archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Irène Curie fellow worden Paul Bordewijk

1617BS GenderDe faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft maar weinig vrouwelijke hoogleraren en daar wil men wat aan doen. Het komende half jaar worden er daarom alleen vrouwelijke docenten aangesteld, die als Irène Curie fellows zullen worden aangeduid, naar de dochter van Pierre en Marie Curie die net als haar ouders samen met haar man een Nobelprijs kreeg. Is er na een half jaar geen geschikte vrouwelijke kandidaat gevonden, dan kunnen mannen alsnog solliciteren. Deze radicale maatregel heeft de discussie over positieve discriminatie van vrouwen, die al loopt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, nieuw leven ingeblazen.

Het eerste wat mij daarbij opvalt, is dat er kennelijk nog steeds van wordt uitgegaan dat mensen òf man òf vrouw zijn. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Wie nu klikt op het sollicitatieformulier bij een openstaande hoogleraarsvacature bij de TU/e krijgt bij ‘geslacht’ drie mogelijkheden voorgesteld: man, vrouw of onbekend. Dat is kennelijk een product van de vorige golf van politieke correctheid, waardoor ook de genderneutrale toiletten als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen, en waardoor de NS ons nu begroet met ‘beste reizigers’. Ik ben benieuwd hoe de universiteit in de nieuwe regeling omgaat met degenen die ‘onbekend’ invullen. Wil men dan toch niet hom of kuit hebben?

Twee jaar geleden bepleitte het COC dat de geslachtsregistratie door de overheid zou komen te vervallen. ‘Wat gaat het de autoriteiten aan wat er in je ondergoed zit’, vroegen Tanja Ineke en Philip Tijsma zich af in een artikel in de NRC van 5 augustus 2017. Nu blijkt dat dat het eerste is dat de TU/e wil weten wanneer je daar als hoogleraar solliciteert. In de sport zijn er af en toe problemen met mensen die als vrouw willen meedoen maar geweigerd worden omdat ze te veel mannelijke kenmerken hebben. Dat levert hele pijnlijke situaties op. Je kunt je voorstellen dat dat ook gebeurt wanneer er een hoogleraarschap op het spel staat.

Waarom wil de TU/e meer vrouwelijke docenten? In de NRC van 17 juni zegt rector magnificus Frank Baaijens de diversiteit en inclusiviteit te willen vergroten. De maatregel moet ertoe dienen de impliciete genderbias te compenseren, het verschijnsel dat we geneigd zijn dezelfde prestatie van een man hoger te waarderen dan van een vrouw. Maar uitzonderingen blijven mogelijk. Wanneer een man solliciteert die op het punt staat een Nobelprijs te winnen, zal de TU/e zeker met hem in gesprek gaan. Dat verbaast me dan weer. Je moet je toch afvragen of er bij de Nobelprijs zelf geen sprake is van een genderbias. Tot nu toe hebben er maar drie vrouwen de Nobelprijs voor natuurkunde gekregen. Wanneer je niet gelooft dat er onder mannen meer excellente natuurkundigen zijn dan onder vrouwen, moet je dan niet constateren dat juist bij de toekenning van Nobelprijzen de genderbias een grote rol speelt? En zullen mannen zich ook niet vaker aanprijzen als toekomstig Nobelprijswinnaar dan vrouwen?

De genderbias kan ertoe geleid hebben dat er nu mannen zitten op plekken waarvoor een meer gekwalificeerde vrouw gepasseerd is. Het nieuwe beleid is dan niet alleen rechtvaardiger, maar draagt ook bij aan een beter functionerende universiteit, met de best gekwalificeerde docenten. De vraag is overigens of dat ook geldt wanneer er meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Volgens wetenschapscommunicator Ivo Jongsma is dat nu het geval. Dat betekent dat elke bekwame vrouw die zich meldt kan worden aangesteld, daarvoor is het niet nodig dat mannelijke sollicitanten geweerd worden. Als er een genderbias is, neem je die met dat laatste ook niet weg. Eerder ben ik bang dat het benoemen van de nieuw aangestelde vrouwen als Irène Curie fellows stigmatiserend werkt. Wanneer er een genderbias bestaat, kun je als vrouwelijke wetenschapper om je artikelen geaccepteerd te krijgen er maar beter niet bij zetten dat je Irène Curie fellow bent, zoals je ook beter alleen je voorletters kunt gebruiken dan je volledige voornaam.

Deze Jongsma heeft trouwens een ander argument: ‘We zoeken de beste toptalenten in de wetenschap. Wij en verschillende onderzoekers zijn ervan overtuigd dat organisaties die divers zijn, succesvoller zijn.’ Dus het ligt niet aan het passeren van vrouwelijk toptalent dat de TU/e minder succesvol is dan zou kunnen, maar aan het sociale proces binnen een faculteit met vooral mannelijke hoogleraren. Dat verloopt beter met meer vrouwen. Dat zou dan rechtvaardigen om vrouwen aan te stellen, ook wanneer er een betere mannelijke sollicitant is.

De argumentatie rammelt een beetje. Eerst wil men de genderbias elimineren, om zo het selectieproces eerlijker te maken en de barrières voor vrouwelijk toptalent te slechten, daarna is diversiteit belangrijker als voorwaarde voor succes dan toptalent. Maar ik ben toch vooral benieuwd of na 1 juli op het sollicitatieformulier bij geslacht de optie ‘onbekend’ gehandhaafd blijft. Ik schrijf dit op 26 juni. Maar als u dit leest kunt u het zelf nagaan op de vacaturesite van de TU/e: Werken bij TU/e

------
De tekening is van Coc van Duijn
Meer informatie op:  http://cocvanduijn.nl/


© 2019 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Irène Curie fellow worden Paul Bordewijk
1617BS GenderDe faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft maar weinig vrouwelijke hoogleraren en daar wil men wat aan doen. Het komende half jaar worden er daarom alleen vrouwelijke docenten aangesteld, die als Irène Curie fellows zullen worden aangeduid, naar de dochter van Pierre en Marie Curie die net als haar ouders samen met haar man een Nobelprijs kreeg. Is er na een half jaar geen geschikte vrouwelijke kandidaat gevonden, dan kunnen mannen alsnog solliciteren. Deze radicale maatregel heeft de discussie over positieve discriminatie van vrouwen, die al loopt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, nieuw leven ingeblazen.

Het eerste wat mij daarbij opvalt, is dat er kennelijk nog steeds van wordt uitgegaan dat mensen òf man òf vrouw zijn. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Wie nu klikt op het sollicitatieformulier bij een openstaande hoogleraarsvacature bij de TU/e krijgt bij ‘geslacht’ drie mogelijkheden voorgesteld: man, vrouw of onbekend. Dat is kennelijk een product van de vorige golf van politieke correctheid, waardoor ook de genderneutrale toiletten als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen, en waardoor de NS ons nu begroet met ‘beste reizigers’. Ik ben benieuwd hoe de universiteit in de nieuwe regeling omgaat met degenen die ‘onbekend’ invullen. Wil men dan toch niet hom of kuit hebben?

Twee jaar geleden bepleitte het COC dat de geslachtsregistratie door de overheid zou komen te vervallen. ‘Wat gaat het de autoriteiten aan wat er in je ondergoed zit’, vroegen Tanja Ineke en Philip Tijsma zich af in een artikel in de NRC van 5 augustus 2017. Nu blijkt dat dat het eerste is dat de TU/e wil weten wanneer je daar als hoogleraar solliciteert. In de sport zijn er af en toe problemen met mensen die als vrouw willen meedoen maar geweigerd worden omdat ze te veel mannelijke kenmerken hebben. Dat levert hele pijnlijke situaties op. Je kunt je voorstellen dat dat ook gebeurt wanneer er een hoogleraarschap op het spel staat.

Waarom wil de TU/e meer vrouwelijke docenten? In de NRC van 17 juni zegt rector magnificus Frank Baaijens de diversiteit en inclusiviteit te willen vergroten. De maatregel moet ertoe dienen de impliciete genderbias te compenseren, het verschijnsel dat we geneigd zijn dezelfde prestatie van een man hoger te waarderen dan van een vrouw. Maar uitzonderingen blijven mogelijk. Wanneer een man solliciteert die op het punt staat een Nobelprijs te winnen, zal de TU/e zeker met hem in gesprek gaan. Dat verbaast me dan weer. Je moet je toch afvragen of er bij de Nobelprijs zelf geen sprake is van een genderbias. Tot nu toe hebben er maar drie vrouwen de Nobelprijs voor natuurkunde gekregen. Wanneer je niet gelooft dat er onder mannen meer excellente natuurkundigen zijn dan onder vrouwen, moet je dan niet constateren dat juist bij de toekenning van Nobelprijzen de genderbias een grote rol speelt? En zullen mannen zich ook niet vaker aanprijzen als toekomstig Nobelprijswinnaar dan vrouwen?

De genderbias kan ertoe geleid hebben dat er nu mannen zitten op plekken waarvoor een meer gekwalificeerde vrouw gepasseerd is. Het nieuwe beleid is dan niet alleen rechtvaardiger, maar draagt ook bij aan een beter functionerende universiteit, met de best gekwalificeerde docenten. De vraag is overigens of dat ook geldt wanneer er meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Volgens wetenschapscommunicator Ivo Jongsma is dat nu het geval. Dat betekent dat elke bekwame vrouw die zich meldt kan worden aangesteld, daarvoor is het niet nodig dat mannelijke sollicitanten geweerd worden. Als er een genderbias is, neem je die met dat laatste ook niet weg. Eerder ben ik bang dat het benoemen van de nieuw aangestelde vrouwen als Irène Curie fellows stigmatiserend werkt. Wanneer er een genderbias bestaat, kun je als vrouwelijke wetenschapper om je artikelen geaccepteerd te krijgen er maar beter niet bij zetten dat je Irène Curie fellow bent, zoals je ook beter alleen je voorletters kunt gebruiken dan je volledige voornaam.

Deze Jongsma heeft trouwens een ander argument: ‘We zoeken de beste toptalenten in de wetenschap. Wij en verschillende onderzoekers zijn ervan overtuigd dat organisaties die divers zijn, succesvoller zijn.’ Dus het ligt niet aan het passeren van vrouwelijk toptalent dat de TU/e minder succesvol is dan zou kunnen, maar aan het sociale proces binnen een faculteit met vooral mannelijke hoogleraren. Dat verloopt beter met meer vrouwen. Dat zou dan rechtvaardigen om vrouwen aan te stellen, ook wanneer er een betere mannelijke sollicitant is.

De argumentatie rammelt een beetje. Eerst wil men de genderbias elimineren, om zo het selectieproces eerlijker te maken en de barrières voor vrouwelijk toptalent te slechten, daarna is diversiteit belangrijker als voorwaarde voor succes dan toptalent. Maar ik ben toch vooral benieuwd of na 1 juli op het sollicitatieformulier bij geslacht de optie ‘onbekend’ gehandhaafd blijft. Ik schrijf dit op 26 juni. Maar als u dit leest kunt u het zelf nagaan op de vacaturesite van de TU/e: Werken bij TU/e

------
De tekening is van Coc van Duijn
Meer informatie op:  http://cocvanduijn.nl/
© 2019 Paul Bordewijk
powered by CJ2