archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Ewald Engelen Arie de Jong

1910BS EngelenElke twee weken schrijft Ewald Engelen een stuk in de Groene Amsterdammer. Die lees ik allemaal, hoewel ik in de helft van de gevallen het grondig oneens ben met de inhoud. Maar zulke scherpe opinies, Ewald Engelen is namelijk behoorlijk extreem, zijn goed voor je eigen oordeelsvermogen. Ik geef toe dat het comfortabel is een stuk te lezen waarbij je instemmend kunt knikken en stilaan denkt: hij of zij haalt me de woorden uit de mond, ik wilde dat ik dit zelf zo goed had kunnen verwoorden! Echter, in allerlei managementcursussen is mij voorgehouden hoe goed het is als je uit je comfortzone wordt gehaald. Nog immer herinner ik me zo’n sessie waarin een collega bij wie ik gemengde gevoelens had met grote overtuigingskracht zei hoe fijn hij het vond om uit zijn comfortzone gehaald te worden. Dat was voor mij een lastig moment, want van de weeromstuit dacht ik: ik voel me juist zo prettig in mijn comfortzone, waarom zou ik mij daaruit laten halen? Bovendien geloofde ik niets van zijn uitroep.

Terug naar Ewald Engelen. Je kunt je afvragen: is hij geradicaliseerd door zijn relatie met Marianne Thieme, de vorige en succesvolle leider van de Partij van de Dieren, met wie hij sinds 2021 getrouwd is? Of is het andersom en was hij altijd al zo? Hoe dan ook, dit power couple staat behoorlijk links radicaal in de politiek en komt er voor uit ook. Sinds zijn relatie met Marianne laat Ewald Engelen zich regelmatig uit over zijn weerzin tegen de bio-industrie. Dat is zijn goed recht, al haalt hij die weerzin er wel te pas en te onpas bij en schiet hij in mijn ogen voortdurend uit de bocht.

Toch wilde ik het daar niet over hebben. Waar ik op aansloeg was zijn betoog in een recent stuk in de Groene Amsterdammer ten aanzien van het coronabeleid. Hij neemt grote afstand van het kabinetsbeleid, meent dat de vrijheidsbeperkende maatregelen disproportioneel waren, zonder overigens te kunnen onderbouwen hoe alles gelopen was als dergelijke maatregelen niet waren genomen. Een lastige opstelling die wel meer criticasters kenmerkt.

Ik heb ook zo mijn bedenkingen bij maatregelen die op enig tijdstip werden genomen in het kader van corona. De consistentie was soms beperkt, de onderbouwing liet te wensen over, het tijdstip was soms discutabel, Hugo de Jonge deed soms net en ten onrechte alsof hij met de een of andere maatregel de zaak onder controle kon krijgen. Toch accepteerde ik ze allemaal, want ten eerste ben ik er vast van overtuigd dat de onzekerheden waarmee het kabinet (en de samenleving) werden geconfronteerd bij voortduring groot waren. En ten tweede: de effectiviteit om met corona om te gaan als samenleving is ermee gediend om met zijn allen de maatregelen te accepteren en na te leven, ook als je er je twijfels over hebt. Daartegenover stelde Ewald Engelen echter dat er onvoldoende gezond verstand in het spel was. Dat ben ik uiteraard helemaal met hem eens, maar we moeten dan wel een paar vragen beantwoorden.

Om te beginnen: wiens gezonde verstand? Persoonlijk ben ik ervoor om mijn gezonde verstand als maatstaf te nemen, en niet dat van bijvoorbeeld Ewald Engelen. Dan wil ik er mee akkoord gaan dat het kabinet meer koerst op het gezonde verstand en dat ze ook aan iedereen laten weten dat ze daartoe het gezonde verstand van de door de wol geverfde Arie de Jong als houvast benutten.

Doen ze dat niet, en koerst men op het eigen gezonde verstand (zoals dat van Hugo de Jonge, Mark Rutte, Mona Keijzer of Ernst Kuipers), dan wil ik wel graag weten wat de onderbouwing is van het gezonde verstand van het kabinet en waarom dat moet prevaleren boven door deskundigen en wetenschap aangedragen adviezen, los nog van het gezonde verstand van Arie de Jong.

Ik houd er overigens rekening mee dat men in de kring van het kabinet van mening is, dat er een stevige portie gezond verstand van eigen makelij een rol heeft gespeeld bij de opeenvolging van maatregelen. Ooit werd dat onthuld door het gebruik van het misplaatste begrip intelligente lockdown, maar daarna heeft men wijselijk in het midden gelaten of er een dosis gezond verstand is benut en waarvandaan die afkomstig was, laat staan of intelligentie ooit enige rol heeft gespeeld.

Ik vrees dat Ewald Engelen zich er niet door zal laten overtuigen. Die heeft namelijk altijd gelijk, wat zeg ik, die heeft altijd het grootste gelijk!

------------

De illustratie is van Petra Busstra.
Meer informatie: www.petrabusstra.com© 2022 Arie de Jong meer Arie de Jong - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Ewald Engelen Arie de Jong
1910BS EngelenElke twee weken schrijft Ewald Engelen een stuk in de Groene Amsterdammer. Die lees ik allemaal, hoewel ik in de helft van de gevallen het grondig oneens ben met de inhoud. Maar zulke scherpe opinies, Ewald Engelen is namelijk behoorlijk extreem, zijn goed voor je eigen oordeelsvermogen. Ik geef toe dat het comfortabel is een stuk te lezen waarbij je instemmend kunt knikken en stilaan denkt: hij of zij haalt me de woorden uit de mond, ik wilde dat ik dit zelf zo goed had kunnen verwoorden! Echter, in allerlei managementcursussen is mij voorgehouden hoe goed het is als je uit je comfortzone wordt gehaald. Nog immer herinner ik me zo’n sessie waarin een collega bij wie ik gemengde gevoelens had met grote overtuigingskracht zei hoe fijn hij het vond om uit zijn comfortzone gehaald te worden. Dat was voor mij een lastig moment, want van de weeromstuit dacht ik: ik voel me juist zo prettig in mijn comfortzone, waarom zou ik mij daaruit laten halen? Bovendien geloofde ik niets van zijn uitroep.

Terug naar Ewald Engelen. Je kunt je afvragen: is hij geradicaliseerd door zijn relatie met Marianne Thieme, de vorige en succesvolle leider van de Partij van de Dieren, met wie hij sinds 2021 getrouwd is? Of is het andersom en was hij altijd al zo? Hoe dan ook, dit power couple staat behoorlijk links radicaal in de politiek en komt er voor uit ook. Sinds zijn relatie met Marianne laat Ewald Engelen zich regelmatig uit over zijn weerzin tegen de bio-industrie. Dat is zijn goed recht, al haalt hij die weerzin er wel te pas en te onpas bij en schiet hij in mijn ogen voortdurend uit de bocht.

Toch wilde ik het daar niet over hebben. Waar ik op aansloeg was zijn betoog in een recent stuk in de Groene Amsterdammer ten aanzien van het coronabeleid. Hij neemt grote afstand van het kabinetsbeleid, meent dat de vrijheidsbeperkende maatregelen disproportioneel waren, zonder overigens te kunnen onderbouwen hoe alles gelopen was als dergelijke maatregelen niet waren genomen. Een lastige opstelling die wel meer criticasters kenmerkt.

Ik heb ook zo mijn bedenkingen bij maatregelen die op enig tijdstip werden genomen in het kader van corona. De consistentie was soms beperkt, de onderbouwing liet te wensen over, het tijdstip was soms discutabel, Hugo de Jonge deed soms net en ten onrechte alsof hij met de een of andere maatregel de zaak onder controle kon krijgen. Toch accepteerde ik ze allemaal, want ten eerste ben ik er vast van overtuigd dat de onzekerheden waarmee het kabinet (en de samenleving) werden geconfronteerd bij voortduring groot waren. En ten tweede: de effectiviteit om met corona om te gaan als samenleving is ermee gediend om met zijn allen de maatregelen te accepteren en na te leven, ook als je er je twijfels over hebt. Daartegenover stelde Ewald Engelen echter dat er onvoldoende gezond verstand in het spel was. Dat ben ik uiteraard helemaal met hem eens, maar we moeten dan wel een paar vragen beantwoorden.

Om te beginnen: wiens gezonde verstand? Persoonlijk ben ik ervoor om mijn gezonde verstand als maatstaf te nemen, en niet dat van bijvoorbeeld Ewald Engelen. Dan wil ik er mee akkoord gaan dat het kabinet meer koerst op het gezonde verstand en dat ze ook aan iedereen laten weten dat ze daartoe het gezonde verstand van de door de wol geverfde Arie de Jong als houvast benutten.

Doen ze dat niet, en koerst men op het eigen gezonde verstand (zoals dat van Hugo de Jonge, Mark Rutte, Mona Keijzer of Ernst Kuipers), dan wil ik wel graag weten wat de onderbouwing is van het gezonde verstand van het kabinet en waarom dat moet prevaleren boven door deskundigen en wetenschap aangedragen adviezen, los nog van het gezonde verstand van Arie de Jong.

Ik houd er overigens rekening mee dat men in de kring van het kabinet van mening is, dat er een stevige portie gezond verstand van eigen makelij een rol heeft gespeeld bij de opeenvolging van maatregelen. Ooit werd dat onthuld door het gebruik van het misplaatste begrip intelligente lockdown, maar daarna heeft men wijselijk in het midden gelaten of er een dosis gezond verstand is benut en waarvandaan die afkomstig was, laat staan of intelligentie ooit enige rol heeft gespeeld.

Ik vrees dat Ewald Engelen zich er niet door zal laten overtuigen. Die heeft namelijk altijd gelijk, wat zeg ik, die heeft altijd het grootste gelijk!

------------

De illustratie is van Petra Busstra.
Meer informatie: www.petrabusstra.com

© 2022 Arie de Jong
powered by CJ2