archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
2017: Twaalf maanden nepnieuws Paul Bordewijk

1405BS Politiek jaarJanuari
De partij DENK keert zich tegen de regels van het schaak- en het damspel. ‘Beide spelen representeren de vooroordelen van witte mensen, omdat degene die met de witte stukken speelt mag beginnen. Daardoor heeft die ook de meeste kans om te winnen. Een duidelijker voorbeeld van white privilege valt nauwelijks te geven’. DENK eist daarom dat bij elke wedstrijd geloot wordt welke speler de eerste zet mag doen. Wanneer de schaakbond KNSB en de dambond KNDB niet bereid zijn de regels op dit punt aan te passen, zal DENK een aanklacht indienen wegens groepsbelediging.

Februari
Met de verkiezingen in zicht willen ook andere partijen de regels van het schaakspel veranderen. GroenLinks noemt schaken een seksistisch spel, omdat het uiteindelijk gaat om de koning.  Daarom wil GroenLinks de rol van de koning en de koningin in het schaakspel verwisselen.
Volgens de Partij van de Dieren is het schaakspel antropocentrisch, omdat de koning en de koningin centraal staan en niet de dieren. De PvdD wil de koning en de koningin daarom vervangen door een paard en een koe.
Voor de SP weerspiegelt het schaakspel de ongelijkheid in de maatschappij. Pionnen hebben immers veel minder bewegingsvrijheid dan de andere stukken. De SP wil daarom dat voor alle schaakstukken dezelfde regels gaan gelden. De KNDB wijst erop dat dat bij dammen al lang geregeld is.

Maart
Na de Tweede-Kamerverkiezingen blijkt de Kamer meer gefragmenteerd dan ooit. De PVV is de grootste partij, maar daar wil niemand mee samenwerken. In plaats daarvan wordt gestreefd naar een brede en stabiele coalitie van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie, die zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer beschikt over een ruime meerderheid.
Uit elk van deze partijen wordt een formateur aangewezen: Hans Wiegel, Ad Melkert, Jan Peter Balkenende, Jan Terlouw, Paul Rosenmöller, Jan Marijnissen en Karst Veling. Balkenende wordt voorzitter van het college van informateurs, Hans Wiegel en Ad Melkert vice-voorzitter. Geert Wilders noemt dit een staatsgreep door een nepparlement, maar het lukt hem niet zijn aanhangers de straat op te krijgen.

April
Federatief Joods Nederland doet aangifte tegen Postzegelhandel Kaiser in de Haagse Passage. Kaiser heeft in de etalage postzegels liggen met de beeltenis van Hitler en met hakenkruisen. Volgens woordvoerder Herman Lohnstein is dat een vorm van groepsbelediging. Zeker op 4 mei is dat onacceptabel.
Lohnstein eist de vernietiging van alle postzegels met de beeltenis van Hitler en met een hakenkruis, niet alleen wanneer ze in bezit zijn van postzegelhandelaren maar ook van particulieren.

Mei
De VVV Holland Rijnland wil graag dat de Bollenstreek door het hele jaar heen door toeristen bezocht wordt en niet alleen in het klassieke bollenseizoen. Dat is ook van belang om Amsterdam van toeristen te ontlasten. Daarom worden stroken van ca 100 meter aan weerszijden van wegen en de spoorlijn Leiden – Haarlem onttrokken aan de bollenteelt, en komen er in plaats daarvan vierkanten kunstgras in verschillende kleuren. Zo kan de toerist op eigentijdse wijze het hele jaar door genieten van het klassieke gezicht op de bollenvelden. Een bijkomend voordeel is dat er geen bestrijdingsmiddelen meer nodig zijn.  ‘Dat is goed voor het milieu’.

Juni
Op verzoek van de verenging De Rode Draad wordt de raamprostitutie op de Amsterdamse wallen op de lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed beschouwt de raamprostitutie als een eeuwenoude traditie waardoor Amsterdam bekend is over de hele wereld. Een verzoek om ook de coffeeshops op de lijst te plaatsen is nog in overweging.

Juli
Tijdens het Kwaku festival wordt er een grote verbranding georganiseerd van boeken waarin het woord ‘neger’ voorkomt. Ook exemplaren van De negerhut van Oom Tom belanden op de brandstapel. Een verslaggever van het Algemeen Dagblad vraagt aan degene die daarvoor zorgt of hij weet waar dat boek over gaat, maar krijgt als antwoord: ik lees geen boeken, en zeker niet boeken waarin het woord neger in de titel voorkomt.

Augustus
De Stichting Pro Patria daagt de overheid in een proces over de defensie-uitgaven. ‘Reeds jaren geleden heeft de overheid zich gecommitteerd aan een verhoging van de defensie-uitgaven naar 2% van het BBP, maar telkenmale laat de overheid dit na. Daarmee verzaakt de overheid zijn plicht om zijn burgers te beschermen.’
Advocaat Knoops verwijst naar het Urgenda-arrest, waarin de overheid wel is opgedragen extra maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. ‘Het kan toch niet zo zijn dat een klassieke overheidstaak als de defensie het moet afleggen tegen hoogst dubieuze theorieën van de elite-partijen.’

September
De kabinetsformatie is rond. De onderhandelaars zijn het eens geworden over een groot investeringspakket. Om de kosten daarvan te dekken zullen er onder andere meer boetes geïnd gaan worden voor overschrijding van de maximum snelheid. President-informateur Balkenende geeft aan dat daartoe de rijksoverheid selectiever gaat worden met informatie over de maximum snelheid op de autowegen.
‘Wij verwachten van automobilisten dat zij zelf alert zijn op aanduidingen van de maximum snelheid en zich niet afhankelijk maken van bordjes waarop die maximum snelheid steeds maar herhaald wordt. Die bordjes maken dat automobilisten precies zo hard gaan rijden dat ze geen bekeuring krijgen. Daardoor dragen ze niet bij aan een belangrijke inkomstenstroom van de overheid.
Het nieuwe kabinet wil deze vorm van calculerend gedrag tegengaan, waardoor meer snelheidsboetes zullen kunnen worden geïnd. Verwijdering van de bordjes is een tweesnijdend zwaard: het zorgt niet alleen voor hogere inkomsten, maar bespaart ook kosten. Ook daar is een bedrag voor ingeboekt.
Op een vraag of dit geen oneigenlijk gebruik van het strafrecht is, antwoordt Balkenende: ‘Waar wilt u dan dat we het geld vandaan halen? Door de bijstandsuitkeringen te verlagen soms?’

Oktober
Vanwege de toenemende reizigersstroom pleit het gemeentebestuur van Leiden voor extra ingangen in de tunnels onder het station. NS blijkt daar echter niet voor te voelen. ‘Dit gaat betekenen dat reizigers het station binnen komen zonder het foodcourt te passeren. Daarmee lopen wij inkomsten mis uit de vastgoedexploitatie, en die zijn hard nodig om het financiële plaatje rond te krijgen.’
Een tweede bezwaar is dat van extra toegangen tot het station een aanzuigende werking uitgaat. ‘Meer reizigers zullen de trein willen nemen, en dat betekent dat wij voor extra treinen moeten zorgen.’

November
De gemeente Driehuis-Westerveld kondigt aan in de keukentafelgesprekken over de noodzakelijke zorg aan ouderen ook de vraag aan de orde te stellen of zij hun leven niet al als voltooid beschouwen. In dat geval is de gemeente bereid dat te faciliteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, niet alleen wordt de wens van de burger gerealiseerd, maar het past ook in het rijksbeleid om de zorgkosten in te perken. Wellicht kan met het uitgespaarde geld ook iemand anders worden geholpen die een andere keuze voor de laatste fase van zijn leven maakt.

December
In zijn Kerstrede wijst voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie op het belang van de Europese integratie voor de realisatie van kerstgedachte van vrede tussen de volkeren. Van het begin af aan heeft dat mensen als Monnet en Schumann geïnspireerd. Tot zijn spijt ziet Juncker echter het draagvlak voor de Europese gedachte afbrokkelen, vooral bij de nationale staten. Die worden steeds meer geregeerd door opportunisten die hun oren laten hangen naar populisten en andere sneue types, in plaats van de Europese gedachte uit te dragen.
Gelukkig is het Europese project nog wel veilig bij het Europese Parlement. Dat komt omdat dat parlement vooral gekozen wordt door kiezers die de Europese gedachte zijn toegedaan, terwijl on-Europese elementen het vaker laten afweten. Daarom bepleit Juncker een machtsverschuiving van de nationale parlementen naar het Europese parlement.
De regeringen van de lidstaten zouden moeten worden vervangen door gouverneurs die op voorstel van de Europese Commissie door het Europees Parlement worden gekozen. Alleen zo kan men komen tot een sterk Europa, dat economisch de concurrentie aankan met Singapore en Zuid-Korea, en dat militair in staat is de Krim te bevrijden van de Russische onderdrukker.
Bronnen in Brussel weten te melden dat het plan uit de koker komt van Frans Timmermans die zich heeft laten inspireren door de figuur van de Gouverneur van Limburg die immers door de Nederlandse regering benoemd is.

------
De tekening is van Via Dit
Meer informatie op: www.viadit.nl

© 2016 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
2017: Twaalf maanden nepnieuws Paul Bordewijk
1405BS Politiek jaarJanuari
De partij DENK keert zich tegen de regels van het schaak- en het damspel. ‘Beide spelen representeren de vooroordelen van witte mensen, omdat degene die met de witte stukken speelt mag beginnen. Daardoor heeft die ook de meeste kans om te winnen. Een duidelijker voorbeeld van white privilege valt nauwelijks te geven’. DENK eist daarom dat bij elke wedstrijd geloot wordt welke speler de eerste zet mag doen. Wanneer de schaakbond KNSB en de dambond KNDB niet bereid zijn de regels op dit punt aan te passen, zal DENK een aanklacht indienen wegens groepsbelediging.

Februari
Met de verkiezingen in zicht willen ook andere partijen de regels van het schaakspel veranderen. GroenLinks noemt schaken een seksistisch spel, omdat het uiteindelijk gaat om de koning.  Daarom wil GroenLinks de rol van de koning en de koningin in het schaakspel verwisselen.
Volgens de Partij van de Dieren is het schaakspel antropocentrisch, omdat de koning en de koningin centraal staan en niet de dieren. De PvdD wil de koning en de koningin daarom vervangen door een paard en een koe.
Voor de SP weerspiegelt het schaakspel de ongelijkheid in de maatschappij. Pionnen hebben immers veel minder bewegingsvrijheid dan de andere stukken. De SP wil daarom dat voor alle schaakstukken dezelfde regels gaan gelden. De KNDB wijst erop dat dat bij dammen al lang geregeld is.

Maart
Na de Tweede-Kamerverkiezingen blijkt de Kamer meer gefragmenteerd dan ooit. De PVV is de grootste partij, maar daar wil niemand mee samenwerken. In plaats daarvan wordt gestreefd naar een brede en stabiele coalitie van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie, die zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer beschikt over een ruime meerderheid.
Uit elk van deze partijen wordt een formateur aangewezen: Hans Wiegel, Ad Melkert, Jan Peter Balkenende, Jan Terlouw, Paul Rosenmöller, Jan Marijnissen en Karst Veling. Balkenende wordt voorzitter van het college van informateurs, Hans Wiegel en Ad Melkert vice-voorzitter. Geert Wilders noemt dit een staatsgreep door een nepparlement, maar het lukt hem niet zijn aanhangers de straat op te krijgen.

April
Federatief Joods Nederland doet aangifte tegen Postzegelhandel Kaiser in de Haagse Passage. Kaiser heeft in de etalage postzegels liggen met de beeltenis van Hitler en met hakenkruisen. Volgens woordvoerder Herman Lohnstein is dat een vorm van groepsbelediging. Zeker op 4 mei is dat onacceptabel.
Lohnstein eist de vernietiging van alle postzegels met de beeltenis van Hitler en met een hakenkruis, niet alleen wanneer ze in bezit zijn van postzegelhandelaren maar ook van particulieren.

Mei
De VVV Holland Rijnland wil graag dat de Bollenstreek door het hele jaar heen door toeristen bezocht wordt en niet alleen in het klassieke bollenseizoen. Dat is ook van belang om Amsterdam van toeristen te ontlasten. Daarom worden stroken van ca 100 meter aan weerszijden van wegen en de spoorlijn Leiden – Haarlem onttrokken aan de bollenteelt, en komen er in plaats daarvan vierkanten kunstgras in verschillende kleuren. Zo kan de toerist op eigentijdse wijze het hele jaar door genieten van het klassieke gezicht op de bollenvelden. Een bijkomend voordeel is dat er geen bestrijdingsmiddelen meer nodig zijn.  ‘Dat is goed voor het milieu’.

Juni
Op verzoek van de verenging De Rode Draad wordt de raamprostitutie op de Amsterdamse wallen op de lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed beschouwt de raamprostitutie als een eeuwenoude traditie waardoor Amsterdam bekend is over de hele wereld. Een verzoek om ook de coffeeshops op de lijst te plaatsen is nog in overweging.

Juli
Tijdens het Kwaku festival wordt er een grote verbranding georganiseerd van boeken waarin het woord ‘neger’ voorkomt. Ook exemplaren van De negerhut van Oom Tom belanden op de brandstapel. Een verslaggever van het Algemeen Dagblad vraagt aan degene die daarvoor zorgt of hij weet waar dat boek over gaat, maar krijgt als antwoord: ik lees geen boeken, en zeker niet boeken waarin het woord neger in de titel voorkomt.

Augustus
De Stichting Pro Patria daagt de overheid in een proces over de defensie-uitgaven. ‘Reeds jaren geleden heeft de overheid zich gecommitteerd aan een verhoging van de defensie-uitgaven naar 2% van het BBP, maar telkenmale laat de overheid dit na. Daarmee verzaakt de overheid zijn plicht om zijn burgers te beschermen.’
Advocaat Knoops verwijst naar het Urgenda-arrest, waarin de overheid wel is opgedragen extra maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. ‘Het kan toch niet zo zijn dat een klassieke overheidstaak als de defensie het moet afleggen tegen hoogst dubieuze theorieën van de elite-partijen.’

September
De kabinetsformatie is rond. De onderhandelaars zijn het eens geworden over een groot investeringspakket. Om de kosten daarvan te dekken zullen er onder andere meer boetes geïnd gaan worden voor overschrijding van de maximum snelheid. President-informateur Balkenende geeft aan dat daartoe de rijksoverheid selectiever gaat worden met informatie over de maximum snelheid op de autowegen.
‘Wij verwachten van automobilisten dat zij zelf alert zijn op aanduidingen van de maximum snelheid en zich niet afhankelijk maken van bordjes waarop die maximum snelheid steeds maar herhaald wordt. Die bordjes maken dat automobilisten precies zo hard gaan rijden dat ze geen bekeuring krijgen. Daardoor dragen ze niet bij aan een belangrijke inkomstenstroom van de overheid.
Het nieuwe kabinet wil deze vorm van calculerend gedrag tegengaan, waardoor meer snelheidsboetes zullen kunnen worden geïnd. Verwijdering van de bordjes is een tweesnijdend zwaard: het zorgt niet alleen voor hogere inkomsten, maar bespaart ook kosten. Ook daar is een bedrag voor ingeboekt.
Op een vraag of dit geen oneigenlijk gebruik van het strafrecht is, antwoordt Balkenende: ‘Waar wilt u dan dat we het geld vandaan halen? Door de bijstandsuitkeringen te verlagen soms?’

Oktober
Vanwege de toenemende reizigersstroom pleit het gemeentebestuur van Leiden voor extra ingangen in de tunnels onder het station. NS blijkt daar echter niet voor te voelen. ‘Dit gaat betekenen dat reizigers het station binnen komen zonder het foodcourt te passeren. Daarmee lopen wij inkomsten mis uit de vastgoedexploitatie, en die zijn hard nodig om het financiële plaatje rond te krijgen.’
Een tweede bezwaar is dat van extra toegangen tot het station een aanzuigende werking uitgaat. ‘Meer reizigers zullen de trein willen nemen, en dat betekent dat wij voor extra treinen moeten zorgen.’

November
De gemeente Driehuis-Westerveld kondigt aan in de keukentafelgesprekken over de noodzakelijke zorg aan ouderen ook de vraag aan de orde te stellen of zij hun leven niet al als voltooid beschouwen. In dat geval is de gemeente bereid dat te faciliteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, niet alleen wordt de wens van de burger gerealiseerd, maar het past ook in het rijksbeleid om de zorgkosten in te perken. Wellicht kan met het uitgespaarde geld ook iemand anders worden geholpen die een andere keuze voor de laatste fase van zijn leven maakt.

December
In zijn Kerstrede wijst voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie op het belang van de Europese integratie voor de realisatie van kerstgedachte van vrede tussen de volkeren. Van het begin af aan heeft dat mensen als Monnet en Schumann geïnspireerd. Tot zijn spijt ziet Juncker echter het draagvlak voor de Europese gedachte afbrokkelen, vooral bij de nationale staten. Die worden steeds meer geregeerd door opportunisten die hun oren laten hangen naar populisten en andere sneue types, in plaats van de Europese gedachte uit te dragen.
Gelukkig is het Europese project nog wel veilig bij het Europese Parlement. Dat komt omdat dat parlement vooral gekozen wordt door kiezers die de Europese gedachte zijn toegedaan, terwijl on-Europese elementen het vaker laten afweten. Daarom bepleit Juncker een machtsverschuiving van de nationale parlementen naar het Europese parlement.
De regeringen van de lidstaten zouden moeten worden vervangen door gouverneurs die op voorstel van de Europese Commissie door het Europees Parlement worden gekozen. Alleen zo kan men komen tot een sterk Europa, dat economisch de concurrentie aankan met Singapore en Zuid-Korea, en dat militair in staat is de Krim te bevrijden van de Russische onderdrukker.
Bronnen in Brussel weten te melden dat het plan uit de koker komt van Frans Timmermans die zich heeft laten inspireren door de figuur van de Gouverneur van Limburg die immers door de Nederlandse regering benoemd is.

------
De tekening is van Via Dit
Meer informatie op: www.viadit.nl
© 2016 Paul Bordewijk
powered by CJ2