archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Het zijn maar woorden delen printen terug
Weerspannig woordenboek Carlo van Praag

0702BS Weerspannig
Apotheek
Handel in nepzalven en wonderpillen tegen niet bestaande of niet te verhelpen kwalen. Er worden ook medicijnen op recept verstrekt.

Bonus
Snoepje van onwaarschijnlijke afmetingen (vgl. Lat. bonbonus).
Zeg Rijkman, reik (ha, ha) de schaal nog eens rond’.
‘Daar komt hij. O gut, daar zou ik mezelf nog vergeten!’
‘Ha, ha, die Rijkman!’.

Computer
Apparaat waarvan ik vroeger het bestaan tot onmogelijkheid had verklaard. Staat nu op mijn bureau. Zou toegepaste wetenschap zijn, maar ik weet beter: pure magie!

Definitie
Bepaling van een begrip, zodat het vast komt te staan, behalve dan in de sociale wetenschappen

Evenement
Door de overheid gesubsidieerde bijeenkomst met pils en harde muziek. Behoort tot de grondrechten van de bevolking. Desondanks nog enig verzet uit kringen van kniesoren en KNO-artsen

Fruit
Verzamelnaam voor vruchten van verschillende vorm die vroeger ook naar smaak verschilden. Thans niet meer! Smaken naar fruit, tenminste als het meezit!

Globalisering
Verbouwing van de wereld tot één grote luchthaven met bijbehorende voorzieningen.
‘Deze jongen voelt zich overal en nergens thuis!’

HSL
Hoge snelheidstrein die de reisduur tussen Amsterdam en Rotterdam bekort met precies de tijd die men kwijt is aan het maken van een reservering

Islam
Buitengewoon vitale, in deze contreien sterk ondergewaardeerde, religieuze richting. Kunnen een miljard moslims ongelijk hebben?

Jongeren
Consumenten van pils en harde muziek met verder belangstelling voor……Dat ben ik even kwijt! Verplaatsen zich op scooters met de uitstoot en het lawaai van een vrachtwagen. Wie ben ik om hen dat te misgunnen. Toch kan ontmoeting beter worden vermeden. Sommigen zijn gevaarlijk.

Kinderziekte
Langdurige, soms levenslange, hapering in de dienstverlening door gefuseerde bedrijven

Lezen
Vaardigheid die vroeger een rol speelde bij de kennisneming van informatie. Wordt nog steeds door een niet onaanzienlijk deel van de bevolking beheerst

Mafia
Italiaanse bestuurslaag

Nederland
Gezellige stad in West-Europa met vijf bestuurslagen.

Ouwe zeikerd
Kan wel zijn!

Populisme
Buitengewoon vitale, sterk in opkomst zijnde, maar om een of andere reden nog steeds ondergewaardeerde, politieke stijl die zich bedient van simplificatie, krachttermen, persoonlijke aanvallen en opruiing

Quizz
Belangrijk beleidsinstrument bij de infantilisering van de bevolking

Reclame
Defaultmode van televisie en radio, mits aangezet. Soms onderbroken voor programma

Station
Fastfood-plaza. Op onregelmatige tijden passeren er treinen

Tekst
Opvulling met letters van kleine witte ruimte tussen plaatjes

U
Eenentwintigste letter van het alfabet, althans in Nederland. Ook: in onbruik geraakte aanspreekvorm. ‘Bent U van de pot gerukt?’ (archaïsch)

Vorm
Omhulsel van een leegte die ook wel inhoud wordt genoemd. Het gaat politici vooral om de inhoud

Willekeurige voorbijganger
Voornaamste informatiebron van de moderne journalist

X
Letter die alleen in het Nederlandse alfabet is opgenomen voor de spelling van woorden die niemand meer kan spellen. Tegenwoordig ook populair bij naamgeving aan bedrijven die hechten aan speelse Amerikaanse uitstraling. Ruzieobject bij scrabble. Zie ook Q

Yak
Smakelijk rund van de Tibetaanse hoogvlakte. Vooral de hals geldt als lekkernij

Zo
Dat was het dan!
 
***********************************
Pepijn Lampe is product & grafisch ontwerper
Informatie op: www.pepdesign.be


© 2009 Carlo van Praag meer Carlo van Praag - meer "Het zijn maar woorden" -
Beschouwingen > Het zijn maar woorden
Weerspannig woordenboek Carlo van Praag
0702BS Weerspannig
Apotheek
Handel in nepzalven en wonderpillen tegen niet bestaande of niet te verhelpen kwalen. Er worden ook medicijnen op recept verstrekt.

Bonus
Snoepje van onwaarschijnlijke afmetingen (vgl. Lat. bonbonus).
Zeg Rijkman, reik (ha, ha) de schaal nog eens rond’.
‘Daar komt hij. O gut, daar zou ik mezelf nog vergeten!’
‘Ha, ha, die Rijkman!’.

Computer
Apparaat waarvan ik vroeger het bestaan tot onmogelijkheid had verklaard. Staat nu op mijn bureau. Zou toegepaste wetenschap zijn, maar ik weet beter: pure magie!

Definitie
Bepaling van een begrip, zodat het vast komt te staan, behalve dan in de sociale wetenschappen

Evenement
Door de overheid gesubsidieerde bijeenkomst met pils en harde muziek. Behoort tot de grondrechten van de bevolking. Desondanks nog enig verzet uit kringen van kniesoren en KNO-artsen

Fruit
Verzamelnaam voor vruchten van verschillende vorm die vroeger ook naar smaak verschilden. Thans niet meer! Smaken naar fruit, tenminste als het meezit!

Globalisering
Verbouwing van de wereld tot één grote luchthaven met bijbehorende voorzieningen.
‘Deze jongen voelt zich overal en nergens thuis!’

HSL
Hoge snelheidstrein die de reisduur tussen Amsterdam en Rotterdam bekort met precies de tijd die men kwijt is aan het maken van een reservering

Islam
Buitengewoon vitale, in deze contreien sterk ondergewaardeerde, religieuze richting. Kunnen een miljard moslims ongelijk hebben?

Jongeren
Consumenten van pils en harde muziek met verder belangstelling voor……Dat ben ik even kwijt! Verplaatsen zich op scooters met de uitstoot en het lawaai van een vrachtwagen. Wie ben ik om hen dat te misgunnen. Toch kan ontmoeting beter worden vermeden. Sommigen zijn gevaarlijk.

Kinderziekte
Langdurige, soms levenslange, hapering in de dienstverlening door gefuseerde bedrijven

Lezen
Vaardigheid die vroeger een rol speelde bij de kennisneming van informatie. Wordt nog steeds door een niet onaanzienlijk deel van de bevolking beheerst

Mafia
Italiaanse bestuurslaag

Nederland
Gezellige stad in West-Europa met vijf bestuurslagen.

Ouwe zeikerd
Kan wel zijn!

Populisme
Buitengewoon vitale, sterk in opkomst zijnde, maar om een of andere reden nog steeds ondergewaardeerde, politieke stijl die zich bedient van simplificatie, krachttermen, persoonlijke aanvallen en opruiing

Quizz
Belangrijk beleidsinstrument bij de infantilisering van de bevolking

Reclame
Defaultmode van televisie en radio, mits aangezet. Soms onderbroken voor programma

Station
Fastfood-plaza. Op onregelmatige tijden passeren er treinen

Tekst
Opvulling met letters van kleine witte ruimte tussen plaatjes

U
Eenentwintigste letter van het alfabet, althans in Nederland. Ook: in onbruik geraakte aanspreekvorm. ‘Bent U van de pot gerukt?’ (archaïsch)

Vorm
Omhulsel van een leegte die ook wel inhoud wordt genoemd. Het gaat politici vooral om de inhoud

Willekeurige voorbijganger
Voornaamste informatiebron van de moderne journalist

X
Letter die alleen in het Nederlandse alfabet is opgenomen voor de spelling van woorden die niemand meer kan spellen. Tegenwoordig ook populair bij naamgeving aan bedrijven die hechten aan speelse Amerikaanse uitstraling. Ruzieobject bij scrabble. Zie ook Q

Yak
Smakelijk rund van de Tibetaanse hoogvlakte. Vooral de hals geldt als lekkernij

Zo
Dat was het dan!
 
***********************************
Pepijn Lampe is product & grafisch ontwerper
Informatie op: www.pepdesign.be
© 2009 Carlo van Praag
powered by CJ2