archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Van de redactie delen printen terug
Is meer beter? Frits Hoorweg

1002BS Frits
Moet De Leunstoel ‘dikker’ worden, of moet hij vaker verschijnen? Dat is de vraag die ik vorige keer in de Nieuwsbrief en via Facebook aan de orde heb gesteld. Veel reacties op die vraag zijn er niet binnengekomen. Op zich is dat waarschijnlijk veelbetekenend. Blijkbaar vinden de meeste lezers de vraag niet zo interessant. Waarvan acte!

De schrijvers die reageerden waren unaniem van mening dat ‘dikker’ geen ‘must’ is, maar ook absoluut geen bezwaar. Wellicht wordt die stellingname mede beïnvloedt door een zeker eigenbelang. Zo wordt er anderzijds vanuit de kernredactie zuinig gereageerd en dat hangt natuurlijk samen met de hoeveelheid werk die eraan vast zit.

De interessantste reactie kwam van een lezer van het eerste uur, tevens deskundige: Michiel Bicker Caarten. (In Nr 8 van Jrg 5 was hij Rustig mens .)
‘Een van de voordelen van internet is dat er geen ruimtegebrek is (geen papier nodig), dus gebruik de toevloed aan materiaal om scherper te selecteren, maar laat ruimte geen beperking zijn.’
Dat advies gaan wij meteen maar opvolgen.

Verder had hij nog het volgende extraatje.
‘Tip: in de index moet er een regeltje per artikel bij. Ik krijg te weinig informatie om te beslissen of ik het wil lezen of niet.’
Ook dat advies zouden wij willen opvolgen, maar onze wat verouderde software maakt dat niet eenvoudig. Daarom kiezen wij er, te beginnen met dit nummer, voor om een verlengde titel te geven, althans waar ons dat nuttig lijkt. Het gevolg is wel dat de inhoudsopgave nog wat verder uitdijt en er minder ‘strak’ uitziet.

Met deze adviezen gaan wij dus aan de slag. Laat ons vooral weten wat u van het resultaat vindt.
 
*********************************
Het portretje is gemaakt door Henk Klaren


© 2012 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Van de redactie" -
Beschouwingen > Van de redactie
Is meer beter? Frits Hoorweg
1002BS Frits
Moet De Leunstoel ‘dikker’ worden, of moet hij vaker verschijnen? Dat is de vraag die ik vorige keer in de Nieuwsbrief en via Facebook aan de orde heb gesteld. Veel reacties op die vraag zijn er niet binnengekomen. Op zich is dat waarschijnlijk veelbetekenend. Blijkbaar vinden de meeste lezers de vraag niet zo interessant. Waarvan acte!

De schrijvers die reageerden waren unaniem van mening dat ‘dikker’ geen ‘must’ is, maar ook absoluut geen bezwaar. Wellicht wordt die stellingname mede beïnvloedt door een zeker eigenbelang. Zo wordt er anderzijds vanuit de kernredactie zuinig gereageerd en dat hangt natuurlijk samen met de hoeveelheid werk die eraan vast zit.

De interessantste reactie kwam van een lezer van het eerste uur, tevens deskundige: Michiel Bicker Caarten. (In Nr 8 van Jrg 5 was hij Rustig mens .)
‘Een van de voordelen van internet is dat er geen ruimtegebrek is (geen papier nodig), dus gebruik de toevloed aan materiaal om scherper te selecteren, maar laat ruimte geen beperking zijn.’
Dat advies gaan wij meteen maar opvolgen.

Verder had hij nog het volgende extraatje.
‘Tip: in de index moet er een regeltje per artikel bij. Ik krijg te weinig informatie om te beslissen of ik het wil lezen of niet.’
Ook dat advies zouden wij willen opvolgen, maar onze wat verouderde software maakt dat niet eenvoudig. Daarom kiezen wij er, te beginnen met dit nummer, voor om een verlengde titel te geven, althans waar ons dat nuttig lijkt. Het gevolg is wel dat de inhoudsopgave nog wat verder uitdijt en er minder ‘strak’ uitziet.

Met deze adviezen gaan wij dus aan de slag. Laat ons vooral weten wat u van het resultaat vindt.
 
*********************************
Het portretje is gemaakt door Henk Klaren
© 2012 Frits Hoorweg
powered by CJ2