archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
De tirannie verdrijven, dat mag toch wel? Paul Bordewijk

1208BS WetboekMogen we in de toekomst nog het Wilhelmus zingen? Dat is een serieuze vraag, nu CDA-leider Sybrand Buma ervoor pleit het verheerlijken van terrorisme strafbaar te stellen. Het Wilhelmus verheerlijkt immers Willem van Oranje, iemand die ten einde de ti-i-i-irannie van Philips II te verdrijven, als zelfverklaard vrijheidsstrijder, een leger op de been bracht dat wederrechtelijk trachtte de fundamentele politieke en constitutionele structuur van de Nederlanden te ontwrichten.

Daarmee maakte hij zich volgens art. 83a van ons Wetboek van Strafrecht schuldig aan een misdrijf met een terroristisch oogmerk:
‘Onder een terroristisch oogmerk wordt verstaan […] dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dat, dan wel de fundamentele politieke constitutionele, economische of sociale structuur van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.’

Volgens deze definitie was Willem van Oranje dus een terrorist. En dat geldt voor elke gewapende opstand, guerrilla en poging tot tirannenmoord. Het Wetboek van Strafrecht houdt er geen rekening mee dat er overheden zijn waarbij het heel goed is om ze gewapenderhand te ontwrichten, omdat de democratische mogelijkheden daartoe ontbreken.

De Duitse bezetters noemden verzetsstrijders terroristen en deze definitie geeft hun gelijk. Dat geldt niet alleen voor gewapend verzet, maar ook voor het vervalsen van persoonsbewijzen, even goed een misdrijf gericht op ontwrichting van de constitutionele structuur zoals die er na de capitulatie uitzag. En niet alleen Hannie Schaft was een terroriste, dat gold ook voor Von Stauffenberg, Sukarno, Che Guevara, de Vietcong en bijna alle andere onafhankelijkheidsbewegingen. Ook zij wilden de tirannie verdrijven die hun het hert doorwondde.

Nu voelt Buma ook wel nattigheid, want in het artikel in The Post online van 25 augustus 2014, waar de website van het CDA naar verwijst als je op zoek bent naar het officiële CDA-standpunt hierover, geeft hij als optie dat het verbod tot verheerlijken alleen zou gaan gelden voor ‘het verheerlijken van terroristische misdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid […] die nu gepleegd worden en die op dit moment de rechtsorde schokken’. Dan mogen we dus het Wilhelmus blijven zingen.

Maar daarmee ben je er niet. Als verheerlijking van terrorisme altijd al strafbaar was geweest had dat verbod al degenen getroffen die na de oorlog de onafhankelijkheid van Indonesië steunden, of het opnamen voor de Vietcong. T-shirts met het portret van Che Guevara hadden dan in beslag genomen moeten worden. Ik zou maar eens de jaargangen van Charlie Hebdo erop nakijken af daar ook geen tekeningen in stonden die als het verheerlijken van terrorisme kunnen worden beschouwd.

Een verbod op verheerlijken van terrorisme beperkt niet alleen diegenen in hun vrijheid die achter een bepaalde terroristische organisatie staan, maar ook iedereen die weleens nadenkt. Nadenken betekent dat je bereid bent je standpunt te herzien. Je kunt je afvragen of Tanja Nijmeijer gelijk heeft met haar deelname aan de FARC en of de rebellen in Oost-Oekraïne niet ook een beetje gelijk hebben. Maar nadenken is minder plezierig1208BS Tirannie wanneer je weet dat je bepaalde conclusies beter niet naar buiten kunt brengen, omdat je dan Buma’s gedachtenpolitie op je dak krijgt.

Zijn voorstel roept ook de vraag op hoe ver de opsporing gaat. Worden er telefoons afgeluisterd om mensen op het spoor te komen die terrorisme verheerlijken? En wat gebeurt er wanneer je in een gesprek dat om een of andere reden wordt afgeluisterd zegt dat je bewondering hebt voor PKK-leider Öcalan, om maar eens een terrorist te noemen over wie de meningen verdeeld zijn. Ook hij bestreed de tirannie die hem het hert doorwondde.

In Turkije is de Nederlandse journaliste Frederike Geerdink aangeklaagd omdat zij het voor de PKK heeft opgenomen. Daar heeft de islamitische tegenhanger van het CDA het soort wetgeving geïntroduceerd dat het CDA ook in Nederland wil. Met dat soort wetgeving zou ook Arnold Karskens vervolgd kunnen worden voor zijn recente interview met Tanja Nijmeijer.

In feite gaat het Buma er alleen om steunbetuigingen aan ISIS te verbieden. Dat is ongetwijfeld een weerzinwekkende organisatie, waarvan ik hoop dat hij snel vernietigd zal worden. Maar wanneer iemand daar anders over denkt, moet je toch goed nadenken wat we ISIS precies kwalijk nemen. Ontwrichten ze de rechtsorde in Nederland? Lijkt me te veel eer. Proberen ze de staat Syrië te ontwrichten? Dat proberen andere oppositiegroepen ook en daar zijn we heel blij mee.

Gaat het erom dat er in het door ISIS bestuurde gebied misdrijven tegen de menselijkheid plaatsvinden? Dat zou een goed punt zijn wanneer het verheerlijken van dergelijke misdrijven ook verboden zou worden wanneer ze begaan worden door gevestigde staten, zoals Saoedi-Arabië. Maar daar is geen sprake van: die zouden de olieleveranties eens kunnen staken. We sturen daar zelfs onze koning heen om eer te bewijzen aan deze despoten. En als er daar een gewapende opstand komt wil Buma dat je daar geen steun aan mag betonen.

Nemen we ISIS vooral kwalijk dat zich onder hun slachtoffers ook een paar westerlingen bevinden? Gaat het er soms om te voorkomen dat er hier getraumatiseerde Syriëgangers rondlopen die een gevaar vormen? Dan is de vraag of Nederlanders die aan de Koerdische kant gevochten hebben bij het bevrijden van Kobani niet even goed getraumatiseerd kunnen zijn geraakt. Dat geldt trouwens ook voor sommige militairen die door Nederland zijn uitgezonden en later hun familie vermoordden.

ISIS is een groot gevaar voor mensen in Syrië en Irak. Maar als we instemming daarmee willen verbieden, moet dat wel in een rechtstatelijk kader, en niet als ad hoc maatregel.

--------------------------------------------------
Het koor is geboetseerd door Ellie Lancée
--------------------------------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
--------------------------------------
Abonneert u op de Nieuwsbrief.
Ga naar: www.deleunstoel.nl/nieuwsbrief.php


© 2015 Paul Bordewijk meer Paul Bordewijk - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
De tirannie verdrijven, dat mag toch wel? Paul Bordewijk
1208BS WetboekMogen we in de toekomst nog het Wilhelmus zingen? Dat is een serieuze vraag, nu CDA-leider Sybrand Buma ervoor pleit het verheerlijken van terrorisme strafbaar te stellen. Het Wilhelmus verheerlijkt immers Willem van Oranje, iemand die ten einde de ti-i-i-irannie van Philips II te verdrijven, als zelfverklaard vrijheidsstrijder, een leger op de been bracht dat wederrechtelijk trachtte de fundamentele politieke en constitutionele structuur van de Nederlanden te ontwrichten.

Daarmee maakte hij zich volgens art. 83a van ons Wetboek van Strafrecht schuldig aan een misdrijf met een terroristisch oogmerk:
‘Onder een terroristisch oogmerk wordt verstaan […] dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dat, dan wel de fundamentele politieke constitutionele, economische of sociale structuur van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.’

Volgens deze definitie was Willem van Oranje dus een terrorist. En dat geldt voor elke gewapende opstand, guerrilla en poging tot tirannenmoord. Het Wetboek van Strafrecht houdt er geen rekening mee dat er overheden zijn waarbij het heel goed is om ze gewapenderhand te ontwrichten, omdat de democratische mogelijkheden daartoe ontbreken.

De Duitse bezetters noemden verzetsstrijders terroristen en deze definitie geeft hun gelijk. Dat geldt niet alleen voor gewapend verzet, maar ook voor het vervalsen van persoonsbewijzen, even goed een misdrijf gericht op ontwrichting van de constitutionele structuur zoals die er na de capitulatie uitzag. En niet alleen Hannie Schaft was een terroriste, dat gold ook voor Von Stauffenberg, Sukarno, Che Guevara, de Vietcong en bijna alle andere onafhankelijkheidsbewegingen. Ook zij wilden de tirannie verdrijven die hun het hert doorwondde.

Nu voelt Buma ook wel nattigheid, want in het artikel in The Post online van 25 augustus 2014, waar de website van het CDA naar verwijst als je op zoek bent naar het officiële CDA-standpunt hierover, geeft hij als optie dat het verbod tot verheerlijken alleen zou gaan gelden voor ‘het verheerlijken van terroristische misdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid […] die nu gepleegd worden en die op dit moment de rechtsorde schokken’. Dan mogen we dus het Wilhelmus blijven zingen.

Maar daarmee ben je er niet. Als verheerlijking van terrorisme altijd al strafbaar was geweest had dat verbod al degenen getroffen die na de oorlog de onafhankelijkheid van Indonesië steunden, of het opnamen voor de Vietcong. T-shirts met het portret van Che Guevara hadden dan in beslag genomen moeten worden. Ik zou maar eens de jaargangen van Charlie Hebdo erop nakijken af daar ook geen tekeningen in stonden die als het verheerlijken van terrorisme kunnen worden beschouwd.

Een verbod op verheerlijken van terrorisme beperkt niet alleen diegenen in hun vrijheid die achter een bepaalde terroristische organisatie staan, maar ook iedereen die weleens nadenkt. Nadenken betekent dat je bereid bent je standpunt te herzien. Je kunt je afvragen of Tanja Nijmeijer gelijk heeft met haar deelname aan de FARC en of de rebellen in Oost-Oekraïne niet ook een beetje gelijk hebben. Maar nadenken is minder plezierig1208BS Tirannie wanneer je weet dat je bepaalde conclusies beter niet naar buiten kunt brengen, omdat je dan Buma’s gedachtenpolitie op je dak krijgt.

Zijn voorstel roept ook de vraag op hoe ver de opsporing gaat. Worden er telefoons afgeluisterd om mensen op het spoor te komen die terrorisme verheerlijken? En wat gebeurt er wanneer je in een gesprek dat om een of andere reden wordt afgeluisterd zegt dat je bewondering hebt voor PKK-leider Öcalan, om maar eens een terrorist te noemen over wie de meningen verdeeld zijn. Ook hij bestreed de tirannie die hem het hert doorwondde.

In Turkije is de Nederlandse journaliste Frederike Geerdink aangeklaagd omdat zij het voor de PKK heeft opgenomen. Daar heeft de islamitische tegenhanger van het CDA het soort wetgeving geïntroduceerd dat het CDA ook in Nederland wil. Met dat soort wetgeving zou ook Arnold Karskens vervolgd kunnen worden voor zijn recente interview met Tanja Nijmeijer.

In feite gaat het Buma er alleen om steunbetuigingen aan ISIS te verbieden. Dat is ongetwijfeld een weerzinwekkende organisatie, waarvan ik hoop dat hij snel vernietigd zal worden. Maar wanneer iemand daar anders over denkt, moet je toch goed nadenken wat we ISIS precies kwalijk nemen. Ontwrichten ze de rechtsorde in Nederland? Lijkt me te veel eer. Proberen ze de staat Syrië te ontwrichten? Dat proberen andere oppositiegroepen ook en daar zijn we heel blij mee.

Gaat het erom dat er in het door ISIS bestuurde gebied misdrijven tegen de menselijkheid plaatsvinden? Dat zou een goed punt zijn wanneer het verheerlijken van dergelijke misdrijven ook verboden zou worden wanneer ze begaan worden door gevestigde staten, zoals Saoedi-Arabië. Maar daar is geen sprake van: die zouden de olieleveranties eens kunnen staken. We sturen daar zelfs onze koning heen om eer te bewijzen aan deze despoten. En als er daar een gewapende opstand komt wil Buma dat je daar geen steun aan mag betonen.

Nemen we ISIS vooral kwalijk dat zich onder hun slachtoffers ook een paar westerlingen bevinden? Gaat het er soms om te voorkomen dat er hier getraumatiseerde Syriëgangers rondlopen die een gevaar vormen? Dan is de vraag of Nederlanders die aan de Koerdische kant gevochten hebben bij het bevrijden van Kobani niet even goed getraumatiseerd kunnen zijn geraakt. Dat geldt trouwens ook voor sommige militairen die door Nederland zijn uitgezonden en later hun familie vermoordden.

ISIS is een groot gevaar voor mensen in Syrië en Irak. Maar als we instemming daarmee willen verbieden, moet dat wel in een rechtstatelijk kader, en niet als ad hoc maatregel.

--------------------------------------------------
Het koor is geboetseerd door Ellie Lancée
--------------------------------------------------
Bestel uw boeken, CD's en nog veel meer
bij bolcom, via de banner rechts.
Dan steunt u De Leunstoel!
--------------------------------------
Abonneert u op de Nieuwsbrief.
Ga naar: www.deleunstoel.nl/nieuwsbrief.php
© 2015 Paul Bordewijk
powered by CJ2