archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Wappiekabinet in oorlogstijd Roel van Duijn

2119BS Wappie
Terwijl er minstens twee afschuwelijke oorlogen woeden en Poetin probeert  door heftige druk op zuidelijke landen hen weg te houden van  de vredesconferentie in Zwitserland, moeten wij ons hier bezig houden met een aanstrompelend wappiekabinet. Goeie hemel, waar haalt Wilders die types vandaan?

Eerst heeft Wilders verdachten van ‘gewone’ delicten voorgedragen, zoals Van Strien en Plasterk, nu grijpt hij naar bekende uitdragers van complottheorieën. Ik heb het even niet over de onbetrouwbare Markuszower, verdacht van louche betrekkingen met vijandelijke staten. De baas van de PVV droeg ook Henriëtte Klever voor, een van de oprichters van desinformatie-zender Ongehoord Nederland. Zij moet minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp worden terwijl zij zich luid heeft uitgesproken tégen ontwikkelingssamenwerking. Er bestaat een mooie foto van deze mevrouw in de Tweede Kamer, getooid met een speldje van de Prinsenvlag, symbool van de NSB.

Nadat Markuszower onhoudbaar is geworden als minister van Asiel en Migratie draagt Wilders complotkanon Marjolein Faber voor, vertrouweling van Geert.
Een van de opmerkelijkste uitspraken deed zij in oktober 2020 toen ze als Eerste Kamerlid de Verenigde Naties ervan betichtte ‘een agenda van antisemitisme, terrorisme en omvolking uit te rollen.’ Dat deed zij op basis van het VN-Handvest, een van de humaanste documenten ooit door een politieke organisatie voortgebracht. De VN zou een verborgen agenda hebben die nu ‘uitgerold’ wordt. 
Kritiek op Netanyahu wordt door haar voor antisemitisme versleten. Terroristen van de VN? Hoe bedenkt zij het. ‘Omvolking’? Het ene volk erin en het andere eruit?

Omvolking

Als Faber er in het parlement op gewezen wordt dat ‘omvolking’ een woord is uit het nazi-vocabularium antwoordt zij: "Het komt bij de VN vandaan. Die hebben het over ‘replacement migration’. Ik dacht ook: wat is dat nou? Als je dat een beetje vrij vertaalt, dan kom ik op omvolking." Ja, beetje erg vrij, want de VN bedoelt op het verschijnsel in landen waar het geboortecijfer erg laag is om de bevolking te laten aanvullen met jonge arbeidskrachten uit andere landen, waar  een overschot is aan werkloze jongeren.. ‘Omvolking’ is inderdaad een nazi-term. Die werd gebruikt voor de politiek om de bevolking van Oost-Europa te germaniseren en ze hun taal en afkomst te doen vergeten. Het is ook een klassieke complottheorie, waar ook de nazi’s zich van bedienden: dat duivelse immigranten (Joden) de autochtone bevolking eruit willen om zodoende te roven wat door anderen opgebouwd is. Tegenwoordig is dit weer de centrale complottheorie waarmee Poetinaanhangers de ‘elite’ beschuldigen.

Die elite is volgens haar ‘de vijfde colonne’, een schimmige groep die heimelijk voor een vijand werkt en een land ondermijnt. In 2022 mocht ze niet meer het woord voeren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nadat ze premier Rutte had gevraagd of ‘de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit’. 

Misselijkmakende Marjolein is ook een van degenen die Kaag heeft weggepest, onder andere met de verdachtmaking dat deze D66 minister aan haar ‘vriendjes bij de VN’ een oncontroleerbare ‘bak met geld’ zou hebben toegespeeld.
Die vrouw wordt nu minister van Asiel en Migratie, zo willen de vier coalitiepartijen. Als het parlement nog een beetje pit heeft, laat zij dan alsjeblieft in de weg gaan liggen. Met ministers als Marjolein Faber worden asielzoekers bij gebrek aan betere resultaten zwart gemaakt, maar ook kent Nederland dan autoriteiten die aan de waarheid als zodanig geen boodschap meer hebben. Dat is wat er nu op het spel staat. Hecht de regering die er nu aankomt nog aan waarheid?

Kernwaarden

Verschillende VVD’ers in het land hebben het nu zwaar door de voordracht van Faber, het zou niet in overeenstemming zijn met de kernwaarden van de partij. Haar kandidatuur, zo schreef Ietje Jacobs, VVD-fractievoorzitter in Groningen, ‘raakt de ondergrens van m’n liberale waarde’. Ja, wat stellen humane kernwaarden voor als zij de gevoelige asielproblematiek te lijf willen gaan met een valse kettinghond?

Poetins vrede

Het is ongelooflijk dat wij ons met deze modder moeten bezighouden terwijl Poetin onlangs grootmoedig tegenover een aantal diplomaten uitsprak dat hij ‘ogenblikkelijk’ vrede wil sluiten en zijn troepen terugtrekt als Oekraïne zijn troepen terugtrekt uit de provincies Donjetsk, Luhansk, Zaporizja en Cherson en daarnaast, zei hij losjes, ervan afziet om lid van de NAVO te willen worden. Hij weet dat dit de capitulatie van Oekraïne betekent en dat dit - voorlopig - zijn complete overwinning is. Hij weet ook dat deze voorwaarde volkomen onaanvaardbaar is voor Zelensky en de zijnen en daarom formuleert hij het zo dat hij door kan gaan met de vernietiging van de Oekraïners en hun cultuur.

Duitsland bij de les

In Duitsland woedt ondertussen een discussie op leven en dood over Poetins oorlog. De Berlijnse Oost-Europa historicus Jorg Baberovski van de Humboldt Universiteit beschouwt de overwinning van Rusland in Oekraïne als onvermijdelijk. Op grond van Ruslands overwicht op het gebied van vuurkracht en het aantal soldaten, dat vanuit de Aziatische helft van het land vrijwillig in dienst treedt, acht hij de nederlaag van Oekraïne onvermijdelijk. Waarom dan nog jaren doorvechten, als de bittere nederlaag toch eens geslikt moet worden? Dat zou volgens hem mensenlevens kunnen sparen.

Recht tegenover hem staat professor Martin Schulze Wessel van de Ludwig-Maximilians-Universiteit van München. Hij torpedeert de stellingen van Baberovski. Die ‘vrijwilligers’ zijn helemaal geen vrijwilligers, zegt hij. Het zijn jongens die zich uit geldnood bij het leger aanmelden maar geenszins de overtuiging hebben dat zij voor de goede zaak vechten. Dit in tegenstelling tot de Oekraïense soldaten, die merendeels dat gevoel wel hebben. Daardoor heeft Oekraïne een moreel overwicht, wat in de oorlog altijd een heel belangrijke factor is. Dat de mensen uit Oost-Rusland zich uit geldgebrek aanmelden wijst erop dat er in Rusland geen sociaal evenwicht is en dat maakt de staat potentieel labiel.

Het is waar, vervolgt  Schulze Wessel, dat Poetin vanuit Noord-Korea, Iran en eigenlijk ook wel vanuit China veel wapens krijgt, maar toch is er door de vergunning van de westerse landen om onze wapens ook op Russisch grondgebied te richten een behoorlijk tegenwicht ontstaan. Het Russisch offensief is tot nu toe niet ver gekomen. De aanval op Charkiv lijkt afgeweerd en in Donjetsk zijn de Russen toch ook maar 5 tot 10 kilometer verder gekomen ten koste van tienduizenden Russische soldatenlevens.  De kracht van de westerse wapens doet zich in de Russische oorlogsvoering voelen, zegt  Schulze Wessel. De Zwarte Zee is geen veilig aanvoergebied meer voor hun materieel en de treinverbinding voor militaire goederen die eerst over de Krim voerde heeft men moeten vervangen door aanvoer via Mariopol. De Krim is niet meer het ‘veilige vliegdekschip’ voor Russische vliegtuigen en raketten dat het bij de inval in 2022 nog was.

Die twee opvattingen van de experts staan radicaal tegenover elkaar in discussies op TV en in de kranten. De AFD en Sara Wagenknecht baseren zich op Baberovski, de andere partijen op  Schulze Wessel en diens boek ‘Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der Russischen Geschichte’. Daarbij is het opmerkelijk dat de SPD, die heel lang gold als pacifistisch, is omgedraaid. Sygmar Gabriël, de vorige minister van buitenlandse zaken, ook van de SPD, pleit nu voor inzet van de Bundeswehr in Oekraïne. Een opzienbarende meningsverandering. Wat zien we daar in Nederland van terug?

In Duitsland is de dreiging van oorlog nu ook veel voelbaarder, er wordt bijvoorbeeld gesproken over de noodzaak van de inrichting van bunkers en kelders voor de bescherming van de bevolking voor wanneer de bommen vallen.

Nederland

In Nederland niet. We leven hier ver van de internationale werkelijkheid. In Nederland concentreren we ons op Marjolein, alsof er geen wereldoorlog aan het ontbranden is. En in zekere zin is dit nog waar ook. Want waar blijven wij als zo’n haatzaaiende griezel minister kan worden? We zijn dan weerloos. Poetins complotvergif komt dan uit de mond van onze eigen regering en ondermijnt dan de openbare mening en ook ons leger.
Houden we Geerts Marjolein en hun nieuwe elite tegen?

Wordt vervolgd!

----------

Het portret is afkomstig van Wikimedia Commons


© 2024 Roel van Duijn meer Roel van Duijn - meer "In de polder"
Beschouwingen > In de polder
Wappiekabinet in oorlogstijd Roel van Duijn
2119BS Wappie
Terwijl er minstens twee afschuwelijke oorlogen woeden en Poetin probeert  door heftige druk op zuidelijke landen hen weg te houden van  de vredesconferentie in Zwitserland, moeten wij ons hier bezig houden met een aanstrompelend wappiekabinet. Goeie hemel, waar haalt Wilders die types vandaan?

Eerst heeft Wilders verdachten van ‘gewone’ delicten voorgedragen, zoals Van Strien en Plasterk, nu grijpt hij naar bekende uitdragers van complottheorieën. Ik heb het even niet over de onbetrouwbare Markuszower, verdacht van louche betrekkingen met vijandelijke staten. De baas van de PVV droeg ook Henriëtte Klever voor, een van de oprichters van desinformatie-zender Ongehoord Nederland. Zij moet minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp worden terwijl zij zich luid heeft uitgesproken tégen ontwikkelingssamenwerking. Er bestaat een mooie foto van deze mevrouw in de Tweede Kamer, getooid met een speldje van de Prinsenvlag, symbool van de NSB.

Nadat Markuszower onhoudbaar is geworden als minister van Asiel en Migratie draagt Wilders complotkanon Marjolein Faber voor, vertrouweling van Geert.
Een van de opmerkelijkste uitspraken deed zij in oktober 2020 toen ze als Eerste Kamerlid de Verenigde Naties ervan betichtte ‘een agenda van antisemitisme, terrorisme en omvolking uit te rollen.’ Dat deed zij op basis van het VN-Handvest, een van de humaanste documenten ooit door een politieke organisatie voortgebracht. De VN zou een verborgen agenda hebben die nu ‘uitgerold’ wordt. 
Kritiek op Netanyahu wordt door haar voor antisemitisme versleten. Terroristen van de VN? Hoe bedenkt zij het. ‘Omvolking’? Het ene volk erin en het andere eruit?

Omvolking

Als Faber er in het parlement op gewezen wordt dat ‘omvolking’ een woord is uit het nazi-vocabularium antwoordt zij: "Het komt bij de VN vandaan. Die hebben het over ‘replacement migration’. Ik dacht ook: wat is dat nou? Als je dat een beetje vrij vertaalt, dan kom ik op omvolking." Ja, beetje erg vrij, want de VN bedoelt op het verschijnsel in landen waar het geboortecijfer erg laag is om de bevolking te laten aanvullen met jonge arbeidskrachten uit andere landen, waar  een overschot is aan werkloze jongeren.. ‘Omvolking’ is inderdaad een nazi-term. Die werd gebruikt voor de politiek om de bevolking van Oost-Europa te germaniseren en ze hun taal en afkomst te doen vergeten. Het is ook een klassieke complottheorie, waar ook de nazi’s zich van bedienden: dat duivelse immigranten (Joden) de autochtone bevolking eruit willen om zodoende te roven wat door anderen opgebouwd is. Tegenwoordig is dit weer de centrale complottheorie waarmee Poetinaanhangers de ‘elite’ beschuldigen.

Die elite is volgens haar ‘de vijfde colonne’, een schimmige groep die heimelijk voor een vijand werkt en een land ondermijnt. In 2022 mocht ze niet meer het woord voeren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nadat ze premier Rutte had gevraagd of ‘de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit’. 

Misselijkmakende Marjolein is ook een van degenen die Kaag heeft weggepest, onder andere met de verdachtmaking dat deze D66 minister aan haar ‘vriendjes bij de VN’ een oncontroleerbare ‘bak met geld’ zou hebben toegespeeld.
Die vrouw wordt nu minister van Asiel en Migratie, zo willen de vier coalitiepartijen. Als het parlement nog een beetje pit heeft, laat zij dan alsjeblieft in de weg gaan liggen. Met ministers als Marjolein Faber worden asielzoekers bij gebrek aan betere resultaten zwart gemaakt, maar ook kent Nederland dan autoriteiten die aan de waarheid als zodanig geen boodschap meer hebben. Dat is wat er nu op het spel staat. Hecht de regering die er nu aankomt nog aan waarheid?

Kernwaarden

Verschillende VVD’ers in het land hebben het nu zwaar door de voordracht van Faber, het zou niet in overeenstemming zijn met de kernwaarden van de partij. Haar kandidatuur, zo schreef Ietje Jacobs, VVD-fractievoorzitter in Groningen, ‘raakt de ondergrens van m’n liberale waarde’. Ja, wat stellen humane kernwaarden voor als zij de gevoelige asielproblematiek te lijf willen gaan met een valse kettinghond?

Poetins vrede

Het is ongelooflijk dat wij ons met deze modder moeten bezighouden terwijl Poetin onlangs grootmoedig tegenover een aantal diplomaten uitsprak dat hij ‘ogenblikkelijk’ vrede wil sluiten en zijn troepen terugtrekt als Oekraïne zijn troepen terugtrekt uit de provincies Donjetsk, Luhansk, Zaporizja en Cherson en daarnaast, zei hij losjes, ervan afziet om lid van de NAVO te willen worden. Hij weet dat dit de capitulatie van Oekraïne betekent en dat dit - voorlopig - zijn complete overwinning is. Hij weet ook dat deze voorwaarde volkomen onaanvaardbaar is voor Zelensky en de zijnen en daarom formuleert hij het zo dat hij door kan gaan met de vernietiging van de Oekraïners en hun cultuur.

Duitsland bij de les

In Duitsland woedt ondertussen een discussie op leven en dood over Poetins oorlog. De Berlijnse Oost-Europa historicus Jorg Baberovski van de Humboldt Universiteit beschouwt de overwinning van Rusland in Oekraïne als onvermijdelijk. Op grond van Ruslands overwicht op het gebied van vuurkracht en het aantal soldaten, dat vanuit de Aziatische helft van het land vrijwillig in dienst treedt, acht hij de nederlaag van Oekraïne onvermijdelijk. Waarom dan nog jaren doorvechten, als de bittere nederlaag toch eens geslikt moet worden? Dat zou volgens hem mensenlevens kunnen sparen.

Recht tegenover hem staat professor Martin Schulze Wessel van de Ludwig-Maximilians-Universiteit van München. Hij torpedeert de stellingen van Baberovski. Die ‘vrijwilligers’ zijn helemaal geen vrijwilligers, zegt hij. Het zijn jongens die zich uit geldnood bij het leger aanmelden maar geenszins de overtuiging hebben dat zij voor de goede zaak vechten. Dit in tegenstelling tot de Oekraïense soldaten, die merendeels dat gevoel wel hebben. Daardoor heeft Oekraïne een moreel overwicht, wat in de oorlog altijd een heel belangrijke factor is. Dat de mensen uit Oost-Rusland zich uit geldgebrek aanmelden wijst erop dat er in Rusland geen sociaal evenwicht is en dat maakt de staat potentieel labiel.

Het is waar, vervolgt  Schulze Wessel, dat Poetin vanuit Noord-Korea, Iran en eigenlijk ook wel vanuit China veel wapens krijgt, maar toch is er door de vergunning van de westerse landen om onze wapens ook op Russisch grondgebied te richten een behoorlijk tegenwicht ontstaan. Het Russisch offensief is tot nu toe niet ver gekomen. De aanval op Charkiv lijkt afgeweerd en in Donjetsk zijn de Russen toch ook maar 5 tot 10 kilometer verder gekomen ten koste van tienduizenden Russische soldatenlevens.  De kracht van de westerse wapens doet zich in de Russische oorlogsvoering voelen, zegt  Schulze Wessel. De Zwarte Zee is geen veilig aanvoergebied meer voor hun materieel en de treinverbinding voor militaire goederen die eerst over de Krim voerde heeft men moeten vervangen door aanvoer via Mariopol. De Krim is niet meer het ‘veilige vliegdekschip’ voor Russische vliegtuigen en raketten dat het bij de inval in 2022 nog was.

Die twee opvattingen van de experts staan radicaal tegenover elkaar in discussies op TV en in de kranten. De AFD en Sara Wagenknecht baseren zich op Baberovski, de andere partijen op  Schulze Wessel en diens boek ‘Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der Russischen Geschichte’. Daarbij is het opmerkelijk dat de SPD, die heel lang gold als pacifistisch, is omgedraaid. Sygmar Gabriël, de vorige minister van buitenlandse zaken, ook van de SPD, pleit nu voor inzet van de Bundeswehr in Oekraïne. Een opzienbarende meningsverandering. Wat zien we daar in Nederland van terug?

In Duitsland is de dreiging van oorlog nu ook veel voelbaarder, er wordt bijvoorbeeld gesproken over de noodzaak van de inrichting van bunkers en kelders voor de bescherming van de bevolking voor wanneer de bommen vallen.

Nederland

In Nederland niet. We leven hier ver van de internationale werkelijkheid. In Nederland concentreren we ons op Marjolein, alsof er geen wereldoorlog aan het ontbranden is. En in zekere zin is dit nog waar ook. Want waar blijven wij als zo’n haatzaaiende griezel minister kan worden? We zijn dan weerloos. Poetins complotvergif komt dan uit de mond van onze eigen regering en ondermijnt dan de openbare mening en ook ons leger.
Houden we Geerts Marjolein en hun nieuwe elite tegen?

Wordt vervolgd!

----------

Het portret is afkomstig van Wikimedia Commons
© 2024 Roel van Duijn
powered by CJ2