archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
De Willem Dreeslezing Dik Kruithof en Henk Klaren

1919BS Heelkleindreesjelinks00 00 ooievaar
Op initiatief van Willem Minderhout is in dit nummer een traditie hersteld. Er is weer aandacht besteed aan de essaywedstrijd, verbonden aan de Willem Drees-lezing, die dit jaar door burgemeester Ahmed Aboutaleb in het Haagse 'Paard' werd gegeven. Bij dit evenement hoort een essaywedstrijd voor tweedejaarsstudenten van de opleiding bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. De opdracht voor de studenten was om een stuk te schrijven met als thema ‘identiteit en inclusie’. Dit zou het thema zijn van de Willem Dreeslezing van burgemeester Aboutaleb. Toen de Dreeslezing vanwege corona moest worden uitgesteld veranderde hij het thema in 'Nieuwe tijden - Nieuwe rol overheid?', maar toen waren de essays al geschreven. Zoals gebruikelijk hebben wij onze auteurs de gelegenheid gegeven zich over dezelfde materie te buigen. Waarmee deze editie van De Leunstoel is uitgeroepen tot themanummer over identiteit en inclusie.

De winnende essays van de studenten zijn – als gebruikelijk – ook geplaatst. Winnares Madhavi Ramesar heeft geleerd om te gaan met veel of weinig geld, Rosanna Can kreeg te maken met lager opgeleiden en hoger opgeleiden en dat leverde haar de tweede prijs op. Nummer drie: Imane Abdelli kwam als ‘Veener’ in de buitenwereld waar ze ook als Marokkaanse gezien werd.

Voorts prijzen wij ons gelukkig met een bijdrage van Jelle Gaemers, de biograaf van Willem Drees, die de vraag behandelt of het wel juist is, dat Willem Drees wordt gezien als het gezicht van de verzorgingsstaat en of dat niet eerder Marga Klompé zou moeten zijn.

Claude Aendenboom legt het verband met drop-outs en Marcia Meerum Terwogt tekent ze. Jaap van Lakerveld eert Drees met een gedicht dat eindigt in een verontwaardigde vraag. Arie de Jong beschrijft de geschiedenis van het begrip identiteit in Nederland en Linda Hulshof maakte het mooie plaatje. Willem Minderhout zelf gaat op zoek naar zijn identiteit. Han Busstra maakte dat treffend duidelijk. Willem Minderhout ergert zich ook aan het groepsdenken wat Coc van Duijn laat zien. Dik Kruithof vraagt zich af of hij Fries is of Twent. Maeve van der Steen is boos over het identiteitsdenken en kookt een passend fusiongerecht door kip te combineren met limoen.

In de andere verhalen wordt Julius Pasgeld geraakt door een raadsel in zijn verzameling en Linda Hulshof knipt erbij. Arie de Jong gaat dieper in op een aantal raadsels, bijgestaan door Petra Busstra.
Paul Bordewijk is voorstander van kernenergie en constateert dat de Groenen in Duitsland en België er langer mee door willen gaan, met een tekening van Coc van Duijn. Nienke Nieuwenhuizen heeft even geen internet, gaat naar een bar en belandt in een Portugees dorpsfeest. Henk Klaren laat zien hoe dat gaat.
Thomas van der Steen fietst van Nice naar Parijs langs de sluizen van Fonseranes, het vermoorde dorp Oradour en het prachtige station van Limoges. Bram Schilperoord doet een boekje open over de aannemerij in vroeger dagen en Petra Busstra illustreert dat. Claude Aendenboom heeft een gedicht geschreven voor de vrouw die hij lang geleden in een film zag en wordt nu door haar aangesproken, wat Han Busstra mooi laat zien en Dik Kruithof heeft de Fryske Akademy bezocht die onder meer opkomt voor minderheidstalen.
De cartoon van Katharina Kouwenhoven doet ons stilstaan bij het verdriet in haar vakantieland.

----------

Het logo is, zoals deze hele jaargang al, van Han Busstra.

----------

De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft en Ton Schimmelpennink.

Wordt ook lid: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2022 Dik Kruithof en Henk Klaren meer Dik Kruithof en Henk Klaren - meer "Van de redactie"
Beschouwingen > Van de redactie
De Willem Dreeslezing Dik Kruithof en Henk Klaren
1919BS Heelkleindreesjelinks00 00 ooievaar
Op initiatief van Willem Minderhout is in dit nummer een traditie hersteld. Er is weer aandacht besteed aan de essaywedstrijd, verbonden aan de Willem Drees-lezing, die dit jaar door burgemeester Ahmed Aboutaleb in het Haagse 'Paard' werd gegeven. Bij dit evenement hoort een essaywedstrijd voor tweedejaarsstudenten van de opleiding bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. De opdracht voor de studenten was om een stuk te schrijven met als thema ‘identiteit en inclusie’. Dit zou het thema zijn van de Willem Dreeslezing van burgemeester Aboutaleb. Toen de Dreeslezing vanwege corona moest worden uitgesteld veranderde hij het thema in 'Nieuwe tijden - Nieuwe rol overheid?', maar toen waren de essays al geschreven. Zoals gebruikelijk hebben wij onze auteurs de gelegenheid gegeven zich over dezelfde materie te buigen. Waarmee deze editie van De Leunstoel is uitgeroepen tot themanummer over identiteit en inclusie.

De winnende essays van de studenten zijn – als gebruikelijk – ook geplaatst. Winnares Madhavi Ramesar heeft geleerd om te gaan met veel of weinig geld, Rosanna Can kreeg te maken met lager opgeleiden en hoger opgeleiden en dat leverde haar de tweede prijs op. Nummer drie: Imane Abdelli kwam als ‘Veener’ in de buitenwereld waar ze ook als Marokkaanse gezien werd.

Voorts prijzen wij ons gelukkig met een bijdrage van Jelle Gaemers, de biograaf van Willem Drees, die de vraag behandelt of het wel juist is, dat Willem Drees wordt gezien als het gezicht van de verzorgingsstaat en of dat niet eerder Marga Klompé zou moeten zijn.

Claude Aendenboom legt het verband met drop-outs en Marcia Meerum Terwogt tekent ze. Jaap van Lakerveld eert Drees met een gedicht dat eindigt in een verontwaardigde vraag. Arie de Jong beschrijft de geschiedenis van het begrip identiteit in Nederland en Linda Hulshof maakte het mooie plaatje. Willem Minderhout zelf gaat op zoek naar zijn identiteit. Han Busstra maakte dat treffend duidelijk. Willem Minderhout ergert zich ook aan het groepsdenken wat Coc van Duijn laat zien. Dik Kruithof vraagt zich af of hij Fries is of Twent. Maeve van der Steen is boos over het identiteitsdenken en kookt een passend fusiongerecht door kip te combineren met limoen.

In de andere verhalen wordt Julius Pasgeld geraakt door een raadsel in zijn verzameling en Linda Hulshof knipt erbij. Arie de Jong gaat dieper in op een aantal raadsels, bijgestaan door Petra Busstra.
Paul Bordewijk is voorstander van kernenergie en constateert dat de Groenen in Duitsland en België er langer mee door willen gaan, met een tekening van Coc van Duijn. Nienke Nieuwenhuizen heeft even geen internet, gaat naar een bar en belandt in een Portugees dorpsfeest. Henk Klaren laat zien hoe dat gaat.
Thomas van der Steen fietst van Nice naar Parijs langs de sluizen van Fonseranes, het vermoorde dorp Oradour en het prachtige station van Limoges. Bram Schilperoord doet een boekje open over de aannemerij in vroeger dagen en Petra Busstra illustreert dat. Claude Aendenboom heeft een gedicht geschreven voor de vrouw die hij lang geleden in een film zag en wordt nu door haar aangesproken, wat Han Busstra mooi laat zien en Dik Kruithof heeft de Fryske Akademy bezocht die onder meer opkomt voor minderheidstalen.
De cartoon van Katharina Kouwenhoven doet ons stilstaan bij het verdriet in haar vakantieland.

----------

Het logo is, zoals deze hele jaargang al, van Han Busstra.

----------

De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft en Ton Schimmelpennink.

Wordt ook lid: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2022 Dik Kruithof en Henk Klaren
powered by CJ2