archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Waar is het centrum van Den Haag? Frits Hoorweg

 0000 henkDe dienstdoende redacteuren vrezen dat de restauratie van het Binnenhof Julius Pasgeld niet gaat helpen het centrum van Den Haag weer te vinden. Nee, dat stond ook niet in de opdracht. Moeder natuur beurt Haitze Meurs ook al bepaald niet op. De jeuk van Reinier van Delden lijkt daarbij vergeleken een kleinigheid, maar ja, je kan er maar mee zitten. ‘A la guerre’ dan maar met Claude Aendenboom.

Maeve van der Steen mijmert over Jamie en amendeert een recept van hem. Onze jaartelling moet volgens Arie de Jong ook op de helling, alle jaartellingen eigenlijk. Frits Hoorweg harkt bladeren bijeen en vraagt zich af of hij dat wel efficiënt doet. ‘Back in the saddle’ probeert Bram Schilperoort geen meelij op te wekken. Jaap van Lakerveld vindt de ochtendkrant steeds slechter te verteren.

‘Land art’ wat zou dat nou weer zijn? Katharina Kouwenhoven legt het uit. Nog net op tijd bezoekt Dik Kruithof de Bauhaus-tentoonstelling. Hans Knegtmans ontdekt een onbekend muzikaal talent, in de bioscoop natuurlijk. Iets naspelen mag best van Henk Klaren, maar … . Wie is Salvador Ali? Dat weet alleen (de vader van) Claude Aendenboom. Thomas van der Steen laat deze keer de fiets staan en gaat orka’s bewonderen in hun natuurlijke omgeving.

De bende van Klomp is al aan deel 7 toe. Willem Minderhout verklapt hoe die bende hem bij De Leunstoel bracht.

De plaatjes zijn van: Linda Hulshof, Alex&Coc, Petra Busstra, Elène Klaren, Katharina Kouwenhoven, Han Busstra en Henk Klaren.

-------
Nu we via Willem z’n verhaal toch bij de afdeling shoptalk terecht zijn gekomen lijkt het me gepermitteerd even stil te staan bij de jaarvergadering van het genootschap. Die vond 18 mei plaats in de Spanjaardshof in (het centrum van) Den Haag en stond in het teken van de kunstenaars die ons blad met hun vaak treffende illustraties opsieren. In het daar gevestigde atelier van Alex Verduijn den1615BS Jaarvergadering 2019 Boer konden wij zien hoe ze werken, wat ze nog meer maken en genieten van vaktaal.

Wist u dat sommige tekenaars niet meer op papier tekenen maar 'op de computer’? Dat sommige illustratoren niet tekenen, maar vooral schuiven met vakjes en onderdelen op een scherm. Andere maken nog steeds met de hand op papier prentjes. Als de schrijvers hun verhalen op tijd inleveren dan hebben de tekenaars een kleine week om een passende tekening bij een verhaal te maken. Die tekening kan gewoon aansluiten bij het verhaal maar er ook een reactie op zijn.

De jaarvergadering zelf verliep vlot en voorspoedig. Eigenlijk gaat het heel goed met ons blad. De nieuwe internetprovider CJ Hosting in Groningen werkt vlekkeloos en plezierig. (Ja, wij komen via de zendmast in Smilde tot u.)

Per maand zijn er twintig- tot dertigduizend mensen die De Leunstoel aanklikken en er korter of langer verkeren. Dat was nog het grootste discussiepunt: hoe we er toch achter zouden kunnen komen hoe lang die bezoekers bij ons blijven en wat ze lezen. Onze voorzichtige schatting is dat we ruim vijfduizend geregelde lezers hebben en daar zijn we eigenlijk heel blij mee.

(De plaatjes bij Van de redactie zijn van Henk Klaren. In het tweede plaatje heeft hij ook foto's van Willem Minderhout en Dik Kruithof verwerkt. Laatstgenoemde schreef tevens het verslagje van de vergadering van het genootschap.)

----
Doel van het genootschap is de uitgave van De Leunstoel mogelijk te maken.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Jan Hoorweg, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Peter Felix, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft, Ruud Klein en Ton Schimmelpennink.

Word ook lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php  


© 2019 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Waar is het centrum van Den Haag? Frits Hoorweg
 0000 henkDe dienstdoende redacteuren vrezen dat de restauratie van het Binnenhof Julius Pasgeld niet gaat helpen het centrum van Den Haag weer te vinden. Nee, dat stond ook niet in de opdracht. Moeder natuur beurt Haitze Meurs ook al bepaald niet op. De jeuk van Reinier van Delden lijkt daarbij vergeleken een kleinigheid, maar ja, je kan er maar mee zitten. ‘A la guerre’ dan maar met Claude Aendenboom.

Maeve van der Steen mijmert over Jamie en amendeert een recept van hem. Onze jaartelling moet volgens Arie de Jong ook op de helling, alle jaartellingen eigenlijk. Frits Hoorweg harkt bladeren bijeen en vraagt zich af of hij dat wel efficiënt doet. ‘Back in the saddle’ probeert Bram Schilperoort geen meelij op te wekken. Jaap van Lakerveld vindt de ochtendkrant steeds slechter te verteren.

‘Land art’ wat zou dat nou weer zijn? Katharina Kouwenhoven legt het uit. Nog net op tijd bezoekt Dik Kruithof de Bauhaus-tentoonstelling. Hans Knegtmans ontdekt een onbekend muzikaal talent, in de bioscoop natuurlijk. Iets naspelen mag best van Henk Klaren, maar … . Wie is Salvador Ali? Dat weet alleen (de vader van) Claude Aendenboom. Thomas van der Steen laat deze keer de fiets staan en gaat orka’s bewonderen in hun natuurlijke omgeving.

De bende van Klomp is al aan deel 7 toe. Willem Minderhout verklapt hoe die bende hem bij De Leunstoel bracht.

De plaatjes zijn van: Linda Hulshof, Alex&Coc, Petra Busstra, Elène Klaren, Katharina Kouwenhoven, Han Busstra en Henk Klaren.

-------
Nu we via Willem z’n verhaal toch bij de afdeling shoptalk terecht zijn gekomen lijkt het me gepermitteerd even stil te staan bij de jaarvergadering van het genootschap. Die vond 18 mei plaats in de Spanjaardshof in (het centrum van) Den Haag en stond in het teken van de kunstenaars die ons blad met hun vaak treffende illustraties opsieren. In het daar gevestigde atelier van Alex Verduijn den1615BS Jaarvergadering 2019 Boer konden wij zien hoe ze werken, wat ze nog meer maken en genieten van vaktaal.

Wist u dat sommige tekenaars niet meer op papier tekenen maar 'op de computer’? Dat sommige illustratoren niet tekenen, maar vooral schuiven met vakjes en onderdelen op een scherm. Andere maken nog steeds met de hand op papier prentjes. Als de schrijvers hun verhalen op tijd inleveren dan hebben de tekenaars een kleine week om een passende tekening bij een verhaal te maken. Die tekening kan gewoon aansluiten bij het verhaal maar er ook een reactie op zijn.

De jaarvergadering zelf verliep vlot en voorspoedig. Eigenlijk gaat het heel goed met ons blad. De nieuwe internetprovider CJ Hosting in Groningen werkt vlekkeloos en plezierig. (Ja, wij komen via de zendmast in Smilde tot u.)

Per maand zijn er twintig- tot dertigduizend mensen die De Leunstoel aanklikken en er korter of langer verkeren. Dat was nog het grootste discussiepunt: hoe we er toch achter zouden kunnen komen hoe lang die bezoekers bij ons blijven en wat ze lezen. Onze voorzichtige schatting is dat we ruim vijfduizend geregelde lezers hebben en daar zijn we eigenlijk heel blij mee.

(De plaatjes bij Van de redactie zijn van Henk Klaren. In het tweede plaatje heeft hij ook foto's van Willem Minderhout en Dik Kruithof verwerkt. Laatstgenoemde schreef tevens het verslagje van de vergadering van het genootschap.)

----
Doel van het genootschap is de uitgave van De Leunstoel mogelijk te maken.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Jan Hoorweg, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Joop Quint, Rob Ruitenberg, Gerda-Joke Zwart, Arie de Jong, Hans Meijer, Peter Felix, Gerbrand Muller, Julius Pasgeld, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Haitze Meurs, Rob Kieft, Ruud Klein en Ton Schimmelpennink.

Word ook lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php  
© 2019 Frits Hoorweg
powered by CJ2