archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Het zijn maar woorden delen printen terug
Van sociologisch naar economisch Katharina Kouwenhoven

1303BS MiddenMaatschappelijke klasse is een begrip uit de sociologie. De middenklasse werd gedefinieerd als bestaande uit personen die niet (meer) met hun handen (hoefden) te werken, white collars vs blue collars. Daarmee was de middenklasse een identificeerbare groep van mensen met bepaalde beroepen die zich vaak in het nauw gedreven voelden door druk van boven en van beneden. Angstig en benepen en ter verdediging hardnekkig proberend de gedragingen van de hogere klasse te imiteren. Zie 'Keeping up appearances', de televisieserie waarin dat zo geestig wordt gerepresenteerd en waarin ook blijkt dat de hogere en lagere Klasse veel met elkaar gemeen hebben dat de middenklasse mist, zoals: trots, zelfbewustzijn en een gevoel van 'wie doet me wat'.

Inmiddels is het klasse-onderscheid geen sociologsich maar een economisch onderscheid geworden. De middenklasse bestaat uit personen met een middeninkomen. Nu is het geen identificeerbare groep meer, want de groep met een middeninkomen fluctueert enorm en is ook niet gebonden aan bepaalde beroepen. Een middeninkomen kan bestaan uit een erfenis, kun je bij elkaar sprokkelen met kleine criminele handelingen, door op de boerenmarkt te staan, door auto's te verkopen, computers te repareren of, heel geliefd, webpagina's te maken. Over zo'n onsamenhangende groep is het moeilijk zinnige uitspraken te doen. Het idee van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de middenklasse aan het verdwijnen is, is daarom onzin.  Er zal immers altijd een groep werknemers zijn met een middeninkomen, al verdienen ze dat dan niet meer op de salarisadministratie, in het magazijn of op de klantenservice van de bank (bestaat zoiets eigenlijk wel?).

Ik had een vriendin die economie had gestudeerd, maar vooral goed kon boekhouden, en die mij er keer op keer van probeerde te overtuigen dat de middenklasse onontbeerlijk is voor het goed functioneren van de economie. Zij dacht kennelijk ook aan een identificeerbare (beroeps)groep, in strijd met haar eigen economische definitie en ik denk dat ze daarom middenstand bedoelde, de groep van kleine zelfstandigen die een nering drijven. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Zo ook bij het idee dat derde wereld economieën niet functioneren omdat er geen Middenstand is. Maar of het ook zo is?

In Nederland is het opmerkelijk dat er wel een Turkse middenstand is maar geen Marokkaanse. Onze Marokkanen schijnen vooral Berbers te zijn van het platteland en op het platteland in Marokko is ook geen middenstand, ik weet het niet uit eigen ervaring, want ik ben er nooit geweest. In de steden heb je natuurlijk die kleurige en geurige kashbas en dat is ook middenstand, maar dat is niet overgewaaid naar Nederland. Wellicht is er een heel andere verklaring voor.

Als ik in Parijs ben ga ik altijd naar een bepaalde rommelmarkt. Ook in Parijs drongen allochtonen maar moeilijk door tot de middenstand. Op die markt gebeurde iets opmerkelijks. De oorspronkelijk autochtone (blanke) Parijse handelaren lieten zich assisteren door Noordafrikanen, die hand- en spandiensten verleenden. Nu zijn er inmiddels Noordafrikanen die een eigen kraam hebben en wordt de assistentie verleend door donkere Afrikanen. Over enige tijd hebben die ook hun eigen kraam, zodat die dan ook doorgedrongen zijn tot de middenstand.

Middenstanders maken niet per definitie deel uit van de middenklasse. Dat hangt van hun inkomen af. Het maakt ook niet uit of ze een marktkraam hebben, een klein winkeltje of een luxe winkelpaleisje. De beheerders van winkelketens, middenstanders in het kwadraat, behoren ook niet tot de middenklasse. Daarvoor zwendelen ze te veel geld bij elkaar. Hoe het met ZZP’ers zit moeten we nog even afwachten.

Of u tot de middenklasse behoort, kunt u zelf uitrekenen. Een bepaald uiterlijk, eigen mores of een bedremmelde levenshouding hoort daar niet meer bij. En hoewel de inkomensverschillen in Nederland steeds groter schijnen te worden, heb ik de indruk dat we zo langzamerhand allemaal tot de middenklasse behoren.

-----------------------------------
Het plaatje is van Katharina Kouwenhoven
-------------------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!


© 2015 Katharina Kouwenhoven meer Katharina Kouwenhoven - meer "Het zijn maar woorden" -
Beschouwingen > Het zijn maar woorden
Van sociologisch naar economisch Katharina Kouwenhoven
1303BS MiddenMaatschappelijke klasse is een begrip uit de sociologie. De middenklasse werd gedefinieerd als bestaande uit personen die niet (meer) met hun handen (hoefden) te werken, white collars vs blue collars. Daarmee was de middenklasse een identificeerbare groep van mensen met bepaalde beroepen die zich vaak in het nauw gedreven voelden door druk van boven en van beneden. Angstig en benepen en ter verdediging hardnekkig proberend de gedragingen van de hogere klasse te imiteren. Zie 'Keeping up appearances', de televisieserie waarin dat zo geestig wordt gerepresenteerd en waarin ook blijkt dat de hogere en lagere Klasse veel met elkaar gemeen hebben dat de middenklasse mist, zoals: trots, zelfbewustzijn en een gevoel van 'wie doet me wat'.

Inmiddels is het klasse-onderscheid geen sociologsich maar een economisch onderscheid geworden. De middenklasse bestaat uit personen met een middeninkomen. Nu is het geen identificeerbare groep meer, want de groep met een middeninkomen fluctueert enorm en is ook niet gebonden aan bepaalde beroepen. Een middeninkomen kan bestaan uit een erfenis, kun je bij elkaar sprokkelen met kleine criminele handelingen, door op de boerenmarkt te staan, door auto's te verkopen, computers te repareren of, heel geliefd, webpagina's te maken. Over zo'n onsamenhangende groep is het moeilijk zinnige uitspraken te doen. Het idee van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de middenklasse aan het verdwijnen is, is daarom onzin.  Er zal immers altijd een groep werknemers zijn met een middeninkomen, al verdienen ze dat dan niet meer op de salarisadministratie, in het magazijn of op de klantenservice van de bank (bestaat zoiets eigenlijk wel?).

Ik had een vriendin die economie had gestudeerd, maar vooral goed kon boekhouden, en die mij er keer op keer van probeerde te overtuigen dat de middenklasse onontbeerlijk is voor het goed functioneren van de economie. Zij dacht kennelijk ook aan een identificeerbare (beroeps)groep, in strijd met haar eigen economische definitie en ik denk dat ze daarom middenstand bedoelde, de groep van kleine zelfstandigen die een nering drijven. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Zo ook bij het idee dat derde wereld economieën niet functioneren omdat er geen Middenstand is. Maar of het ook zo is?

In Nederland is het opmerkelijk dat er wel een Turkse middenstand is maar geen Marokkaanse. Onze Marokkanen schijnen vooral Berbers te zijn van het platteland en op het platteland in Marokko is ook geen middenstand, ik weet het niet uit eigen ervaring, want ik ben er nooit geweest. In de steden heb je natuurlijk die kleurige en geurige kashbas en dat is ook middenstand, maar dat is niet overgewaaid naar Nederland. Wellicht is er een heel andere verklaring voor.

Als ik in Parijs ben ga ik altijd naar een bepaalde rommelmarkt. Ook in Parijs drongen allochtonen maar moeilijk door tot de middenstand. Op die markt gebeurde iets opmerkelijks. De oorspronkelijk autochtone (blanke) Parijse handelaren lieten zich assisteren door Noordafrikanen, die hand- en spandiensten verleenden. Nu zijn er inmiddels Noordafrikanen die een eigen kraam hebben en wordt de assistentie verleend door donkere Afrikanen. Over enige tijd hebben die ook hun eigen kraam, zodat die dan ook doorgedrongen zijn tot de middenstand.

Middenstanders maken niet per definitie deel uit van de middenklasse. Dat hangt van hun inkomen af. Het maakt ook niet uit of ze een marktkraam hebben, een klein winkeltje of een luxe winkelpaleisje. De beheerders van winkelketens, middenstanders in het kwadraat, behoren ook niet tot de middenklasse. Daarvoor zwendelen ze te veel geld bij elkaar. Hoe het met ZZP’ers zit moeten we nog even afwachten.

Of u tot de middenklasse behoort, kunt u zelf uitrekenen. Een bepaald uiterlijk, eigen mores of een bedremmelde levenshouding hoort daar niet meer bij. En hoewel de inkomensverschillen in Nederland steeds groter schijnen te worden, heb ik de indruk dat we zo langzamerhand allemaal tot de middenklasse behoren.

-----------------------------------
Het plaatje is van Katharina Kouwenhoven
-------------------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
© 2015 Katharina Kouwenhoven
powered by CJ2