archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > In de polder delen printen terug
Zucht naar tucht Willem Minderhout

0703BS Tucht
‘Wat zit u te naar uw PC te staren, meneer Minderhout? Iets interessants?’

‘Ja, Willem. Ik vraag me af … wordt het geen tijd om te streven naar een herwaardering van de tucht?’

‘Tucht? Godzammeliefhebbe. Wat voor website heeft u dat idee bijgebracht? Zit u weer naar een foto van een sigarenrokende Susan Smit met zweep te kijken?’ (Zie: http://deleunstoel.nl/zoeken.php?artikel_id=621 )

‘Wie? O, ja die >Writer on Heels<. Nee, die was ik al weer vergeten. Ik zit te staren naar een foto die ik zelf op het web heb gezet. Het is een foto van een Manifest van de Tucht-Unie.’

‘Tucht-Unie? Is dat iets nieuws?’

‘Nee, dat is iets ouds. De fractievoorzitter van GroenLinks had die bij zich tijdens een commissievergadering. Ik dacht dat het een grapje was en heb er een foto van gemaakt.’

‘Maar het is dus geen grapje?’

‘Nee. Het toeval wil dat ik vandaag bij Nayler & Co het boek Lage landen hoge sprongen van Jos van der Lans en Herman Vuijsje heb gekocht. Daar staat tot mijn verbazing een heel hoofdstuk in waarin ze beschrijven >Hoe tucht een lelijk woord werd<. Dat hoofdstuk begint nota bene met een beschrijving van de Tucht-Unie. Erg gedetailleerd is die informatie overigens niet. Ik heb nog wat gegoogled, maar daar ben ik niet veel wijzer van geworden. Dat manifest verscheen in december 1917, maar het zwerft momenteel weer door Nederland. Ik vond het terug bij de Gorinchemse SP en bij een speeltuinvereniging in Lennisheuvel. Had jij daar ooit van gehoord? Er is ook nog een progressief muziekgenootschap dat zich >Tuchtunie< noemt. En het archief van de Tucht-Unie ligt bij het IISG. Dat is het zo’n beetje.’

‘GroenLinks, SP, IISG …. En die Van der Lans en Vuijsje zijn toch ook best progressieve types? Is in deze verwarde tijd de tucht ineens een links onderwerp geworden? Over een Umwertung aller Werten gesproken! Tucht lijkt me meer iets voor Wilders.’

‘Juist niet, Willem. Lees maar even mee. We hebben het hier over 1917. De Bolsjewieken zijn net aan de macht gekomen in Rusland en ook in ons makke Vaderland begint de jeugd te ontsporen en te verwilderen. Krasse maatregelen waren nodig! Neem nou artikel 6. >Leert hun het gezag en de overheid te eerbiedigen en spreekt daarover nooit in hun bijzijn met geringschatting, veel minder met minachting<. Volgens Wilders en consorten is zowat iedere ambtsdrager knettergek. Als dat geen minachting is. Wilders bederft onze jeugd. Tucht, Willem! Tucht is wat we nodig hebben!’

‘Tsja. Vindt u het gek dat ik dit een rare uitspraak vind van iemand die altijd klaagt dat hij te jong is om de Provotijd bewust te hebben0703BS Lage landen meegemaakt?’

‘Maar die verwildering van de Nederlandse jeugd, Willem, die gaat echt alle perken te buiten. Baldadigheid en straatschenderij overspoelt nu zelfs via het elektronische wegenstelsel de tot voor kort zo veilige en knusse huiskamers. De volkomen doorgedraaide ‘reaguurders’ die op de websites van GeenStijl, de Telegraaf en nog erger elkaar ophitsen tot pogroms tegen de ‘Linkse Kerk’ en ieder ander die wel eens ergens vijf minuten over heeft nagedacht. Neem nou die barbaren die die schattebout van een Herman van Veen belagen? Provo dacht dat de van onderwerping aan de autoriteiten bevrijde mens een sociaal en verantwoordelijk wezen zou zijn. Niets blijkt minder waar. Barbaren! De barbaren zijn terug. Eencelligen die bussen van de verkeerde voetbalclub slopen. Westerse Wahabieten die een reden zoeken om te mogen schelden, intimideren, plunderen en moorden in naam van het Joods-Christelijk erfgoed - wat dat dan ook moge wezen - en ondertussen zijn ze net zo mesjoche aan het worden als die Al Quaeda-types. De dialectiek van de bloeddorst, Willem. De geest moet weer terug in de fles. Tucht. Tucht is wat we nodig hebben.’

‘Nou, nou. Geen paniek, meneer Minderhout. Hoe wou u dat nu eigenlijk aanpakken?’

‘Ook hierop geeft het manifest klip en klaar antwoord, Willem. Kijk naar artikel 11. >Bevordert in uw huis orde, netheid en reinheid; verzet u met kracht tegen elke verwildering ook al kost u dat onder de bestaande omstandigheden vaak zeer veel moeite<. Wij opvoeders moeten weer onze verantwoordelijkheid nemen. En ik, mijn beste Willem, heb altijd artikel 1 van het manifest strikt nageleefd. >Stelt uwen kinderen door uwe eigene levenswijze een beeld ten goede<.’

‘Dan mag u nu wel eens conform artikel 11 onmiddellijk die puinzooi in uw kamertje gaan opruimen. En dan moet u onmiddellijk, want dat is namelijk volledig in strijd met artikel 4, stoppen met dat geslemp en gerook. Om over dat gevloek van u en al die stapels zedenbedervend boeken nog maar te zwijgen!’

‘O, onwillige en nalatige! Uit mijn ogen, voordat ik u conform artikel 9 bestraf. Ik ga maar eens, conform artikel 8, een goede toespraak voorbereiden. >De Zucht naar Tucht in dit Tijdsgewricht< lijkt me wel een aardige titel. Volk van Nederland, wanhoopt niet langer. Mijn beschavingsoffensief zal weldra paal en perk stellen aan de verbastering der zeden!’

 
****************************


© 2009 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "In de polder" -
Beschouwingen > In de polder
Zucht naar tucht Willem Minderhout
0703BS Tucht
‘Wat zit u te naar uw PC te staren, meneer Minderhout? Iets interessants?’

‘Ja, Willem. Ik vraag me af … wordt het geen tijd om te streven naar een herwaardering van de tucht?’

‘Tucht? Godzammeliefhebbe. Wat voor website heeft u dat idee bijgebracht? Zit u weer naar een foto van een sigarenrokende Susan Smit met zweep te kijken?’ (Zie: http://deleunstoel.nl/zoeken.php?artikel_id=621 )

‘Wie? O, ja die >Writer on Heels<. Nee, die was ik al weer vergeten. Ik zit te staren naar een foto die ik zelf op het web heb gezet. Het is een foto van een Manifest van de Tucht-Unie.’

‘Tucht-Unie? Is dat iets nieuws?’

‘Nee, dat is iets ouds. De fractievoorzitter van GroenLinks had die bij zich tijdens een commissievergadering. Ik dacht dat het een grapje was en heb er een foto van gemaakt.’

‘Maar het is dus geen grapje?’

‘Nee. Het toeval wil dat ik vandaag bij Nayler & Co het boek Lage landen hoge sprongen van Jos van der Lans en Herman Vuijsje heb gekocht. Daar staat tot mijn verbazing een heel hoofdstuk in waarin ze beschrijven >Hoe tucht een lelijk woord werd<. Dat hoofdstuk begint nota bene met een beschrijving van de Tucht-Unie. Erg gedetailleerd is die informatie overigens niet. Ik heb nog wat gegoogled, maar daar ben ik niet veel wijzer van geworden. Dat manifest verscheen in december 1917, maar het zwerft momenteel weer door Nederland. Ik vond het terug bij de Gorinchemse SP en bij een speeltuinvereniging in Lennisheuvel. Had jij daar ooit van gehoord? Er is ook nog een progressief muziekgenootschap dat zich >Tuchtunie< noemt. En het archief van de Tucht-Unie ligt bij het IISG. Dat is het zo’n beetje.’

‘GroenLinks, SP, IISG …. En die Van der Lans en Vuijsje zijn toch ook best progressieve types? Is in deze verwarde tijd de tucht ineens een links onderwerp geworden? Over een Umwertung aller Werten gesproken! Tucht lijkt me meer iets voor Wilders.’

‘Juist niet, Willem. Lees maar even mee. We hebben het hier over 1917. De Bolsjewieken zijn net aan de macht gekomen in Rusland en ook in ons makke Vaderland begint de jeugd te ontsporen en te verwilderen. Krasse maatregelen waren nodig! Neem nou artikel 6. >Leert hun het gezag en de overheid te eerbiedigen en spreekt daarover nooit in hun bijzijn met geringschatting, veel minder met minachting<. Volgens Wilders en consorten is zowat iedere ambtsdrager knettergek. Als dat geen minachting is. Wilders bederft onze jeugd. Tucht, Willem! Tucht is wat we nodig hebben!’

‘Tsja. Vindt u het gek dat ik dit een rare uitspraak vind van iemand die altijd klaagt dat hij te jong is om de Provotijd bewust te hebben0703BS Lage landen meegemaakt?’

‘Maar die verwildering van de Nederlandse jeugd, Willem, die gaat echt alle perken te buiten. Baldadigheid en straatschenderij overspoelt nu zelfs via het elektronische wegenstelsel de tot voor kort zo veilige en knusse huiskamers. De volkomen doorgedraaide ‘reaguurders’ die op de websites van GeenStijl, de Telegraaf en nog erger elkaar ophitsen tot pogroms tegen de ‘Linkse Kerk’ en ieder ander die wel eens ergens vijf minuten over heeft nagedacht. Neem nou die barbaren die die schattebout van een Herman van Veen belagen? Provo dacht dat de van onderwerping aan de autoriteiten bevrijde mens een sociaal en verantwoordelijk wezen zou zijn. Niets blijkt minder waar. Barbaren! De barbaren zijn terug. Eencelligen die bussen van de verkeerde voetbalclub slopen. Westerse Wahabieten die een reden zoeken om te mogen schelden, intimideren, plunderen en moorden in naam van het Joods-Christelijk erfgoed - wat dat dan ook moge wezen - en ondertussen zijn ze net zo mesjoche aan het worden als die Al Quaeda-types. De dialectiek van de bloeddorst, Willem. De geest moet weer terug in de fles. Tucht. Tucht is wat we nodig hebben.’

‘Nou, nou. Geen paniek, meneer Minderhout. Hoe wou u dat nu eigenlijk aanpakken?’

‘Ook hierop geeft het manifest klip en klaar antwoord, Willem. Kijk naar artikel 11. >Bevordert in uw huis orde, netheid en reinheid; verzet u met kracht tegen elke verwildering ook al kost u dat onder de bestaande omstandigheden vaak zeer veel moeite<. Wij opvoeders moeten weer onze verantwoordelijkheid nemen. En ik, mijn beste Willem, heb altijd artikel 1 van het manifest strikt nageleefd. >Stelt uwen kinderen door uwe eigene levenswijze een beeld ten goede<.’

‘Dan mag u nu wel eens conform artikel 11 onmiddellijk die puinzooi in uw kamertje gaan opruimen. En dan moet u onmiddellijk, want dat is namelijk volledig in strijd met artikel 4, stoppen met dat geslemp en gerook. Om over dat gevloek van u en al die stapels zedenbedervend boeken nog maar te zwijgen!’

‘O, onwillige en nalatige! Uit mijn ogen, voordat ik u conform artikel 9 bestraf. Ik ga maar eens, conform artikel 8, een goede toespraak voorbereiden. >De Zucht naar Tucht in dit Tijdsgewricht< lijkt me wel een aardige titel. Volk van Nederland, wanhoopt niet langer. Mijn beschavingsoffensief zal weldra paal en perk stellen aan de verbastering der zeden!’

 
****************************
© 2009 Willem Minderhout
powered by CJ2