieuw woord, dat niet in enigerlei lijst is opgenomen, maar wel regelmatig onze huiskamer aandoet, is het woord ‘Opvolgmelk’. Dat is terecht, want het is een door reclamemakers bedacht onzinwoord. De combinatie van melk en opvolgen is onmogelijk. Een troonpretendent volgt de koning op, de vicevoorzitter de voorzitter, de partijvoorzitter de lijsttrekker, de wethouder de burgemeester. Dat kan omdat opvolgen een handeling beschrijft en een handeling kan alleen uitgevoerd worden door mensen en eventueel andere levende wezens. Wat ook de kwaliteiten van melk zijn, het is geen handelende persoon en kan dus niemand opvolgen.

Dit misverstand kwam ik in verslagen van studenten ook vaak tegen, als ze bijv. schreven ‘het onderzoek toonde aan, dat….’. Onderzoeken tonen niks aan, want dat kunnen ze niet. Onderzoekers kunnen iets aantonen. De juiste formulering zou dus moeten zijn: ‘in onderzoek werd aangetoond, dat….’.

Wat mij verbaasde was dat niemand, als hij zo iets raars uit de pen liet vloeien, nattigheid voelde. Met het taalgevoel is het dus niet best gesteld.
Maar nieuwe woorden worden permanent gecreëerd. Dat geeft de burger moed. Soms is er zelfs al een woord voor een fenomeen dat zich nog in een prenataal stadium bevindt: ‘Kleurenpiet’.

-------------------------
Het plaatje is ook van Katharina Kouwenhoven
© 2016 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2