archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Doe nou eens gewoon gewoon!* Arie de Jong

2015BS Doe eens gewoonGeert Wilders: ‘Het was Pechtold, die zei: ‘Een islamitische aap'. Het was mijn collega die zei: ‘Daar komt de islamitische aap uit de mouw.‘ Dat is dus de beeldspraak.’
Mark Rutte: ‘Dat is dan toch zo, ach.’
Geert Wilders: ‘Ja, wat ach? Doe eens normaal man.’
Mark Rutte: ‘Doe eens normaal man? Doe lekker zelf normaal! Tjongejonge!’
Geert Wilders: ‘Lezen, voordat u wat zegt.’
Mark Rutte: ‘Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als een islamitische aap, dat is toch een idiote uitspraak!’
Geert Wilders: ‘Dat heeft hij niet gezegd, doe eens normaal en rustig man.’
Gerdi Verbeet: ‘Nee, nee, nee, meneer Wilders…’
Mark Rutte: ‘Ik ben hier volkomen rustig.’

Ik weet het, het is niet helemaal hetzelfde, ‘normaal’ en ‘gewoon’. Het ligt echter dicht bij elkaar en dit stukje uit een debat in de Tweede Kamer heeft veel indruk op mij gemaakt. Dat mensen elkaar voorhouden dat ze ‘normaal’ moeten doen.

Normaal - gewoon

Wat de vraag opwerpt: Wat is normaal? Wat is gewoon?
Mijn antwoord: Alles wat je gewend bent, vind je gewoon. Als je gewend bent om vijf dagen in de week een baan te hebben van acht uur per dag, wijkt degene die dat niet heeft af. Als je het normaal vindt om elke dag vlees te eten bij de warme maaltijd, dan is het niet normaal als iemand dat niet doet.
Ik snap best dat iedereen in meer of mindere mate tolerant is als mensen anders doen of anders zijn. Door de bank genomen ervaren mensen die niet passen bij de gangbare norm, dat ze als niet normaal, niet gewoon worden gezien. Nog niet zo lang geleden was er een bijna absolute heteronorm. Homoseksuelen, laat staan als je nog een andere oriëntatie had, werden gediscrimineerd. Dat ging heel ver. Ze werden uitgesloten van sommige beroepen (recent konden we lezen dat nog maar een halve eeuw geleden een psychiater geen homoseksueel mocht zijn), in de kerk werden ze uitgesloten van het avondmaal, in het leger wilden men ze niet hebben (voor de liefhebbers: S5).

Man - vrouw

Wat nog lang niet verdwenen is, en in sommige culturen stuitend aanwezig, is dat mannen de norm zijn. In het islamitisch recht is het verschil tussen mannen en vrouwen absurd, in onze ogen, als wij de norm stellen. En ‘wij’ is dan de autochtone westerling. Maar ik kan niet anders. Afghanistan is een pittig voorbeeld. Nu de Taliban aan het bewind zijn, zijn vrouwen stelselmatig weggedrukt uit het openbare leven. Ze mogen niet naar een middelbare school of de universiteit, ze mogen niet alleen ergens naartoe, ze zijn volkomen ondergeschikt aan hun echtgenoot, ze moeten volledig bedekkende kleding dragen (want mannen schijnen hitsig en onberekenbaar te worden als ze het gezicht of de haren van een vrouw zien). Al die mannen zou ik gaarne door elkaar willen rammelen, totdat ze smekend laten weten het licht te hebben gezien. Helaas menen ze dat Allah dit allemaal vindt en van de aanhangers eist het ook te vinden. Al die mafkezen vinden dat gewoon. Ik vind het gewoon flauwekul. Dat lossen we zo niet op. Hoe hard ik ook zou willen roepen: Doe nou eens gewoon gewoon!

----------

De verstopte dame is van Petra Busstra.
Meer informatie: www.petrabusstra.com

----------


© 2023 Arie de Jong meer Arie de Jong - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Doe nou eens gewoon gewoon!* Arie de Jong
2015BS Doe eens gewoonGeert Wilders: ‘Het was Pechtold, die zei: ‘Een islamitische aap'. Het was mijn collega die zei: ‘Daar komt de islamitische aap uit de mouw.‘ Dat is dus de beeldspraak.’
Mark Rutte: ‘Dat is dan toch zo, ach.’
Geert Wilders: ‘Ja, wat ach? Doe eens normaal man.’
Mark Rutte: ‘Doe eens normaal man? Doe lekker zelf normaal! Tjongejonge!’
Geert Wilders: ‘Lezen, voordat u wat zegt.’
Mark Rutte: ‘Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als een islamitische aap, dat is toch een idiote uitspraak!’
Geert Wilders: ‘Dat heeft hij niet gezegd, doe eens normaal en rustig man.’
Gerdi Verbeet: ‘Nee, nee, nee, meneer Wilders…’
Mark Rutte: ‘Ik ben hier volkomen rustig.’

Ik weet het, het is niet helemaal hetzelfde, ‘normaal’ en ‘gewoon’. Het ligt echter dicht bij elkaar en dit stukje uit een debat in de Tweede Kamer heeft veel indruk op mij gemaakt. Dat mensen elkaar voorhouden dat ze ‘normaal’ moeten doen.

Normaal - gewoon

Wat de vraag opwerpt: Wat is normaal? Wat is gewoon?
Mijn antwoord: Alles wat je gewend bent, vind je gewoon. Als je gewend bent om vijf dagen in de week een baan te hebben van acht uur per dag, wijkt degene die dat niet heeft af. Als je het normaal vindt om elke dag vlees te eten bij de warme maaltijd, dan is het niet normaal als iemand dat niet doet.
Ik snap best dat iedereen in meer of mindere mate tolerant is als mensen anders doen of anders zijn. Door de bank genomen ervaren mensen die niet passen bij de gangbare norm, dat ze als niet normaal, niet gewoon worden gezien. Nog niet zo lang geleden was er een bijna absolute heteronorm. Homoseksuelen, laat staan als je nog een andere oriëntatie had, werden gediscrimineerd. Dat ging heel ver. Ze werden uitgesloten van sommige beroepen (recent konden we lezen dat nog maar een halve eeuw geleden een psychiater geen homoseksueel mocht zijn), in de kerk werden ze uitgesloten van het avondmaal, in het leger wilden men ze niet hebben (voor de liefhebbers: S5).

Man - vrouw

Wat nog lang niet verdwenen is, en in sommige culturen stuitend aanwezig, is dat mannen de norm zijn. In het islamitisch recht is het verschil tussen mannen en vrouwen absurd, in onze ogen, als wij de norm stellen. En ‘wij’ is dan de autochtone westerling. Maar ik kan niet anders. Afghanistan is een pittig voorbeeld. Nu de Taliban aan het bewind zijn, zijn vrouwen stelselmatig weggedrukt uit het openbare leven. Ze mogen niet naar een middelbare school of de universiteit, ze mogen niet alleen ergens naartoe, ze zijn volkomen ondergeschikt aan hun echtgenoot, ze moeten volledig bedekkende kleding dragen (want mannen schijnen hitsig en onberekenbaar te worden als ze het gezicht of de haren van een vrouw zien). Al die mannen zou ik gaarne door elkaar willen rammelen, totdat ze smekend laten weten het licht te hebben gezien. Helaas menen ze dat Allah dit allemaal vindt en van de aanhangers eist het ook te vinden. Al die mafkezen vinden dat gewoon. Ik vind het gewoon flauwekul. Dat lossen we zo niet op. Hoe hard ik ook zou willen roepen: Doe nou eens gewoon gewoon!

----------

De verstopte dame is van Petra Busstra.
Meer informatie: www.petrabusstra.com

----------
© 2023 Arie de Jong
powered by CJ2