archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 9
Jaargang 15
1 maart 2018
Bezigheden > Recht en onrecht delen printen terug
Beste strafrechtadvocaten: ... Henk Klaren

1509BZ StrafrechtadvocatenVan tijd tot tijd verschijnen strafrechtadvocaten in televisie talk-shows, eh … praatprogramma’s. Sommige van die figuren zijn op basis daarvan zelfs uitgegroeid tot bekende Nederlanders van de categorie waar ik wél van gehoord heb. Ter verduidelijking: van de meeste mensen die worden geafficheerd als BN-er heb ik nog nooit gehoord. Daarmee beweegt de afkorting zich in de categorie van de ANWB en de VPRO.

De oorspronkelijke betekenis van de afkorting heeft geen relatie (meer) met de actuele situatie. Die stelling over ANWB en VPRO was al opgenomen in het proefschrift van mijn neef Peter. Ik schat, dat dat proefschrift dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Niet alleen afkortingen verliezen onder druk hun betekenis. Hele woorden soms ook. Realityshows bijvoorbeeld hebben niets met welke werkelijkheid dan ook te maken.
Terug naar onze vrienden de beroemde strafrechtadvocaten. Het zijn leuke mensen. Ze kunnen heel precies formuleren en ze hebben vaak heel expressieve gelaatsuitdrukkingen. Maar van tijd tot tijd heb ik best (wel) moeite met die types. Bijvoorbeeld wanneer ze in het nieuws treden over maatschappelijke problemen. Ze hebben dan nogal eens de neiging om zo’n dikwijls complex probleem louter op een juridische, ja zelfs strafrechtelijke, manier te benaderen. Die beroepsdeformatie doet niet altijd recht aan de aard van het probleem.

Maar ik begin vooràl te rillen wanneer ze in de media worden bevraagd omtrent een zaak waarin ze zelf als advocaat voor de verdachte optreden. Op zo’n moment zijn de dames en heren (pardon: personen) niet bezig met waarheidsvinding (eindelijk een gelegenheid dat ik dat schitterende woord mag gebruiken), maar met het belang van hun cliënt. En dat begrip ‘belang’ wordt altijd vertaald met: vrijspraak, subsidiair minimalisering van de strafmaat. Daar valt wellicht een enkele keer wel wat op af te dingen, maar soit.

Daarvoor betáált cliënt wel. Om het beoogde doel te bereiken, gebruikt de strafrechtadvocaat alle hem of haar ten dienste staande middelen. Twijfel zaaien hoort daarbij. Keihard liegen ook, geloof ik. En ik vind dat allemaal best hoor. Nou ja, keihard liegen misschien niet, maar vooruit. ALLEEN…. : NIET IN DE MEDIA!

Doe dat maar in de rechtszaal. Daar hoort het thuis. Daar is ook gekwalificeerde tegenspraak namens u en mij: het Openbaar Ministerie. En een onafhankelijke scheidsrechter: de rechter. De praatprogramma’s komen meestal niet verder dan een tafelpersoon. (Hm. Genderneutraliteit leidt tot lelijke taal.) Dan wel iemand die een initiaal in zijn naam hanteert dat hij zelf niet kan uitspreken.

Dus beste strafrechtadvocaten: hou er nou mee op. Dat u bevooroordeeld bent, dat snap ik. Daar wordt u voor betaald. Maar zet me nou niet steeds op het verkeerde been in de media. Voor je het weet ga ik automatisch het tegendeel denken van wat u beweert. En dat wilt u toch ook niet echt?

------
Het plaatje is van Alex&Coc


© 2018 Henk Klaren meer Henk Klaren - meer "Recht en onrecht" -
Bezigheden > Recht en onrecht
Beste strafrechtadvocaten: ... Henk Klaren
1509BZ StrafrechtadvocatenVan tijd tot tijd verschijnen strafrechtadvocaten in televisie talk-shows, eh … praatprogramma’s. Sommige van die figuren zijn op basis daarvan zelfs uitgegroeid tot bekende Nederlanders van de categorie waar ik wél van gehoord heb. Ter verduidelijking: van de meeste mensen die worden geafficheerd als BN-er heb ik nog nooit gehoord. Daarmee beweegt de afkorting zich in de categorie van de ANWB en de VPRO.

De oorspronkelijke betekenis van de afkorting heeft geen relatie (meer) met de actuele situatie. Die stelling over ANWB en VPRO was al opgenomen in het proefschrift van mijn neef Peter. Ik schat, dat dat proefschrift dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Niet alleen afkortingen verliezen onder druk hun betekenis. Hele woorden soms ook. Realityshows bijvoorbeeld hebben niets met welke werkelijkheid dan ook te maken.
Terug naar onze vrienden de beroemde strafrechtadvocaten. Het zijn leuke mensen. Ze kunnen heel precies formuleren en ze hebben vaak heel expressieve gelaatsuitdrukkingen. Maar van tijd tot tijd heb ik best (wel) moeite met die types. Bijvoorbeeld wanneer ze in het nieuws treden over maatschappelijke problemen. Ze hebben dan nogal eens de neiging om zo’n dikwijls complex probleem louter op een juridische, ja zelfs strafrechtelijke, manier te benaderen. Die beroepsdeformatie doet niet altijd recht aan de aard van het probleem.

Maar ik begin vooràl te rillen wanneer ze in de media worden bevraagd omtrent een zaak waarin ze zelf als advocaat voor de verdachte optreden. Op zo’n moment zijn de dames en heren (pardon: personen) niet bezig met waarheidsvinding (eindelijk een gelegenheid dat ik dat schitterende woord mag gebruiken), maar met het belang van hun cliënt. En dat begrip ‘belang’ wordt altijd vertaald met: vrijspraak, subsidiair minimalisering van de strafmaat. Daar valt wellicht een enkele keer wel wat op af te dingen, maar soit.

Daarvoor betáált cliënt wel. Om het beoogde doel te bereiken, gebruikt de strafrechtadvocaat alle hem of haar ten dienste staande middelen. Twijfel zaaien hoort daarbij. Keihard liegen ook, geloof ik. En ik vind dat allemaal best hoor. Nou ja, keihard liegen misschien niet, maar vooruit. ALLEEN…. : NIET IN DE MEDIA!

Doe dat maar in de rechtszaal. Daar hoort het thuis. Daar is ook gekwalificeerde tegenspraak namens u en mij: het Openbaar Ministerie. En een onafhankelijke scheidsrechter: de rechter. De praatprogramma’s komen meestal niet verder dan een tafelpersoon. (Hm. Genderneutraliteit leidt tot lelijke taal.) Dan wel iemand die een initiaal in zijn naam hanteert dat hij zelf niet kan uitspreken.

Dus beste strafrechtadvocaten: hou er nou mee op. Dat u bevooroordeeld bent, dat snap ik. Daar wordt u voor betaald. Maar zet me nou niet steeds op het verkeerde been in de media. Voor je het weet ga ik automatisch het tegendeel denken van wat u beweert. En dat wilt u toch ook niet echt?

------
Het plaatje is van Alex&Coc
© 2018 Henk Klaren
powered by CJ2