archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Feest Frits Hoorweg

Beschouwingen
Ons magazine viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan. Het eerste, voorzichtige, proefnummer verscheen 19 april 2003 en werd gevolgd door nog twee ‘nulnummers’. In het najaar startte de 1e jaargang echt. Ik zal u nu niet lastig vallen met een verhandeling over ons wel en wee in de jaren. Misschien dat zoiets er later nog wel komt, maar dan als onderdeel van het feestje dat wij denken te gaan vieren.

En over dat feestje wil ik het vast wel even hebben. Er wordt gewerkt aan een plan voor een bijeenkomst waarin lezers en schrijvers van gedachten wisselen over de rol en de betekenis van een magazine als het onze. Dat klinkt nog vaag, maar wij zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken om daarover een interessant programma in elkaar te zetten. Waarschijnlijk gaat die bijeenkomst plaatsvinden op 29 juni. Reserveer die datum!

Terugkijken mag natuurlijk niet ontaarden in navelstaarderij. De gestage toestroom van nieuwe medewerkers behoedt ons daar gelukkig voor. In dit nummer debuteren er weer twee. Ewout Klei analyseert de kruisweg van het CDA en wij verwelkomen ook weer een nieuwe tekenaar: Annemiek Meijer.
 
Mocht u ook ambities hebben neem contact met ons op. Of beter nog: stuur een proeve van bekwaamheid!
 
**************************
De tekening is van Elske Veerman,
en gemaakt voor de omslag van onze jubileumbundel uit 2007
 
***********************************************
Tot onze schrik hebben wij gemerkt dat aanmeldingen voor de Nieuwsbrief de laatste tijd (en misschien wel meer dan een jaar!) in het digitale niets zijn verdwenen. Maar nu werkt het weer.


© 2013 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Feest Frits Hoorweg
Beschouwingen
Ons magazine viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan. Het eerste, voorzichtige, proefnummer verscheen 19 april 2003 en werd gevolgd door nog twee ‘nulnummers’. In het najaar startte de 1e jaargang echt. Ik zal u nu niet lastig vallen met een verhandeling over ons wel en wee in de jaren. Misschien dat zoiets er later nog wel komt, maar dan als onderdeel van het feestje dat wij denken te gaan vieren.

En over dat feestje wil ik het vast wel even hebben. Er wordt gewerkt aan een plan voor een bijeenkomst waarin lezers en schrijvers van gedachten wisselen over de rol en de betekenis van een magazine als het onze. Dat klinkt nog vaag, maar wij zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken om daarover een interessant programma in elkaar te zetten. Waarschijnlijk gaat die bijeenkomst plaatsvinden op 29 juni. Reserveer die datum!

Terugkijken mag natuurlijk niet ontaarden in navelstaarderij. De gestage toestroom van nieuwe medewerkers behoedt ons daar gelukkig voor. In dit nummer debuteren er weer twee. Ewout Klei analyseert de kruisweg van het CDA en wij verwelkomen ook weer een nieuwe tekenaar: Annemiek Meijer.
 
Mocht u ook ambities hebben neem contact met ons op. Of beter nog: stuur een proeve van bekwaamheid!
 
**************************
De tekening is van Elske Veerman,
en gemaakt voor de omslag van onze jubileumbundel uit 2007
 
***********************************************
Tot onze schrik hebben wij gemerkt dat aanmeldingen voor de Nieuwsbrief de laatste tijd (en misschien wel meer dan een jaar!) in het digitale niets zijn verdwenen. Maar nu werkt het weer.
© 2013 Frits Hoorweg
powered by CJ2