archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Privacyreglement De Leunstoel Ruud Klein

1516BS PrivacyGeachte lezers

Tijdens de algemene ledenvergadering van ons genootschap hebben wij het hierna weergegeven reglement vastgesteld.

------
Het genootschap is opgericht om de publicatie van de website mogelijk te maken.

De redactie onderhoudt e-mailcontacten met schrijvers en tekenaars.
De redactie verzendt na het verschijnen van een nieuwe aflevering op de website een Nieuwsbrief aan hen die zich daarop geabonneerd hebben. Het daartoe dienende e-mailadressenbestand wordt alleen daarvoor gebruikt. Opzeggen is op ieder moment mogelijk, dan wordt het adres uit het bestand verwijderd binnen 14 dagen.

Voor de financiële middelen wordt een ledenadministratie bijgehouden door de penningmeester. Daarin zijn vastgelegd: naam, bankrekeningnummer en e-mailadres, alsmede de betalingsgegevens. Alleen hij en eenmaal per jaar de kascommissie, heeft inzage in deze administratie. Aan het bestuur wordt desgevraagd een overzicht verstrekt betreffende de betaalde contributie door de leden.

Het genootschap vergadert eenmaal per jaar. De e-mailadressen van de leden worden gebruikt om die vergadering te beleggen en de stukken toe te zenden.

Voor alle persoonsgegevens geldt dat ze voor niets anders dan het hierboven aangegeven doel worden gebruikt. Aan derden worden de persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld.

Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden verwijderd in het jaar na het opzeggen van het lidmaatschap. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur besluiten om de persoonsgegevens van een schrijver of tekenaar te verwijderen van de website.

Nieuwe leden, schrijvers, tekenaars en personen die zich abonneren op de Nieuwsbrief wordt gevraagd akkoord te gaan met het Privacyreglement bij inschrijving in de administratie.

Vastgesteld in de ALV van 2 juni 2018 te Woerden.

-----
Onze software wordt beheerd door CJ2. Deze organisatie heeft natuurlijk ook een privacyreglement. Daarvoor verwijs ik naar hun website: https://www.cj2.nl/   .

-------
Het plaatje is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl

© 2018 Ruud Klein meer Ruud Klein - meer "Van de redactie"
Beschouwingen > Van de redactie
Privacyreglement De Leunstoel Ruud Klein
1516BS PrivacyGeachte lezers

Tijdens de algemene ledenvergadering van ons genootschap hebben wij het hierna weergegeven reglement vastgesteld.

------
Het genootschap is opgericht om de publicatie van de website mogelijk te maken.

De redactie onderhoudt e-mailcontacten met schrijvers en tekenaars.
De redactie verzendt na het verschijnen van een nieuwe aflevering op de website een Nieuwsbrief aan hen die zich daarop geabonneerd hebben. Het daartoe dienende e-mailadressenbestand wordt alleen daarvoor gebruikt. Opzeggen is op ieder moment mogelijk, dan wordt het adres uit het bestand verwijderd binnen 14 dagen.

Voor de financiële middelen wordt een ledenadministratie bijgehouden door de penningmeester. Daarin zijn vastgelegd: naam, bankrekeningnummer en e-mailadres, alsmede de betalingsgegevens. Alleen hij en eenmaal per jaar de kascommissie, heeft inzage in deze administratie. Aan het bestuur wordt desgevraagd een overzicht verstrekt betreffende de betaalde contributie door de leden.

Het genootschap vergadert eenmaal per jaar. De e-mailadressen van de leden worden gebruikt om die vergadering te beleggen en de stukken toe te zenden.

Voor alle persoonsgegevens geldt dat ze voor niets anders dan het hierboven aangegeven doel worden gebruikt. Aan derden worden de persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld.

Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden verwijderd in het jaar na het opzeggen van het lidmaatschap. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur besluiten om de persoonsgegevens van een schrijver of tekenaar te verwijderen van de website.

Nieuwe leden, schrijvers, tekenaars en personen die zich abonneren op de Nieuwsbrief wordt gevraagd akkoord te gaan met het Privacyreglement bij inschrijving in de administratie.

Vastgesteld in de ALV van 2 juni 2018 te Woerden.

-----
Onze software wordt beheerd door CJ2. Deze organisatie heeft natuurlijk ook een privacyreglement. Daarvoor verwijs ik naar hun website: https://www.cj2.nl/   .

-------
Het plaatje is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl
© 2018 Ruud Klein
powered by CJ2