archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Foei! Henk Klaren

0906BS Foei
Laat in de jaren zestig en in de jaren zeventig van de vorige eeuw zaten we met z’n allen regelmatig voor de televisie te juichen als de verkiezingsuitslagen binnenkwamen en de confessionele partijen weer eens flink op hun donder hadden gekregen. Vóór de oprichting van het CDA en in de eerste tien jaar daarna hadden de christendemocraten meestal ruim de helft van de zetels in de Tweede Kamer. Soms een ietsjepietsje minder, maar daar hadden ze niet zo gek veel last van. SGP, GPV, RPF en wat dies meer zij, boden voldoende compensatie.

Het CDA heeft nu 21 zetels. De peilingen zetten ze op een stuk of veertien. Zoiets als de ARP alléén had voor de fusie. We juichen er al niet eens meer om. Ze zouden een verwaarloosbare factor moeten zijn, maar zitten wél in de regering. Ze hebben zelfs ongeveer de helft van het aantal bewindslieden.

En wát voor een regering en wát een bewindslieden. Ik had – zoals vele min of meer weldenkende mensen – al niet zo veel fiducie in dit kabinet. Hoe kun je nou van tevoren al zeggen, dat je helemaal niet zult ‘morrelen’ aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Iedereen die er maar halfweg verstand van heeft wéét dat de aftrekbaarheid zoals die nu is niet te handhaven is. En overigens is er – terecht – helemaal niemand die zelfs maar overweegt om voor te stellen om het in zijn geheel af te schaffen; en al zeker niet op korte termijn. Vrijwel alle voorstellen zijn nogal gematigd en worden geacht in een heel trage fasering te worden gerealiseerd.

Overigens liegen al die stoere handhavers van de aftrek stevig. In de laatste tijd zijn er allerlei maatregelen genomen. De rente op hypotheken voor het tweede huis is niet meer aftrekbaar. De duur van de aftrek is beperkt tot 30 jaar. Overwaarde bij verkoop wordt tegenwoordig in mindering gebracht op het hypotheekbedrag waarvan de rente aftrekbaar is. Sinds 1 januari 2011 geldt dat ook als de volgende woning goedkoper is, een maatregel die ingevoerd is in deze kabinetsperiode. Er wordt dus voortdurend gemorreld. Is helemaal goed, maar doe dan niet zo stoer en werk serieus aan de hervorming van de woningmarkt.

Rutte verdedigt de aftrek door te stellen dat het nodig is om op die manier de – in zijn ogen – te hoge inkomstenbelasting te verlichten. Of alleen huizenbezitters met een hypotheek die ‘te hoge’ belasting betalen. Als je vindt dat de inkomstenbelasting te hoog is dan verlaag je díe toch. Zou ik niet zo slim vinden, maar dat is weer wat anders. De Jager zegt dat afschaffen van de aftrek niets oplevert omdat je dan de inkomstenbelasting zou moeten verlagen. Hoezo, ‘moeten’ verlagen? Ze kletsen maar wat.

En – over de woningmarkt gesproken – ze zijn nu dus echt helemaal gek geworden. Ze willen de woningcorporaties verplichten om driekwart van hun bezit te verkopen. Om met Hugo Priemus te spreken: het lijkt wel of de totale ontwrichting van de woningmarkt een kabinetsdoelstelling is. Woningbouwcorporaties bezitten zo’n 2,88 miljoen woningen, 75% daarvan is 2,16 miljoen! Breng al die woningen eens op de markt. Wat voor effect zou dát hebben op de prijzen op de koopmarkt en wat voor effect zou dat hebben op de totale hypotheekschuld in Nederland? Nu al een ernstig probleem volgens Klaas Knot. En hoe zou je in godsnaam nog goedkope en goede huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen met lagere inkomens en urgenten. Het is de krankzinnigheid ten top. Ik geloof ook niet echt dat het doorgaat. Zelfs al vertrouw ik de Raad van State onder Donner niet. Dit voorstel is natuurlijk onder zijn bewind als minister voorgekookt, dat kan haast niet anders. Maar het parlement zal toch wel bij zinnen komen. En dan: het gaat natuurlijk niet lukken. De corporaties willen het niet en veel van de zittende huurders ook niet. Verkoop van huurwoningen – op een veel geringere schaal – is al jaren staand beleid en de streefcijfers worden jaar in jaar uit niet gehaald.

Over de verhoging van de maximum snelheden kan ik me ook echt boos maken. Als je door middel van extra maatregelen à 132 miljoen (meen ik) de negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, de gezondheid (fijn stof, geluid) en het milieu kunt ‘compenseren’ dan kun je datzelfde bedrag ook inzetten zonder de maximumsnelheden aan te passen. Het halen van de norm is in dit geval geen doelstelling. Je móet juist proberen er zo vér mogelijk ónder blijven! Ik noem het dood door schuld. Zal juridisch wel niet kloppen, maar zo denk ik er over.

En dan heft dit kabinet de ruimtelijke ordening ook nog zo ongeveer op. Als er één land is waar je niet zonder kunt … .
Ik heb me beperkt tot een aantal onderwerpen waar ik vanuit mijn verleden wat van afweet.
Natuurlijk heeft de VVD schuld en gedoogt Wilders, maar het CDA maakt het allemaal mogelijk, al zijn ze bijna net zo klein als de ARP vroeger alleen. Pffff.
 
********************
Doe iets leuks met je geld:
Word donateur van De Leunstoel.


© 2012 Henk Klaren meer Henk Klaren - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Foei! Henk Klaren
0906BS Foei
Laat in de jaren zestig en in de jaren zeventig van de vorige eeuw zaten we met z’n allen regelmatig voor de televisie te juichen als de verkiezingsuitslagen binnenkwamen en de confessionele partijen weer eens flink op hun donder hadden gekregen. Vóór de oprichting van het CDA en in de eerste tien jaar daarna hadden de christendemocraten meestal ruim de helft van de zetels in de Tweede Kamer. Soms een ietsjepietsje minder, maar daar hadden ze niet zo gek veel last van. SGP, GPV, RPF en wat dies meer zij, boden voldoende compensatie.

Het CDA heeft nu 21 zetels. De peilingen zetten ze op een stuk of veertien. Zoiets als de ARP alléén had voor de fusie. We juichen er al niet eens meer om. Ze zouden een verwaarloosbare factor moeten zijn, maar zitten wél in de regering. Ze hebben zelfs ongeveer de helft van het aantal bewindslieden.

En wát voor een regering en wát een bewindslieden. Ik had – zoals vele min of meer weldenkende mensen – al niet zo veel fiducie in dit kabinet. Hoe kun je nou van tevoren al zeggen, dat je helemaal niet zult ‘morrelen’ aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Iedereen die er maar halfweg verstand van heeft wéét dat de aftrekbaarheid zoals die nu is niet te handhaven is. En overigens is er – terecht – helemaal niemand die zelfs maar overweegt om voor te stellen om het in zijn geheel af te schaffen; en al zeker niet op korte termijn. Vrijwel alle voorstellen zijn nogal gematigd en worden geacht in een heel trage fasering te worden gerealiseerd.

Overigens liegen al die stoere handhavers van de aftrek stevig. In de laatste tijd zijn er allerlei maatregelen genomen. De rente op hypotheken voor het tweede huis is niet meer aftrekbaar. De duur van de aftrek is beperkt tot 30 jaar. Overwaarde bij verkoop wordt tegenwoordig in mindering gebracht op het hypotheekbedrag waarvan de rente aftrekbaar is. Sinds 1 januari 2011 geldt dat ook als de volgende woning goedkoper is, een maatregel die ingevoerd is in deze kabinetsperiode. Er wordt dus voortdurend gemorreld. Is helemaal goed, maar doe dan niet zo stoer en werk serieus aan de hervorming van de woningmarkt.

Rutte verdedigt de aftrek door te stellen dat het nodig is om op die manier de – in zijn ogen – te hoge inkomstenbelasting te verlichten. Of alleen huizenbezitters met een hypotheek die ‘te hoge’ belasting betalen. Als je vindt dat de inkomstenbelasting te hoog is dan verlaag je díe toch. Zou ik niet zo slim vinden, maar dat is weer wat anders. De Jager zegt dat afschaffen van de aftrek niets oplevert omdat je dan de inkomstenbelasting zou moeten verlagen. Hoezo, ‘moeten’ verlagen? Ze kletsen maar wat.

En – over de woningmarkt gesproken – ze zijn nu dus echt helemaal gek geworden. Ze willen de woningcorporaties verplichten om driekwart van hun bezit te verkopen. Om met Hugo Priemus te spreken: het lijkt wel of de totale ontwrichting van de woningmarkt een kabinetsdoelstelling is. Woningbouwcorporaties bezitten zo’n 2,88 miljoen woningen, 75% daarvan is 2,16 miljoen! Breng al die woningen eens op de markt. Wat voor effect zou dát hebben op de prijzen op de koopmarkt en wat voor effect zou dat hebben op de totale hypotheekschuld in Nederland? Nu al een ernstig probleem volgens Klaas Knot. En hoe zou je in godsnaam nog goedkope en goede huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen met lagere inkomens en urgenten. Het is de krankzinnigheid ten top. Ik geloof ook niet echt dat het doorgaat. Zelfs al vertrouw ik de Raad van State onder Donner niet. Dit voorstel is natuurlijk onder zijn bewind als minister voorgekookt, dat kan haast niet anders. Maar het parlement zal toch wel bij zinnen komen. En dan: het gaat natuurlijk niet lukken. De corporaties willen het niet en veel van de zittende huurders ook niet. Verkoop van huurwoningen – op een veel geringere schaal – is al jaren staand beleid en de streefcijfers worden jaar in jaar uit niet gehaald.

Over de verhoging van de maximum snelheden kan ik me ook echt boos maken. Als je door middel van extra maatregelen à 132 miljoen (meen ik) de negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, de gezondheid (fijn stof, geluid) en het milieu kunt ‘compenseren’ dan kun je datzelfde bedrag ook inzetten zonder de maximumsnelheden aan te passen. Het halen van de norm is in dit geval geen doelstelling. Je móet juist proberen er zo vér mogelijk ónder blijven! Ik noem het dood door schuld. Zal juridisch wel niet kloppen, maar zo denk ik er over.

En dan heft dit kabinet de ruimtelijke ordening ook nog zo ongeveer op. Als er één land is waar je niet zonder kunt … .
Ik heb me beperkt tot een aantal onderwerpen waar ik vanuit mijn verleden wat van afweet.
Natuurlijk heeft de VVD schuld en gedoogt Wilders, maar het CDA maakt het allemaal mogelijk, al zijn ze bijna net zo klein als de ARP vroeger alleen. Pffff.
 
********************
Doe iets leuks met je geld:
Word donateur van De Leunstoel.
© 2012 Henk Klaren
powered by CJ2