archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Kernenergie is goedkope klimaatoptie! Paul Bordewijk

1618BS KernenergieIn Nr.1607 sprak ik er mijn verbazing over uit, dat er bij het Klimaatakkoord niet zoiets zat als een menukaart voor het klimaatbeleid, waar voor verschillende opties wordt aangegeven wat de kosten per vermeden ton CO2 zijn. Op basis daarvan zou je een beleidspakket kunnen samenstellen waarmee je tegen de laagste kosten Nederland in 2050 klimaatneutraal maakt. Daarmee voorkom je dat het klimaatbeleid nodeloos ten koste gaat van andere overheidstaken en behoud je het draagvlak dat door de malle fratsen van Wiebes toch al niet overhoudt.

Die gedachte werd door mijn vriend Ronald Plasterk overgenomen in een tweet die veel instemmende reacties opriep. Uiteraard waren er de gebruikelijke reacties van klimaatontkenners, maar het idee bleek velen aan te spreken. Er bleek echter ook dat zo’n menukaart wel degelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gepubliceerd. De organisatie Energy and Climate, die kernenergie promoot, gaf er de samenvatting van.

Om het besparingspotentieel van de verschillende maatregelen naar waarde te schatten, is het relevant te weten dat de totale uitstoot in Nederland in 2015 195 Mton bedroeg, waarvan 82 Mton per jaar in 2030 moet zijn weggewerkt. Die 195 Mton is ongeveer een half procent van de totale uitstoot van de mensheid, waarvan de Nederlandse bevolking zo’n 0,2% uitmaakt. We zijn dus niet bepaald het beste jongetje van de klas en dat valt ook niet te verwachten van een welvarend land.

Het PBL bevestigt dat besparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving heel duur zijn, tot € 500 per ton CO2, terwijl in de sfeer van de energieopwekking allerlei maatregelen mogelijk zijn voor minder dan € 100 per ton. Opvallend is, dat kernenergie slecht € 20 per vermeden ton CO2 kost, minder dan één twintigste van de kosten wanneer we CO2 besparen door installatie van warmtepompen in bestaande woningen. En dat is dan nog de bovengrens, het PBL houdt ook de mogelijkheid open dat kerncentrales geld besparen ten opzichte van gasgestookte centrales.

Dat is opmerkelijk omdat de discussie over kernenergie een nieuwe wending heeft gekregen: tegenstanders noemen niet meer de veiligheid of de opslag van afval als voornaamste bezwaar, maar de kosten. Die blijken dus echter geweldig mee te vallen, wanneer je althans accepteert dat er wel wat geld bij mag, zoals dat ook direct of indirect gebeurt bij andere methoden om de uitstoot van CO2 te vermijden. Laat het PBL er een factor 5 naast zitten dan levert kernenergie per euro nog vier keer zoveel besparing op als warmtepompen.

Waarom wist ik dat niet toen ik dat stuk voor De Leunstoel schreef? Waarom is er geen levendige polemiek over de kosten van verschillende besparingsopties? Dat lijkt me toch een veel gewichtiger onderwerp dan het boerkaverbod, waar naar schatting al meer krantenartikelen over zijn verschenen dan er boerka’s zijn. Zou het komen omdat de tegenstanders van kernenergie bang zijn slapende honden wakker te maken?

Op 4 juli heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix. Daar heb ik alleen in een column van Ralf Bodelier in het Financieel Dagblad van 3 augustus wat over gelezen. Ook hier de vraag: waarom heb ik dat nergens anders gelezen?

Die motie werd trouwens aangenomen met de stemmen van de rechtse partijen, heel links inclusief DENK en 50Plus stemden tegen. Hier deed zich weer het verschijnsel voor dat naarmate partijen zich meer bezorgd tonen over de opwarming van de Aarde, ze minder steun geven aan betaalbare maatregelen om er wat tegen te doen. Dat geldt niet alleen voor kernenergie, maar ook voor inzet van biobrandstoffen en ondergrondse opslag van CO2. Het verzet van GroenLinks en D66 tegen kernenergie is net zo vreemd als de hartelijke steun van partijen die helemaal niet geloven dat de Aarde opwarmt door de toename van CO2 in de atmosfeer, zoals FvD en de PVV, want waarom ga je dan niet gewoon door met fossiele brandstoffen?

Ik denk dat de sleutel ligt in wat de Franse socialiste Ségolène Royal onlangs de ‘écologie punitive’, noemde, het verlangen ons via milieumaatregelen te straffen voor ons zondige gedrag. In de jaren tachtig van de vorige eeuw dreigde de zure regen de bossen aan te tasten, dat is voorkomen met technische maatregelen, zoals de katalysator. Daarna dreigde het steeds grotere gat in de ozonlaag. Dat is onder controle dankzij andere drijfgassen in koelkasten, niet doordat we de koelkast de deur uit hebben gedaan. Beide problemen zijn dus opgelost met technische maatregelen, niet door minder comfortabel te gaan leven.

De milieubeweging ziet dat niet graag. Die wil juist een andere levensstijl afdwingen. Voor hen zijn de zure regen en het gat in de ozonlaag voor niets geweest. Met de opwarming van de Aarde willen zij nu wel eens een keertje scoren. Dan kun je kernenergie niet gebruiken.

-------
Het plaatje komt van: www.energieinnederland.nl/bronnen

© 2019 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Kernenergie is goedkope klimaatoptie! Paul Bordewijk
1618BS KernenergieIn Nr.1607 sprak ik er mijn verbazing over uit, dat er bij het Klimaatakkoord niet zoiets zat als een menukaart voor het klimaatbeleid, waar voor verschillende opties wordt aangegeven wat de kosten per vermeden ton CO2 zijn. Op basis daarvan zou je een beleidspakket kunnen samenstellen waarmee je tegen de laagste kosten Nederland in 2050 klimaatneutraal maakt. Daarmee voorkom je dat het klimaatbeleid nodeloos ten koste gaat van andere overheidstaken en behoud je het draagvlak dat door de malle fratsen van Wiebes toch al niet overhoudt.

Die gedachte werd door mijn vriend Ronald Plasterk overgenomen in een tweet die veel instemmende reacties opriep. Uiteraard waren er de gebruikelijke reacties van klimaatontkenners, maar het idee bleek velen aan te spreken. Er bleek echter ook dat zo’n menukaart wel degelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gepubliceerd. De organisatie Energy and Climate, die kernenergie promoot, gaf er de samenvatting van.

Om het besparingspotentieel van de verschillende maatregelen naar waarde te schatten, is het relevant te weten dat de totale uitstoot in Nederland in 2015 195 Mton bedroeg, waarvan 82 Mton per jaar in 2030 moet zijn weggewerkt. Die 195 Mton is ongeveer een half procent van de totale uitstoot van de mensheid, waarvan de Nederlandse bevolking zo’n 0,2% uitmaakt. We zijn dus niet bepaald het beste jongetje van de klas en dat valt ook niet te verwachten van een welvarend land.

Het PBL bevestigt dat besparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving heel duur zijn, tot € 500 per ton CO2, terwijl in de sfeer van de energieopwekking allerlei maatregelen mogelijk zijn voor minder dan € 100 per ton. Opvallend is, dat kernenergie slecht € 20 per vermeden ton CO2 kost, minder dan één twintigste van de kosten wanneer we CO2 besparen door installatie van warmtepompen in bestaande woningen. En dat is dan nog de bovengrens, het PBL houdt ook de mogelijkheid open dat kerncentrales geld besparen ten opzichte van gasgestookte centrales.

Dat is opmerkelijk omdat de discussie over kernenergie een nieuwe wending heeft gekregen: tegenstanders noemen niet meer de veiligheid of de opslag van afval als voornaamste bezwaar, maar de kosten. Die blijken dus echter geweldig mee te vallen, wanneer je althans accepteert dat er wel wat geld bij mag, zoals dat ook direct of indirect gebeurt bij andere methoden om de uitstoot van CO2 te vermijden. Laat het PBL er een factor 5 naast zitten dan levert kernenergie per euro nog vier keer zoveel besparing op als warmtepompen.

Waarom wist ik dat niet toen ik dat stuk voor De Leunstoel schreef? Waarom is er geen levendige polemiek over de kosten van verschillende besparingsopties? Dat lijkt me toch een veel gewichtiger onderwerp dan het boerkaverbod, waar naar schatting al meer krantenartikelen over zijn verschenen dan er boerka’s zijn. Zou het komen omdat de tegenstanders van kernenergie bang zijn slapende honden wakker te maken?

Op 4 juli heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix. Daar heb ik alleen in een column van Ralf Bodelier in het Financieel Dagblad van 3 augustus wat over gelezen. Ook hier de vraag: waarom heb ik dat nergens anders gelezen?

Die motie werd trouwens aangenomen met de stemmen van de rechtse partijen, heel links inclusief DENK en 50Plus stemden tegen. Hier deed zich weer het verschijnsel voor dat naarmate partijen zich meer bezorgd tonen over de opwarming van de Aarde, ze minder steun geven aan betaalbare maatregelen om er wat tegen te doen. Dat geldt niet alleen voor kernenergie, maar ook voor inzet van biobrandstoffen en ondergrondse opslag van CO2. Het verzet van GroenLinks en D66 tegen kernenergie is net zo vreemd als de hartelijke steun van partijen die helemaal niet geloven dat de Aarde opwarmt door de toename van CO2 in de atmosfeer, zoals FvD en de PVV, want waarom ga je dan niet gewoon door met fossiele brandstoffen?

Ik denk dat de sleutel ligt in wat de Franse socialiste Ségolène Royal onlangs de ‘écologie punitive’, noemde, het verlangen ons via milieumaatregelen te straffen voor ons zondige gedrag. In de jaren tachtig van de vorige eeuw dreigde de zure regen de bossen aan te tasten, dat is voorkomen met technische maatregelen, zoals de katalysator. Daarna dreigde het steeds grotere gat in de ozonlaag. Dat is onder controle dankzij andere drijfgassen in koelkasten, niet doordat we de koelkast de deur uit hebben gedaan. Beide problemen zijn dus opgelost met technische maatregelen, niet door minder comfortabel te gaan leven.

De milieubeweging ziet dat niet graag. Die wil juist een andere levensstijl afdwingen. Voor hen zijn de zure regen en het gat in de ozonlaag voor niets geweest. Met de opwarming van de Aarde willen zij nu wel eens een keertje scoren. Dan kun je kernenergie niet gebruiken.

-------
Het plaatje komt van: www.energieinnederland.nl/bronnen
© 2019 Paul Bordewijk
powered by CJ2