archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Kluiven op de kloof Willem Minderhout

wegrmeeTen tweede male werden studenten van de opleiding waar ik docent ben, ‘Bestuurskunde en Overheidsmanagement’ van de Haagse Hogeschool, uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over het onderwerp van de Willem Dreeslezing. Net als vorig jaar (zie Nr. 1313) – toen Lodewijk Asscher het over de toekomst van de verzorgingsstaat had – heeft De Leunstoel beslag weten te leggen op een aantal van deze bijdragen.

Deze keer was het de beurt aan Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In zijn lezing ‘Tussen hoop en vrees’ pleitte hij voor een ‘nieuw sociaal contract’ dat de ‘scheidslijnen door onze samenleving, die het vertrouwen in ons maatschappelijk en politiek systeem onder druk zetten’ helpt te overbruggen. Ook onze studenten bogen zich over de kloof, kloven en/of kloofjes in de samenleving. De vier winnende essays zijn opgenomen in dit themanummer.

Florentine Zarks en JP Colenbrander maken zich zorgen over de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Florentine illustreert dat met een mooie Rotterdamse metafoor: ‘Uitstappen bij Kralingse Zoom (Erasmus) staat gelijk aan succes; uitstappen bij Alexandrium (Zadkine, Albeda) staat gelijk aan onzekerheden.’ JP Colenbrander vult dat aan met een Amsterdamse metafoor: neem een voorbeeld aan het multiculturele Ajax dat in ’95 de Champions League won!

Jim Boctor en Lucia Hoogakker laten zich niet afschrikken door de kloof. Tot zijn genoegen ziet Jim veel van zijn maatjes van het VMBO terug op de Haagse Hogeschool. Als je inzet en initiatief toont, dan is geen kloof te breed! Lucia haalt de grot van Plato erbij om er voor te pleiten iedereen een kans te geven zijn beperkingen te overwinnen.

Ook de vaste Leunstoelridders hebben zich vol enthousiasme op (of in) de kloof gestort. Paul Bordewijk herinnert aan de enorme kloof die in de jaren vijftig tussen katholieken en on- en andersgelovigen bestond. Een kloof die nu vrijwel volledig verdwenen is.

Dik Kruithof wijt de kloof onder meer aan de afgenomen arbeidsvreugde bij de gewone werkende mens door het ‘geregel en gestuur’ van de nieuwe middenklasse van beleidsmedewerkers, stafmedewerkers, bedrijfskundigen, etc. Een onderwerp dat wij tijdens de lessen ‘overheidsmanagement’ maar eens aan de orde moeten stellen.
Jaap van Lakerveld duikt in dit ‘post-truth-tijdperk’ het liefst weg in de kloof. Volgens Claude Aendenboom valt de kloof niet te dichten, maar je kunt hem wel relativeren en dat is al heel wat. Henk Klaren brengt de elite waar de gemiddelde Leunstoelschrijver en -lezer zich de kloofjes aan ergert in kaart. Het woord kloof komt in Carlo van Praags stuk niet voor, maar het is toch dreigend aanwezig.

En dan zijn er ook nog de ‘gewone’ bijdragen, in de zin van niet thematisch. In onze Gouden Eeuw waren we maar wat blij met vluchtelingen, volgens Peter Schröder. Joop Quint wijdt zich aan de Heil des Volks. Worden ingezonden brieven op de redactie zelf bedacht? Dat vraagt Frits Hoorweg zich af. Willem Minderhout is geen onruststoker maar een redder in nood. De ‘opzoekingen’ naar Claude Aendenbooms Oom Jacques werden weer opgestart na een concert van Brel.

Pas na inlevering van haar stukje ontdekte Maeve van der Steen dat het 24 januari Nationale Pindakaasdag was geweest. Katharina Kouwenhoven heeft goede herinneringen aan het Magelhaensplein. Toch is zij er sinds haar kindertijd nooit meer geweest. Henk Klaren gaat het lijstje langs van in 2016 overleden popmusici en komt Henry McCullough tegen. Kenneth Lonergan is nog steeds oké, ontdekt Hans Knegtmans. In Londen trof Dik Kruithof het; er was een tentoonstelling van Kiefer bij White Cube.

De plaatjes zijn van: Via Dit, Linda Hulshof, Katharina Kouwenhoven, Dik Kruithof, Peter Schröder, Willem Minderhout en Henk Klaren.

------
De tekening is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl
---------
De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Jan Hoorweg, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Barbara Muller, Joop Quint, Gerda-Joke Zwart, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Tom Duijkers, Haitze Meurs, Rob Kieft, Ruud Klein en Ton Schimmelpennink.

Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php

© 2017 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Kluiven op de kloof Willem Minderhout
wegrmeeTen tweede male werden studenten van de opleiding waar ik docent ben, ‘Bestuurskunde en Overheidsmanagement’ van de Haagse Hogeschool, uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over het onderwerp van de Willem Dreeslezing. Net als vorig jaar (zie Nr. 1313) – toen Lodewijk Asscher het over de toekomst van de verzorgingsstaat had – heeft De Leunstoel beslag weten te leggen op een aantal van deze bijdragen.

Deze keer was het de beurt aan Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In zijn lezing ‘Tussen hoop en vrees’ pleitte hij voor een ‘nieuw sociaal contract’ dat de ‘scheidslijnen door onze samenleving, die het vertrouwen in ons maatschappelijk en politiek systeem onder druk zetten’ helpt te overbruggen. Ook onze studenten bogen zich over de kloof, kloven en/of kloofjes in de samenleving. De vier winnende essays zijn opgenomen in dit themanummer.

Florentine Zarks en JP Colenbrander maken zich zorgen over de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Florentine illustreert dat met een mooie Rotterdamse metafoor: ‘Uitstappen bij Kralingse Zoom (Erasmus) staat gelijk aan succes; uitstappen bij Alexandrium (Zadkine, Albeda) staat gelijk aan onzekerheden.’ JP Colenbrander vult dat aan met een Amsterdamse metafoor: neem een voorbeeld aan het multiculturele Ajax dat in ’95 de Champions League won!

Jim Boctor en Lucia Hoogakker laten zich niet afschrikken door de kloof. Tot zijn genoegen ziet Jim veel van zijn maatjes van het VMBO terug op de Haagse Hogeschool. Als je inzet en initiatief toont, dan is geen kloof te breed! Lucia haalt de grot van Plato erbij om er voor te pleiten iedereen een kans te geven zijn beperkingen te overwinnen.

Ook de vaste Leunstoelridders hebben zich vol enthousiasme op (of in) de kloof gestort. Paul Bordewijk herinnert aan de enorme kloof die in de jaren vijftig tussen katholieken en on- en andersgelovigen bestond. Een kloof die nu vrijwel volledig verdwenen is.

Dik Kruithof wijt de kloof onder meer aan de afgenomen arbeidsvreugde bij de gewone werkende mens door het ‘geregel en gestuur’ van de nieuwe middenklasse van beleidsmedewerkers, stafmedewerkers, bedrijfskundigen, etc. Een onderwerp dat wij tijdens de lessen ‘overheidsmanagement’ maar eens aan de orde moeten stellen.
Jaap van Lakerveld duikt in dit ‘post-truth-tijdperk’ het liefst weg in de kloof. Volgens Claude Aendenboom valt de kloof niet te dichten, maar je kunt hem wel relativeren en dat is al heel wat. Henk Klaren brengt de elite waar de gemiddelde Leunstoelschrijver en -lezer zich de kloofjes aan ergert in kaart. Het woord kloof komt in Carlo van Praags stuk niet voor, maar het is toch dreigend aanwezig.

En dan zijn er ook nog de ‘gewone’ bijdragen, in de zin van niet thematisch. In onze Gouden Eeuw waren we maar wat blij met vluchtelingen, volgens Peter Schröder. Joop Quint wijdt zich aan de Heil des Volks. Worden ingezonden brieven op de redactie zelf bedacht? Dat vraagt Frits Hoorweg zich af. Willem Minderhout is geen onruststoker maar een redder in nood. De ‘opzoekingen’ naar Claude Aendenbooms Oom Jacques werden weer opgestart na een concert van Brel.

Pas na inlevering van haar stukje ontdekte Maeve van der Steen dat het 24 januari Nationale Pindakaasdag was geweest. Katharina Kouwenhoven heeft goede herinneringen aan het Magelhaensplein. Toch is zij er sinds haar kindertijd nooit meer geweest. Henk Klaren gaat het lijstje langs van in 2016 overleden popmusici en komt Henry McCullough tegen. Kenneth Lonergan is nog steeds oké, ontdekt Hans Knegtmans. In Londen trof Dik Kruithof het; er was een tentoonstelling van Kiefer bij White Cube.

De plaatjes zijn van: Via Dit, Linda Hulshof, Katharina Kouwenhoven, Dik Kruithof, Peter Schröder, Willem Minderhout en Henk Klaren.

------
De tekening is van Linda Hulshof
Meer informatie op: www.lindahulshof.nl
---------
De Leunstoel wordt uitgegeven door Het Genootschap De Leunstoel.
Leden van het Genootschap zijn: Jaap van Lakerveld, Jan Hoorweg, Katharina Kouwenhoven, Henk Klaren, Dik Kruithof, Maeve van der Steen, Cobi Hoorweg, Willem Minderhout, Barbara Muller, Joop Quint, Gerda-Joke Zwart, Hans Meijer, Gerbrand Muller, Paul Bordewijk, Sofia Velasco, Peter Schröder, Ann Paulusma, Carlo van Praag, Ruud van Ruijven, Frits Hoorweg, Tom Duijkers, Haitze Meurs, Rob Kieft, Ruud Klein en Ton Schimmelpennink.

Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2017 Willem Minderhout
powered by CJ2