archiefvorig nr.lopend nr.

Vermaak en Genot > Poëtisch delen printen terug
Goede raad Julius Pasgeld

2007VG Wijze raadOnlangs ontving ik per post een pakje van mevrouw Van Rossum-Nieboer. Ik kende haar niet maar later bleek het een fan van me te zijn geweest in de periode dat ik nog fungeerde als columnist in Den Haag.
In het pakje bleken vier schriftjes te zitten die helemaal vol stonden met handgeschreven levenslessen, goede raad, rijmpjes en spreuken uit vroeger tijden. Uit tijden dus toen goede raad nog niet duur was. En waarvan je te pas en te onpas werd voorzien door je ouders, door je juffen en meesters, door de bijbel en via teksten op tegeltjes.

Graag wil ik een paar levenslessen uit die schriftjes aan de vergetelheid ontrukken door ze hier te melden. Met dank dus aan mevrouw Van Rossum-Nieboer.

Eerst wat goede raad om met je verstand om te gaan. Als je dat tenminste hebt:

Wees wijzer dan andere mensen indien ge kunt.
Maar vertel het ze niet.                                           Lord Chesterfield

De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen:
1.    Door na te denken. Dat is de edelste.
2.    Door na te doen. Dat is de gemakkelijkste.
3.    Door ervaring. Dat is de bitterste.

Domme mensen
vinden zichzelf verstandig.
Verstandige mensen
menen dat ze wijs zijn.
Wijze mensen
houden zichzelf van den domme.

En eentje, speciaal voor politici:

Wie sturen kan,
Zeilt bij elke wind.

Vervolgens een paar die mij persoonlijk erg aanspraken:

De mens lijdt het meest
door het lijden dat hij vreest
En nimmer op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan hij te dragen heeft.
Het leed dat is drukt niet zo zwaar
Als de vrees voor allerlei gevaar.

Verleen mij de kalmte om de dingen te aanvaarden die niet veranderd kunnen worden.
De moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden.
En de wijsheid om het een van het ander te onderscheiden.

En dan nog een paar over de dood:

Mijn tranen vallen op je koude handen
wanneer ik naar je kijk.
Telkens denk ik aan die handen:
nooit meer binnen handbereik.

Mijn tijd is op, ik moet nu gaan.
Maar een ding wil ik je nog vragen,
mij niet naar een kuil te dragen.
Maar strooi de as van wat ik was
zo snel als mogelijk in het gras.
Of in een wei, dan ben ik vrij.
En mocht je soms erg naar me verlangen,
loop dan even in de wind.
Dan streel ik je wangen.

Tenslotte nog wat volstrekte nonsens:

Ik weet nog goed wat pa zei,
Toen ma’s kip een paasei lei.
Pa zei: ‘Het paasei is niet pa’s ei!’.
Ma zei: ‘Het paasei is van mij’.
Pa zei: ‘Ma zei dus dat ma’s ei
een paasei was, maar niet voor pa’.
Ma zei: ‘Ma’s ei is ma’s paasei,
En pa’s ei is ook van ma’.

----------

De wijze uil is getekend door Coc van Duijn.
Meer informatie: http://cocvanduijn.nl/


© 2023 Julius Pasgeld meer Julius Pasgeld - meer "Poëtisch" -
Vermaak en Genot > Poëtisch
Goede raad Julius Pasgeld
2007VG Wijze raadOnlangs ontving ik per post een pakje van mevrouw Van Rossum-Nieboer. Ik kende haar niet maar later bleek het een fan van me te zijn geweest in de periode dat ik nog fungeerde als columnist in Den Haag.
In het pakje bleken vier schriftjes te zitten die helemaal vol stonden met handgeschreven levenslessen, goede raad, rijmpjes en spreuken uit vroeger tijden. Uit tijden dus toen goede raad nog niet duur was. En waarvan je te pas en te onpas werd voorzien door je ouders, door je juffen en meesters, door de bijbel en via teksten op tegeltjes.

Graag wil ik een paar levenslessen uit die schriftjes aan de vergetelheid ontrukken door ze hier te melden. Met dank dus aan mevrouw Van Rossum-Nieboer.

Eerst wat goede raad om met je verstand om te gaan. Als je dat tenminste hebt:

Wees wijzer dan andere mensen indien ge kunt.
Maar vertel het ze niet.                                           Lord Chesterfield

De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen:
1.    Door na te denken. Dat is de edelste.
2.    Door na te doen. Dat is de gemakkelijkste.
3.    Door ervaring. Dat is de bitterste.

Domme mensen
vinden zichzelf verstandig.
Verstandige mensen
menen dat ze wijs zijn.
Wijze mensen
houden zichzelf van den domme.

En eentje, speciaal voor politici:

Wie sturen kan,
Zeilt bij elke wind.

Vervolgens een paar die mij persoonlijk erg aanspraken:

De mens lijdt het meest
door het lijden dat hij vreest
En nimmer op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan hij te dragen heeft.
Het leed dat is drukt niet zo zwaar
Als de vrees voor allerlei gevaar.

Verleen mij de kalmte om de dingen te aanvaarden die niet veranderd kunnen worden.
De moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden.
En de wijsheid om het een van het ander te onderscheiden.

En dan nog een paar over de dood:

Mijn tranen vallen op je koude handen
wanneer ik naar je kijk.
Telkens denk ik aan die handen:
nooit meer binnen handbereik.

Mijn tijd is op, ik moet nu gaan.
Maar een ding wil ik je nog vragen,
mij niet naar een kuil te dragen.
Maar strooi de as van wat ik was
zo snel als mogelijk in het gras.
Of in een wei, dan ben ik vrij.
En mocht je soms erg naar me verlangen,
loop dan even in de wind.
Dan streel ik je wangen.

Tenslotte nog wat volstrekte nonsens:

Ik weet nog goed wat pa zei,
Toen ma’s kip een paasei lei.
Pa zei: ‘Het paasei is niet pa’s ei!’.
Ma zei: ‘Het paasei is van mij’.
Pa zei: ‘Ma zei dus dat ma’s ei
een paasei was, maar niet voor pa’.
Ma zei: ‘Ma’s ei is ma’s paasei,
En pa’s ei is ook van ma’.

----------

De wijze uil is getekend door Coc van Duijn.
Meer informatie: http://cocvanduijn.nl/
© 2023 Julius Pasgeld
powered by CJ2