archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Ingeënt gaat uit Paul Bordewijk

1809BS IngeëntDe inentingen tegen het Coronavirus beginnen aardig op gang te komen. Daarmee ontstaat een tweedeling in de maatschappij tussen hen die wel en hen die niet zijn ingeënt. Wie is ingeënt maakt nog maar weinig kans om ziek te worden en vaak wordt verondersteld dat zo iemand ook minder kans maakt anderen te besmetten, net als bij andere ziekten zoals de mazelen.

Er zijn daardoor discussies over de introductie van een vaccinatiepaspoort, waarmee wie eenmaal volledig is ingeënt kan aantonen dat hij niet besmettelijk is. Nieuw is dat niet: wie naar verre buitenlanden reist waar enge ziektes heersen kan zich bij de GGD laten inenten en kan dat dan bewijzen met stempels in een geel boekje, het Internationaal Bewijs van inenting of Profylaxe. Griekenland zou graag zien dat dat op Europees niveau wordt ingevoerd, om het toerisme te stimuleren van mensen die ingeënt zijn. Je kunt je ook voorstellen dat wie beschikt over zo’n vaccinatiepaspoort, wordt toegelaten tot openbare gelegenheden als restaurants en theaters, die nu vanwege het besmettingsgevaar gesloten zijn. Ingeënt gaat uit.

Daar zijn twee bezwaren tegen. Het ene is dat er zo onderscheid wordt gemaakt en dat willen we niet graag. Daarnaast is het ook zuur voor jongeren, die omdat ze later aan de beurt zijn om ingeënt te worden ook nog eens moeten aanzien dat de babyboomers worden toegelaten tot gelegenheden waar zij niet mogen komen, omdat ze nog niet zijn ingeënt. Daar staat tegenover dat op deze manier de sector van de economie die zo geleidelijk weer open gaat meer mensen aan een inkomen kan helpen en ook de cultuur weer kan ontwaken. Wie nog niet is ingeënt heeft er ook geen last van wanneer anderen meer faciliteiten krijgen. De vorm van ongelijkheid die zo wordt gecreëerd is maar tijdelijk en werkt ook veel minder door dan de ongelijkheid in inkomens die economen als de motor van de economie beschouwen. Daarom: geef mij maar z’n vaccinatiepaspoort, maar ik moet toegeven dat ik met mijn 77 jaar hier niet geheel objectief in sta.

Maar er is een ander probleem. Er is onder deskundigen wel consensus dat vaccins helpen tegen het optreden van de ziekte bij degene die wordt ingeënt, maar niet dat je daarmee niet besmettelijk bent. Volgens prof. Jaap Goudsmit, die in de media wordt aangekondigd als een vooraanstaand viroloog, helpt een vaccin zelfs helemaal niet tegen besmettelijkheid. Dat zei hij tenminste in de uitzending van Op1 van 10 februari: het vaccin voorkomt amper de verspreiding van het virus. Als dat zo is heeft een vaccinatiepaspoort dus geen zin, want dan ben je na de vaccinatie even besmettelijk als daarvoor. Dat is dan dus anders dan bij andere besmettelijke ziekten, zoals de mazelen. Of dat zo is kan ik niet beoordelen, maar het roept wel de vraag op waarom de optie van het vaccinatiepaspoort nog steeds in discussie is.

Het roept ook een andere vraag op, waar Goudsmit in Op1 al evenmin mee werd geconfronteerd. Volgens hem zouden alle coronamaatregelen kunnen worden ingetrokken wanneer eenmaal iedereen boven de zestig is ingeënt, omdat iedereen dan nog maar een klein risico loopt om ziek te worden en zeker om op de IC te belanden. Het zou dan niet erg zijn dat het virus zich verder verbreidt. Dat vraagt toch een nadere verklaring. In de huidige situatie worden er mensen ziek, boven of onder de zestig en ingeënt of niet. Wanneer iedereen boven de zestig is ingeënt zullen dat er in die groep minder zijn. Opheffing van de maatregelen zal er echter toe leiden dat in alle groepen het aantal mensen dat door iemand met het virus wordt besmet snel zal toenemen en dat geldt vervolgens ook voor het aantal besmettingsbronnen. Dan komt de epidemie dus gewoon terug.

Dat is geen aangenaam vooruitzicht. Het betekent dat de aanbeveling van Goudsmit eigenlijk niet verenigbaar is met zijn stelling over het effect van vaccinatie. Daarmee is die stelling niet weerlegd, maar de inconsistentie roept wel de vraag op hoe serieus we Goudsmit moeten nemen. Het lijkt me hoog tijd dat we ook van andere virologen vernemen in hoeverre vaccinatie de besmettelijkheid beperkt. Heeft Goudsmit gelijk, dan moeten we ophouden over het vaccinatiepaspoort en ons voorbereiden op een situatie waarin er steeds coronamaatregelen nodig blijven. Misschien moet er dan gewerkt worden aan een ander soort vaccin. Waarom horen we daar niets over?

-----
Het plaatje is van Han Busstra


© 2021 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Ingeënt gaat uit Paul Bordewijk
1809BS IngeëntDe inentingen tegen het Coronavirus beginnen aardig op gang te komen. Daarmee ontstaat een tweedeling in de maatschappij tussen hen die wel en hen die niet zijn ingeënt. Wie is ingeënt maakt nog maar weinig kans om ziek te worden en vaak wordt verondersteld dat zo iemand ook minder kans maakt anderen te besmetten, net als bij andere ziekten zoals de mazelen.

Er zijn daardoor discussies over de introductie van een vaccinatiepaspoort, waarmee wie eenmaal volledig is ingeënt kan aantonen dat hij niet besmettelijk is. Nieuw is dat niet: wie naar verre buitenlanden reist waar enge ziektes heersen kan zich bij de GGD laten inenten en kan dat dan bewijzen met stempels in een geel boekje, het Internationaal Bewijs van inenting of Profylaxe. Griekenland zou graag zien dat dat op Europees niveau wordt ingevoerd, om het toerisme te stimuleren van mensen die ingeënt zijn. Je kunt je ook voorstellen dat wie beschikt over zo’n vaccinatiepaspoort, wordt toegelaten tot openbare gelegenheden als restaurants en theaters, die nu vanwege het besmettingsgevaar gesloten zijn. Ingeënt gaat uit.

Daar zijn twee bezwaren tegen. Het ene is dat er zo onderscheid wordt gemaakt en dat willen we niet graag. Daarnaast is het ook zuur voor jongeren, die omdat ze later aan de beurt zijn om ingeënt te worden ook nog eens moeten aanzien dat de babyboomers worden toegelaten tot gelegenheden waar zij niet mogen komen, omdat ze nog niet zijn ingeënt. Daar staat tegenover dat op deze manier de sector van de economie die zo geleidelijk weer open gaat meer mensen aan een inkomen kan helpen en ook de cultuur weer kan ontwaken. Wie nog niet is ingeënt heeft er ook geen last van wanneer anderen meer faciliteiten krijgen. De vorm van ongelijkheid die zo wordt gecreëerd is maar tijdelijk en werkt ook veel minder door dan de ongelijkheid in inkomens die economen als de motor van de economie beschouwen. Daarom: geef mij maar z’n vaccinatiepaspoort, maar ik moet toegeven dat ik met mijn 77 jaar hier niet geheel objectief in sta.

Maar er is een ander probleem. Er is onder deskundigen wel consensus dat vaccins helpen tegen het optreden van de ziekte bij degene die wordt ingeënt, maar niet dat je daarmee niet besmettelijk bent. Volgens prof. Jaap Goudsmit, die in de media wordt aangekondigd als een vooraanstaand viroloog, helpt een vaccin zelfs helemaal niet tegen besmettelijkheid. Dat zei hij tenminste in de uitzending van Op1 van 10 februari: het vaccin voorkomt amper de verspreiding van het virus. Als dat zo is heeft een vaccinatiepaspoort dus geen zin, want dan ben je na de vaccinatie even besmettelijk als daarvoor. Dat is dan dus anders dan bij andere besmettelijke ziekten, zoals de mazelen. Of dat zo is kan ik niet beoordelen, maar het roept wel de vraag op waarom de optie van het vaccinatiepaspoort nog steeds in discussie is.

Het roept ook een andere vraag op, waar Goudsmit in Op1 al evenmin mee werd geconfronteerd. Volgens hem zouden alle coronamaatregelen kunnen worden ingetrokken wanneer eenmaal iedereen boven de zestig is ingeënt, omdat iedereen dan nog maar een klein risico loopt om ziek te worden en zeker om op de IC te belanden. Het zou dan niet erg zijn dat het virus zich verder verbreidt. Dat vraagt toch een nadere verklaring. In de huidige situatie worden er mensen ziek, boven of onder de zestig en ingeënt of niet. Wanneer iedereen boven de zestig is ingeënt zullen dat er in die groep minder zijn. Opheffing van de maatregelen zal er echter toe leiden dat in alle groepen het aantal mensen dat door iemand met het virus wordt besmet snel zal toenemen en dat geldt vervolgens ook voor het aantal besmettingsbronnen. Dan komt de epidemie dus gewoon terug.

Dat is geen aangenaam vooruitzicht. Het betekent dat de aanbeveling van Goudsmit eigenlijk niet verenigbaar is met zijn stelling over het effect van vaccinatie. Daarmee is die stelling niet weerlegd, maar de inconsistentie roept wel de vraag op hoe serieus we Goudsmit moeten nemen. Het lijkt me hoog tijd dat we ook van andere virologen vernemen in hoeverre vaccinatie de besmettelijkheid beperkt. Heeft Goudsmit gelijk, dan moeten we ophouden over het vaccinatiepaspoort en ons voorbereiden op een situatie waarin er steeds coronamaatregelen nodig blijven. Misschien moet er dan gewerkt worden aan een ander soort vaccin. Waarom horen we daar niets over?

-----
Het plaatje is van Han Busstra
© 2021 Paul Bordewijk
powered by CJ2